Na včerajšnji 8. redni seji je Svet VZMD potrdil Letno poročilo za leto 2009, Poročilo predsednika VZMD o poslovanju in uresničevanju Programa dela v letu 2010 ter izvolil novo predsednico Sveta VZMD Janjo Žlogar Piano in njeno namestnico Renato Zupančič, pri čemer članstvo v Svetu ostaja nespremenjeno. Po seji je Svet s predstavniki Strokovnega sveta VZMD in Izvršilnega odbora Sekcije Velana pri VZMD nadaljeval razpravo o nekaterih aktualnih vprašanjih.  

 

Tako je v okviru obravnave aktualnih vprašanj Svet VZMD sprejel naslednje sklepe:

  1. Svet VZMD se je seznanil s poročilom predsednika VZMD o poslovanju in uresničevanju programa dela v letu 2010, posebej pa tudi z aktualno problematiko (Velana, d.d., Infond Holding, d.d., ...).
  2. Svet VZMD se je seznanil z dopisi Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija), s katerimi je Agencija pozvala VZMD, da ji predloži informacije in dokumente v zvezi z delničarskim sporazumom Velane, d.d.
  3. Svet VZMD ugotavlja, da je VZMD v roku izpolnil vse zahteve Agencije.
  4. Svet VZMD ugotavlja, da - v nasprotju s pisanjem nekaterih javnih občil - zoper VZMD ni uveden nikakršen postopek.
  5. Svet VZMD ugotavlja, da ima aktualno dogajanje v zvezi z VZMD večstranski značaj: pravni, ekonomski, politični, socialni in moralni.
  6. Svet VZMD ugotavlja, da ponavljajoče se, neresnične navedbe nekaterih javnih občil, ustvarjajo v javnosti zavajajočo predstavo ter s tem poizkušajo diskvalificirati delovanje in prizadevanja VZMD, kar neposredno škoduje uresničevanju interesov malih delničarjev ter dobremu imenu VZMD. Zato Svet VZMD nalaga Predsedniku VZMD, da :

 

VZMD.TV - poročilo s sinočnje 8. redne seje Sveta VZMD bo objavljeno naknadno.