pupvelenjelogo

V Velenju je danes potekala skupščina družbe PUP Velenje, d.d., na kateri je bil poleg treh največjih delničarjev – družb Tomaža in Zale Ročnik: Presta Prestiž, d.o.o., Framin, d.o.o. in Fortis 3000, d.o.o. (skupaj 97,17 %) – s strani malih delničarjev prisoten le Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal delnice vključene v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD. Skupščina je potrdila vse s sklicem predlagane sklepe, vključno s Preoblikovanjem delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Takšnemu preoblikovanju je na skupščini nasprotoval in napovedal izpodbijanje le mag. Verbič, ter izpostavil tudi nekatere sporne točke takšnega sklepa. Med drugim so trije največji delničarji oz. družina Ročnik sprejeli tudi točko v kateri piše, da se vsi delničarji družbe odpovedujejo pravici do izpodbijanja sklepa o preoblikovanju ali uveljavljanju njegove ničnosti.

VZMD bo skladno z zakonodajo in skupščinskim sklepom od družbe zahteval, da prevzame delnice vključene v »Delniško OPORO« pri VZMD ter za njih izplača primerno denarno odpravnino. Ob tem v VZMD ponovno opozarjajo na pomen udeležbe na skupščinah, saj mali delničarji, ki na skupščini niso bili prisotni in niso sami ali njihov zastopnik – glasovali proti preoblikovanju, tega od družbe ne morejo zahtevati. VZMD bo kljub temu poskušal zagotoviti primerno izplačilo tudi za vse delničarje, ki bodo še pred preoblikovanjem ter izbrisom delnic slednje še prenesli k »Delniški OPORI«.

VZMD je na skupščini podal tudi Nasprotni predlog, ki je predvideval delitev dividend v višini 3,00 € bruto na delnico, za kar bi družba namenila skoraj celotni bilančni dobiček leta 2017, ki je znašal 1.343.452,30 €. Preostali trije delničarji so sprejeli prvotni predlog, ki določa, da dobiček ostane v celoti nerazporejen. Direktor družbe, Janez Herodež, je ob tem pojasnil, da likvidnostna situacija podjetja takšnega izplačila ne omogoča, saj imajo zaradi postopka prednostnega prestrukturiranja družbe, naslednjih 6 let upniki (banke) pri izplačilih prednost. Tudi zoper takšen sklep je mag. Verbič napovedal izpodbijanje po sodni poti.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items