Iz VZMD opozarjajo 9.534 delničarjev družbe Sivent d.d., ki svoje delnice še vedno hranijo na registrskih računih pri KDD, da je nizozemska družba Eerste Niedering Fonds B.V. z dokapitalizacijo, ki je bila sprejeta na 20. skupščini, dne 23. 1. 2017, ter posledično razširitvijo kotacije z novimi delnicami na Ljubljanski borzi, dne 25. 7. 2017, povečala osnovni kapital družbe Sivent d.d. in s tem presegla prag 90 % vseh delnic z glasovalno pravico. S tem pa so izpolnjeni tudi pogoji za iztisnitev manjšinskih delničarjev. Večinski delničar je družbo dokapitaliziral po ceni 1,10 € na delnico, zato so v VZMD prepričani, da so tudi vsi ostali delničarji upravičeni do vsaj takšne denarne odpravnine v primeru iztisnitve. Vrednost delnice na Ljubljanski borzi se sicer trenutno giblje okrog 0,90 € na delnico, kar je najvišje v zadnjih nekaj letih.

V kolikor glavni delničar ne bi sam predlagal iztisnitve manjšinskih delničarjev – kar bi se utegnilo zgoditi že na skorajšnji skupščini, sklicani 28. 8. 2017 -  bodo v VZMD razmislili o sprožitvi vseh potrebnih postopkov za izstop iz družbe oz. na večinskega/glavnega delničarja naslovili zahtevek za odkup preostalih delnic, s čimer bi delničarjem, ki to želijo, omogočili denarno izplačilo po pošteni ceni. Delniška OPORA za veliko večino malih delničarjev z registrskimi računi - predstavlja cenovno najracionalnejšo rešitev, saj strošek pristopa k Delniški OPORI znaša 9 €, izplačilo denarne odpravnine oz. kupnine pa znaša 7,00 €, torej skupaj le fiksnih 16,00 €.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo ti delničarji sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend, še opozarjajo v VZMD.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


Sorodna sporočila:

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items