Tekstina predlog za sodni preizkus

Po iztisnitvi 85 delničarjev iz družbe Tekstina, d.d., je VZMD včeraj na Okrožno sodišče v Novi Gorici vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah. Glavni delničar, družba Svila in, d.o.o. je namreč na skupščini 27. 3. 2017, sam sebi sprejel sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerno denarno odpravnino določil sramotnih 3,40 € na delnico, skupno 69.390,60 €.

Ob tem v VZMD izpostavljajo, da družba vse od leta 2014 posluje zelo uspešno ter z znatnim dobičkom, prav tako pa ne izkazuje finančnih dolgov ter ima 2,28 mio € kratkoročnih finančnih naložb oz. depozit na banki, zaradi česar je - po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD - v odlični finančni kondiciji.

Konec leta 2016 je družba izkazovala 9,48 € lastniškega kapitala na delnico, torej skoraj trikrat več, kot je bila ponujena denarna odpravnina. V istem letu je ustvarila 94.696 € dodane vrednosti na zaposlenega, čisti dobiček pa je znašal 3,7 mio €, kar predstavlja 4,14 € na delnico, oz. 0,74 € več kot določena denarna odpravnina. Strokovni sodelavci VZMD ob tem opozarjajo, da se na borzah tečaji likvidnidnejših delnic običajno gibljejo med 7 in 15 kratniki čistega dobička, kar bi v primeru Tekstine pomenilo med 28,99 € in 62,12 € na delnico, oz. skupno med 591.656,91 € in 1.267.807,08 € za vse delnice razlaščenih delničarjev.

V VZMD dodajajo, da so za natančnejšo oceno potrebni dodatni podatki, so pa po njihovi grobi oceni z izglasovano denarno odpravnino iztisnjeni delničarji odškodovani za najmanj 20 € na delnico, lahko pa tudi za več kot 50 € na delnico.

Sicer VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih: Adria Airways (AA International Aviation Holding), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), HIT Alpinea (HIT), Jelovica (EBS GROUP, d.o.o.), Metalka Commerce (Slaven Vuković), Trimo (European Architectural System), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding idr.

Ob tem v VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter VABIJO že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD sprožil postopke, da se vključijo v postopke, Sekcije oz. delničarske sporazume - tudi v primeru družbe Tekstina.


Sorodna sporočila:

 


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.netThere are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items