Savare230420142Na današnji, 28. skupščini delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., (Sava Re) je bilo prisotnega 83,13% kapitala z glasovalno pravico. Skupščina je  odločala le o eni vsebinski točki: Pooblastilu upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Zaključena je bila v slabe pol ure, ob siceršnji razpravi, povezani z dvema nasprotnima predlogoma, ki sta ju podala delničarja Alojz Kobe in Societe General -  Splitska banka d.d., po pooblastilu zagrebške Croatia Osiguranje.

Delničar Kobe je predlagal umik lastnih delnic Sava Re, ki so (bile) v lasti Zavarovalnice Maribor, kot odvisne družbe. Predsednik uprave, mag. Zvonko Ivanušič, je pojasnil, da so oz. bi te delnice po prevzemu Zavarovalnice Maribor s strani Save Re v vsakem primeru dobile status lastnih delnic ter da bi z njihovim umikom lahko nastale težave glede na prevzemno zakonodajo in povečane deleže posameznih delničarjev v lastniški strukturi. Nasprotni predlog splitske Societe General je šel v smeri omejitve predlaganega pooblastila upravi, in sicer s 36 na 12 mesecev, ter pooblastila za pridobivanje lastnih delnic s predlaganih 1.721.966 na le 350.000 delnic.


lasko230420141O nasprotnih predlogih skupščina ni glasovala, saj je prvotni predlog Uprave prejel kar 99,50 % podpore, pri čemer je proti glasovalo 57.815 delnic, med tem ko so bili predlagatelji nasprotnega predloga očitno vzdržani z 2.445.905 delnicami
. Družba lahko tako pridobljene lastne delnice uporabi za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah skupine Sava Re, zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ali za uvrstitev delnic družbe na vsaj še en razvit organiziran trg vrednostnih papirjev. Sklep je podprl tudi Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), mag. Kristjan Verbič, ki se je udeležil skupščine.

Neposredno po skupščini se je Predsednik VZMD odpravil v Laško, kjer se je v okviru načrtov in dejavnosti mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenia - investo.si in International Investors` Network - invest-to.net aktivno udeležil srečanja z ekonomskimi svetovalci slovenskih diplomatskih predstavništev v tujini. V luči dogodkov, ki jih VZMD še pripravlja, je mag. Verbič opravil 9 B2B sestankov s slovenskimi ekonomskimi svetovalci in predstavniki na Veleposlaništvih RS, ki pokrivajo države in področja Avstrije, Bolgarije, Daljnega vzhoda, Indije, Izraela, Južne Amerike, Madžarske, Poljske, Rusije, Skandinavije in Srednje Azije. (na fotografiji Filipa Remškarja z ekonomsko svetovalko v Izraelu, gospo Darjo Ferlež Grubar)


Sorodne VIDEO REPORTAŽE in prispevki:

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave SAVA RE po današnji dokapitalizacijski skupščini za prevzem Zavarovalnice Maribor, 11. 1. 2012

EKSKLUZIVNI POGOVOR s Predsednikom uprave NKBM po včerajšnji prodaji Zavarovalnice Maribor in reportaža s skupščine

SAVA RE in NFD HOLDING - današnji skupščini žal ponovno v znamenju ne-delitve dobička in zmanjšanja osnovnega kapitala, 28. 5. 2012

Sava RE - z nasprotnim predlogom VZMD predlaga delitev dividend v višini 0,40 € na delnico oz. slabo polovico lanskoletnega bilančnega dobička 7.915.508,00 €, 21.5.2012

POROČILO s 24. skupščine SAVA RE, d.d. skupščina brez presenečenj; po razpravi predstavnika VZMD zagotovila predsednikov uprave in nadzornega sveta o oblikovanju dividendne politike ter naposled tudi delitvi dobička, 29. 6. 2011

NFD HOLDING - zaradi pokrivanja bilančne izgube, po septembrskem znižanju za 39,56 mio EUR, danes dodatno znižanje osnovnega kapitala še za 26,98 mio EUR - poročilo z današnje 9. skupščine družbe, 20. 12. 2010

NFD HOLDING - zaradi pokrivanja bilančne izgube z dodano točko zmanjšan osnovni kapital družbe za 39,56 mio EUR - poročilo z današnje, ponovljene 8. Skupščine, 7. 9. 2010

VIDEO POROČILO s 23. skupščine SAVA RE, d.d., NLB, d.d. in Mercata, d.d., 30. 6. 2010


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 250 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items