V tem tednu je VZMD pričel s postopki za zaščito dobrega imena, pri čemer je bila doslej na pristojno tožilstvo vložena kazenska ovadba, podana prijava kršitve predpisov Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije ter vložena pritožba na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije. Navedeni postopki pomenijo začetek udejanjanja sklepa, ki ga je Svet VZMD sprejel na svoji 8. redni seji, 20. 4. 2010, pri 4. točki dnevnega reda, ko je v okviru obravnave aktualnih vprašanj (posebej »manipulacije Velana«) med drugim ugotovil, da »v nasprotju s pisanjem nekaterih javnih občil zoper VZMD ni uveden nikakršen postopek,« ter da »ponavljajoče se, neresnične navedbe nekaterih javnih občil, ustvarjajo v javnosti zavajajočo predstavo ter s tem poizkušajo diskvalificirati delovanje in prizadevanja VZMD, kar neposredno škoduje uresničevanju interesov malih delničarjev ter dobremu imenu VZMD.« Na podlagi teh ugotovitev je takrat Svet VZMD naložil Predsedniku VZMD, da »uporabi vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena VZMD.«

VZMD.TV - poročilo z razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del)