image005V teh dneh so številni delničarji družbe Perutnina Ptuj, d.d., na svoje naslove prejeli dopise s pooblastila za 19. skupščino družbe, ki je sklicana za 24. 6. 2013. Dogovor o skupni izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev, sta - po uspešni izvedbi tudi v lanskem letu - sklenila Perutnina Ptuj, d.d., in Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), delničarjem omogoča kompetentno zastopanje na skupščini ter učinkovito uveljavljanje njihovih interesov - tudi v primeru predlogov, ki so drugačni ali nasprotni predlogom uprave ali nadzornega sveta družbe (takšni so tudi v priloženem pooblastilu npr. predlog o spremembi statuta, predlog o imenovanju posebnega revizorja in nasprotni predlog o imenovanju članov nadzornega sveta). Pri tem lahko delničarji izbirajo med dvema pooblaščenkama, ki ju predlaga družba Perutnina Ptuj, ter pooblaščencem, ki ga predlaga VZMD. S takšnim naborom pooblaščencev želi VZMD omogočiti, da delničarji tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero njihovega zaupanja.

image007VZMD tako vabi vse delničarje, da s svojim aktivnim sodelovanjem na skupščini delničarjev, bodisi osebno ali prek pooblastila, sodelujejo pri upravljanju družbe in svoje naložbe. Vsak glas, ki sicer predstavlja eno delnico, je pomemben. Rok za vračilo pooblastila (na naslov: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) je sobota, 22. 6. 2013. Delničarji lahko na navedeni naslov pošljejo tudi natisnjeno pooblastilo, ki ga odprejo s klikom na zgornjo sliko.

Sicer VZMD že od leta 2006 razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev. Tako so v tem času vselej dosegali najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti, ki so jih v zadnjih letih uspešno nadgradili tudi z možnostmi sistema EuroVote, s katerim - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje v okviru programa investo.si (Invest to Slovenia) - zagotavljajo tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU, pa tudi širše - povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s preko 50 sestrskimi združenji.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

PERUTNINA PTUJ - v Nadzorni svet VZMD predlaga nespornega strokovnjaka in avtoriteto s področja korporativnega upravljanja, dr. Boruta Bratino - Četrtek, 16.05.2013

PERUTNINA PTUJ - skupščina potrdila vse ob sklicu predlagane sklepe, skladno tudi z večinsko voljo delničarjev v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil - Petek, 31.08.2012

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino - Četrtek, 16.08.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PERUTNINE PTUJ - brez možnosti dokapitalizacije, brez dividend ter s posebno revizijo po nasprotnem predlogu dr. Romana Glaserja - Petek, 26.08.2011


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items