Spričo nadaljevanja silovite kampanje grobih diskreditacij v časopisu Dnevnik, usmerjene zoper uresničevanje interesov malih delničarjev, Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in njegovega predsednika, mag. Kristjana Verbiča, je slednji danes poslal pismo Generalni državni tožilki, Prijavo Informacijskemu pooblaščencu in Pobudo Varuhu človekovih pravic. 

VZMD je že v petek, 4. 6. 2010, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) - neposredno po prejemu - seznanil z vprašanji, ki so jih prejeli od novinarja časopisa Dnevnik. V VZMD so želeli pisna pojasnila, od kod novinarju podatki, da naj bi bil Kristjan Verbič naznanjen državnemu tožilstvu ter da naj bi VZMD prejel odločbo ATVP, posebej ker VZMD v tem času (do danes) od ATVP ni prejel nobene pošte. Ob tem so v VZMD izrazili upravičeno čudenje in zaskrbljenost, da je novinar »seznanjen« z zadevami, o katerih domnevne stranke v postopku ne vedo ničesar.

S strani ATVP je na VZMD dne 7. 6. 2010 prispel odgovor, da ATVP »novinarju časopisa Dnevnik Matjažu Polaniču ni posredovala nobenih informacij o vas oz. Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD). ATVP je na svoji spletni strani, dne 4. 6. 2010 zgolj objavila informacijo, da je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij podala naznanilo na pristojno državno tožilstvo zoper eno fizično osebo.«

Sicer je VZMD že pred mesecem dni pričel s postopki za zaščito dobrega imena, pri čemer je bila doslej na pristojno tožilstvo vložena kazenska ovadba, podana prijava kršitve predpisov Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije ter vložena pritožba na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije. Ti postopki so pomenili začetek udejanjanja sklepa, ki ga je Svet VZMD sprejel na svoji 8. redni seji, 20. 4. 2010, pri 4. točki dnevnega reda, ko je v okviru obravnave aktualnih vprašanj (posebej »manipulacije Velana«) med drugim ugotovil, da »v nasprotju s pisanjem nekaterih javnih občil zoper VZMD ni uveden nikakršen postopek,« ter da »ponavljajoče se, neresnične navedbe nekaterih javnih občil, ustvarjajo v javnosti zavajajočo predstavo ter s tem poizkušajo diskvalificirati delovanje in prizadevanja VZMD, kar neposredno škoduje uresničevanju interesov malih delničarjev ter dobremu imenu VZMD.« Na podlagi teh ugotovitev je takrat Svet VZMD naložil Predsedniku VZMD, da »uporabi vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena VZMD.«

VZMD.TV - poročilo z razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD, 21. 4. 2010 - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del):

 

 

 

VZMD.TV: MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?!

  

VZMD.TV poročilo s skupščine družbe Velana, d.d.