20180720 121637

Opoldan je v Kranju potekala 32. skupščina družbe Gorenjska banka, d.d., na kateri je bilo prisotnega 72,96 % z glasovalno pravico.

 

Skupščina je med drugim odločala o uporabi bilančnega dobička v višini 7.619.144,03 €, pri čemer sta Uprava in Nadzorni svet predlagala, da se za dividende nameni 3.251.308,22 € oz. 9,14 € bruto na delnico, delničar AIK Banka, poslovneža Miodraga Kostića - ki naj bi v kratkem še povečal svoj 32,98 % lastniški delež v banki – pa je z nasprotnim predlogom predlagal delitev le 658.087,55 € oz. 1,85 € na delnico. Takšnemu nasprotnemu predlogu je na skupščini nasprotoval Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, in kot edini razpravljavec delničarje pozval naj glasujejo proti nižji dividendi ter raje podprejo nasprotni predlog VZMD, ki je predvideval delitev dividend v višini 20,00 € na delnico, oz. skupno 7.114.460,00 €. Opozoril je tudi, da bo izredno nizka dividenda za nekatere male delničarje predstavljala prej strošek, kot donos. Zaradi stroškov povezanih z izplačilom dividend, ki jih zaračunavajo borznoposredniške hiše, marsikateremu delničarju od izplačane dividende ne bo ostalo nič oz. bo realno celo v minusu. V VZMD so tudi opozorili, da si, glede na trenutno lastniško situacijo in obeti za prihodnost, delničarji pred najverjetnejšim prevzemom zaslužijo izplačilo večjega dela bilančnega dobička. Trenutni delničarji so namreč banki stali ob strani tudi v najbolj turbulentnih časih, ko so se v Sloveniji odvijale zloglasne razlastitve delničarjev s strani Banke Slovenije, čemur se je, od šestih tako podržavljenih bank, uprlo le takratno vodstvo Gorenjska banka. Skupščina je kljub naštetemu na koncu z 83,84 % ZA in 16,16 % PROTI podprla nasprotni predlog AIK Banke.

Delničarji so sprejeli tudi sklep o spremembi Statuta družbe, ki Upravo pooblašča, da - ob soglasju Nadzornega sveta - v roku 5 let enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe. Prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta je sicer predvideval, da bi lahko Uprava ob delno ali v celoti izključila prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic. VZMD sicer možnosti za povečanje kapitala družbe ni nasprotoval, je bil pa proti možnosti izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev, zato je podprl Nasprotni predlog AIK Banke, ki je bil na koncu tudi sprejet in rešuje ta problem.  

Za konec so delničarji imenovali še tri nove člane Nadzornega sveta, ki so na predlog AIK banka za mandatno obdobje 5 let postali: prof. dr. Jurij Bajec, Vladimir Sekulić in Tim Umberger.


Sorodna sporočila:

GORENJSKA BANKA – delničarjem 4,7 mio € dividend, VZMD z nasprotnim predlogom zahteval 6,7 mio €; CERTA HOLDING, TRIMO MSS – preklic jutrišnjih skupščin - sreda, 30.08.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - torek, 29.08.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items