slika 1Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) se je odzvalo na Javni poziv k vložitvi kandidatur za člane Nadzornega sveta, ki ga je objavil Nominacijski odbor Nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj, d.d. V lastniški strukturi Perutnine Ptuj, d.d., je preko 9.700 malih delničarjev, ki imajo skupaj blizu 12 % vseh delnic. Skladno s sklepi Komisije za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov pri VZMD, je bil s strani Združenja, kot posebej primeren, izkušen, kredibilen in avtonomen, za člana Nadzornega sveta predlagan dr. Borut Bratina.

Dr. Borut Bratina je član Strokovnega sveta VZMD, predstojnik Katedre za gosodarsko pravo Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru. Kot predsednik in član večih Nadzornih svetov je do danes sodeloval in vodil delo organov nadzora v številnih pomembnih gospodarskih družbah, trenutno Pivovarne Laško, d.d., in Banke Koper, d.d. Je član Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), član upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), član mednarodnega združenja pravnikov IBA v Londonu in član komisije Evropske konfederacije združenj direktorjev (ecoDa) v Bruslju.

Ker je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bodo v VZMD prizadevali vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine oblikovati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bi zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi dr. Boruta Bratino.


Sorodni prispevki in VIDEO reportaže:

PERUTNINA PTUJ - skupščina potrdila vse ob sklicu predlagane sklepe, skladno tudi z večinsko voljo delničarjev v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil - Petek, 31.08.2012 

PERUTNINA PTUJ - organizirano zbiranje pooblastil za skorajšnjo skupščino - Četrtek, 16.08.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine PERUTNINE PTUJ - brez možnosti dokapitalizacije, brez dividend ter s posebno revizijo po nasprotnem predlogu dr. Romana Glaserja - Petek, 26.08.2011 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items