VZMD SIVENT ponudba za odkup delnic

Včeraj je VZMD prejel odgovor na Zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev, ki so jo preko Odvetniške družbe FMMS naslovili na nizozemsko družbo Eerste Niedering Fonds B.V - glavnega delničarja (90,22 %) družbe SIVENT, d.d. Medtem ko tečaj na Ljubljanski borzi, ob redkih skromnih poslih, znaša 0,88 € za delnico in v zadnjih letih ni presegel 0,90 €, Eerste Niedering Fonds delničarjem, združenim v okviru Delničarskega sporazuma in »Delniške OPORE« pri VZMD (VIDEO), ponuja 1,00 € na delnico.

Kljub temu ponujena cena ne dosega minimalne cene 1,10 € na delnico, h kateri se je v Delničarskem sporazumu zavezal VZMD, in kolikor je glavni delničar namenil za delnice v letošnji dokapitalizaciji, s katero je presegel prag 90 % vseh delnic. Zaradi navedenega bodo predstavniki VZMD v prihodnjih dneh skušali skleniti pogajanja s predstavniki glavnega delničarja, v nasprotnem primeru pa bo VZMD sprožil ustrezne sodne postopke za izstop iz družbe s »pošteno odpravnino«. Ob tem v VZMD opozarjajo, da navedena ponudba 1,00 € - kakor tudi vsakršni drugi sodno ali drugače doseženi pogoji za izstop iz družbe, ki jih bo zagotovil VZMD - veljajo le za delničarje, ki so pristopili k »Delniški OPORI« oz. sklenili ustrezen Delničarski sporazum. V Združenju so sicer zadovoljni z odzivom delničarjev, saj se je doslej njihovim prizadevanjem pridružilo preko 240 delničarjev z več kot 1,3 % vseh delnic družbe.

Zato preostale delničarje ponovno vabijo k vključitvi v postopke v okviru VZMD. Delničarji, ki imajo svoje delnice na trgovalnih računih lahko pristopijo k Delničarskemu sporazumu, preko 9.500 delničarjev, ki svojih delnic še vedno niso prenesli z ukinjenih registrskih računov pri KDD, pa lahko delnice prenese k Delniški OPORI, kar je zanje gotovo najbolj racionalna rešitev (v primerjavi s siceršnjimi stroški borzno-posredniških družb in bank). Slednji bodo namreč v primeru ne-ukrepanja v kratkem ostali brez svoje naložbe, kakor tudi možnosti kakršnegakoli izplačila morebitnih odpravnin, dividend ipd.

Delničarji lahko k Delniški OPORI še vedno pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. Za vse dodatne informacije so sodelavci VZMD dosegljivi vsak delovnik, med 9.00 in 17.00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


Sorodna sporočila VZMD:

SIVENT – VZMD z zahtevo glavnemu delničarju po odkupu delnic malih delničarjev za skupno vsaj 310.629 € - VABILO k vstopu v Delniško OPORO ter postopku prodaje po pošteni ceni - etrtek, 02.11.2017

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

SIVENT – opozorilo ter vabilo 9.534 delničarjem na registrskih računih KDD k prenosu delnic na Delniško OPORO pri VZMD, ki predstavlja najracionalnejšo rešitev za izplačilo denarne odpravnine ob verjetni iztisnitvi ali izstopu - Ponedeljek, 07.08.2017

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items