VZMD Perutnina_Ptuj_dopis_ 20_skupscina_2014Z današnjim dnem je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) delničarjem družbe Perutnina Ptuj, d.d., poslalo dopise Pooblastilom za 20. skupščino družbe, ki je sklicana za 27. 8. 2014. Dogovor o skupni izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev, ki sta ga - po uspešni izvedbi tudi v lanskem in letošnjem letu - sklenila Perutnina Ptuj in VZMD delničarjem omogoča kompetentno zastopanje na skupščini ter učinkovito uveljavljanje njihovih interesov.

Na tokratni skupščini se bodo delničarji med drugim seznanili s Poročilom o opravljanju posebne revizije, v skladu s sklepom skupščine z dne 28. 6. 2013, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija d.o.o., ter odločali o nasprotnem predlogu Društva MDS za imenovanje posebnega pooblaščenca, Odvetniške pisarne Klešnik & Logar, za pripravo predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, pripravo in vložitev tožbe za povrnitev škode in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem. Kapitalska družba, d.d. (KAD), z razširitvijo dnevnega reda podobno predlaga Imenovanje posebnega zastopnika, odvetniške družbe Odvetniki Šelih & Partnerji, za vložitev tožb na podlagi omenjenega Poročila BDO Revizija. Skupščina bo odločala tudi o imenovanju revizorja za leto 2014, pri čemer Uprava in Nadzorni svet predlagata družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Društvo MDS pa z nasprotnim predlogom revizijsko hišo Constantia plus, 
svetovanje, d.o.o.

VZMD Perutnina_Ptuj_pooblastilo_20_skupscina_2014Delničarji lahko za zastopanje na skupščini izbirate med pooblaščenko in pooblaščencem, ki ju predlaga družba Perutnina Ptuj, ter pooblaščencem, ki ga predlaga VZMD. S takšnim naborom pooblaščencev želi VZMD omogočiti, da delničarji tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero njihovega zaupanja.

VZMD tako vabi vse delničarje, da s svojim aktivnim sodelovanjem na skupščini delničarjev, bodisi osebno ali prek pooblastila, sodelujejo pri upravljanju družbe in svoje naložbe. Vsak glas, ki sicer predstavlja eno delnico, je pomemben. Rok za vračilo pooblastila (na naslov: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) je petek, 22. 8. 2014. Delničarji lahko na navedeni naslov pošljejo tudi natisnjeno pooblastilo, ki ga odprejo s klikom na sliko Pooblastila (desno).

Sicer VZMD že od leta 2006 razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev. Tako so v tem času vselej dosegali najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti, ki so jih v zadnjih letih uspešno nadgradili tudi z možnostmi sistema EuroVote, s katerim - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje v okviru programa investo.si (Invest to Slovenia) - zagotavljajo tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU, pa tudi širše - povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s preko 57 sestrskimi združenji. 


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

 

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za izredno skupščino - predlagana sprememba statuta, spremenjena sestava NS in izredna revizija, ob resnih opozorilih VZMD - POZIV DELNIČARJEM K PRAVOČASNI PRIJAVI OZ. ODDAJI POOBLASTILA - Petek, 09.05.2014

VIDEO REPORTAŽA in EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave PERUTNINE PTUJ po današnji volilni skupščini - Petek, 28.06.2013

PERUTNINA PTUJ - na skupščini v nov Nadzorni svet po predlogu VZMD imenovan tudi dr. Borut Bratina; zavrnjen predlog o spremembi statuta, posebni revizor pa imenovan z nasprotnim predlogom - sledita VIDEO REPORTAŽA in EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave - Petek, 28.06.2013

PERUTNINA PTUJ - v Nadzorni svet VZMD predlaga nespornega strokovnjaka in avtoriteto s področja korporativnega upravljanja, dr. Boruta Bratino - Četrtek, 16.05.2013

PERUTNINA PTUJ - skupščina potrdila vse ob sklicu predlagane sklepe, skladno tudi z večinsko voljo delničarjev v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil - Petek, 31.08.2012

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino - Četrtek, 16.08.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PERUTNINE PTUJ - brez možnosti dokapitalizacije, brez dividend ter s posebno revizijo po nasprotnem predlogu dr. Romana Glaserja - Petek, 26.08.2011


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items