sivet novicaVZMD je preko Odvetniške družbe FMMS na glavnega delničarja družbe SIVENT d.d., nizozemsko družbo Eerste Niedering Fonds B.V. (90,22 %), naslovil Zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev. V slednji VZMD izpostavlja, da odkup delnic zahteva na podlagi 389. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter pričakuje, da bo glavni delničar v zakonskem roku 30 dni ponudil primerno denarno nadomestilo za odkup vsem delničarjem, ki so VZMD dali pooblastilo za zastopanje oz. so pristopili k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO). V kolikor v zakonskem roku v VZMD ne bodo prejeli ustrezne ponudbe, bodo skladno z ZGD-1 pričeli s sodnim postopkom za izstop iz družbe, kakor so jih doslej uspešno izpeljali že v številnih primerih - med drugim so sorodne postopke doslej zaključili v družbah AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija).

Spomnimo, glavni delničar je z dokapitalizacijo družbe Sivent d.d., ki je bila sprejeta na 20. skupščini januarja letos, ter posledično razširitvijo kotacije z novimi delnicami na Ljubljanski borzi, dne 25. 7. 2017, povečal osnovi kapital družbe ter s tem presegel prag 90 % vseh delnic z glasovalno pravico. Večinski delničar je družbo dokapitaliziral po ceni 1,10 € na delnico, zato so v VZMD prepričani, da so tudi vsi ostali delničarji upravičeni do vsaj takšne denarne odpravnine v primeru odkupa delnic manjšinskih delničarjev oziroma v primeru izstopa iz družbe. Vrednost delnice na Ljubljanski borzi se sicer že od marca letos giblje med 0,88 € in 0,90 € na delnico, kar je najvišje v zadnjih nekaj letih.

Na avgustovski, 21. skupščini družbe je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, izpostavil problematiko več kot 9.500 delničarjev, s skupno preko 162.000 delnicami, ki svoje delnice še vedno hranijo na ukinjenih registrskih računih pri KDD in tako neposredno ne bodo upravičeni do morebitne denarne odpravnine v primeru izstopa ali iztisnitve manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer bodo skupaj prikrajšani za vsaj 178.000 €. Ob tem je izpostavil rešitev v obliki Delniške OPORE, ki jo je VZMD delničarjem predstavil tudi preko neposrednih dopisov delničarjem.

Delničarji lahko k Delniški OPORI še vedno pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. Za vse dodatne informacije so sodelavci VZMD dosegljivi vsak delovnik med 9.00 in 17.00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


Sorodna sporočila VZMD:

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

SIVENT – opozorilo ter vabilo 9.534 delničarjem na registrskih računih KDD k prenosu delnic na Delniško OPORO pri VZMD, ki predstavlja najracionalnejšo rešitev za izplačilo denarne odpravnine ob verjetni iztisnitvi ali izstopu - Ponedeljek, 07.08.2017

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net