Danes ob 14:00 se je pričela Seja Sveta VZMD, ki jo je Predsednica Sveta, Janja Žlogar Piano, sklicala po prejemu Pisma Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, s katerim je slednji ponudil svoj odstop, zaradi pravnomočne obsodbe v 10-letnem sodnem procesu v primeru Velana (VIDEO: https://youtu.be/ozu55eB_f2c). Sicer se je Svet VZMD, vključno s člani Strokovnega sveta VZMD, v preteklosti - s postopki VZMD (in mag. Verbiča osebno) v primeru Velana - sproti že seznanjal in tudi sprejemal stališča o postopkih, ki so bili s tem v zvezi sproženi zoper mag. Verbiča in VZMD s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in Državnega tožilstva. 

Svet VZMD se bo na seji seznanil z novostmi v zloglasnem primeru Velana ter obravnaval ponujeni odstop Predsednika VZMD. Seji Sveta sledi še seja Strokovnega sveta VZMD, na kateri se bodo člani seznanili z odločitvijo Sveta VZMD o ponujenem odstopu mag. Verbiča. Obravnavali bodo tudi razvoj dogodkov po izbrisih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank ter usmeritve za prihodnje aktivnosti VZMD, ki jih je pripravil član Strokovnega sveta, ddr. Tadej Kotnik, ter Predlog »širitve kazenskih ovadb zoper vodstvo NLB še za NKBM (in druge banke – Celjsko, Abanko, Probanko in Factor banko)", kot ga je pripravil član Strokovnega sveta, dr. Peter Glavič, kot predstavnik Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM«.

Seje Strokovnega sveta se udeležujejo Predsednik, dr. Ludvik Toplak, Podpredsednik, dr. Andro Ocvirk, ter člani ddr. Tadej Kotnik, mag. Janez Košak, dr. Branko Korže in mag. Blaž Strojan, dodatno pa še odvetnika Petra Jereb in Miha Kunič. Ker se bo seja predvidoma zavlekla v večerne ure, bo VZMD odločitev Sveta in Strokovnega sveta posredoval javnosti jutri, bosta pa Predsednik Strokovnega sveta in Predsednica Sveta za komentar novinarjem, ki so izrazili interes za današnji seji, na voljo v 15-minutnem odmoru, ob 16:30 uri, na sedežu VZMD, Hrenova 13, Ljubljana.


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

Odstop Predsednika VZMD – mag. Kristjan Verbič po 12 letih od ustanovitve ter vodenja društva in zavoda ponudil odstop – seja Sveta v prihodnjem tednu - Petek, 01.09.2017

VIDEO REPORTAŽA o 10-letju manipulacije VELANA: saga izigravanj, oškodovanj in pritiskov, vse do obsodbe predstavnika malih delničarjev - Četrtek, 29.09.2016

VIDEO odziv Predsednika VZMD na nepravnomočno obsodbo v primeru Velana ter poročanja nekaterih medijev - Ponedeljek, 19.09.2016

PRAVO SPET NA STRANSKEM TIRU - navkljub odsotnosti vsakršnih dokazov Predsednik VZMD obsojen v montirani 6-letni sodni farsi - pritožba že napovedana - Četrtek, 15.09.2016

VIDEO REPORTAŽA in ZAPISNIK z zadnje obravnave pred današnjim izrekom sodbe v sodni farsi zoper Predsednika VZMD - Četrtek, 15.09.2016

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o nadaljevanju sodne farse tudi po današnjem naroku v neskončnem PROCESU ZOPER Predsednika VZMD - po zaslišanju Sodne izvedenke, zahtevi tožilke Tanje Ahčan po ponovnem zaslišanju ATVP - Petek, 12.02.2016

Kafkovski KAZENSKI PROCES ZOPER Predsednika VZMD v primeru Velana se tudi po zaslišanju Sodne izvedenke nadaljuje z izvajanjem vseh, v celotnem postopku že izvedenih dokazov, zaradi odsotnosti tožilke Tanje Ahčan na prejšnjem naroku ter njenem tokratnem vztrajanju pri ponovnih zaslišanjih! - Četrtek, 17.12.2015

VIDEO REPORTAŽA - nadaljevanje sodne farse oz. montiranega kazenskega procesa zoper Predsednika VZMD, tudi po uspešno izpeljani razlastitvi/iztisnitvi malih delničarjev družbe Velana - Četrtek, 10.09.2015

VELANA - VZMD argumentirano poziva prevzemnika Kompas Shop k zvišanju prevzemne cene ter upoštevanju realne vrednosti družbe in njenega premoženja - Torek, 31.03.2015

ŠKANDALOZEN SODNI PROCES - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave, preložene na nedoločen čas, po predlogu odvetnika Predsednika VZMD za izločitev sodnice Anje Gregorič Lozej, zaradi utemeljenega dvoma o njeni nepristranskosti, ob družinsko-poslovnih vezeh in neverjetnih naključjih pri Velani, KAD-u in Slovenskem državnem holdingu (SDH), kjer nadzornim svetom predseduje njen soprog Samo Lozej - Petek, 13.06.2014

 

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VELANA - na današnji skupščini nonšalantno o neizvajanju oddelitve premoženja; nov nadzorni svet ter sprejet nasprotni predlog VZMD - odgovornosti za milijonsko poravnavo z Međimursko banko ne prevzema skupščina, pač pa ta ostaja na poslovodstvu - Torek, 26.06.2012

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net