VZMD EUROPEAN ARHITECTUAL SYSTEM 1. pripravljalna vloga 25.09. Page 1Danes je v Trebnjem potekala skupščina družbe Trimo MSS d.d. na kateri je bilo prisotnega 54,95 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je poleg večinskega lastnika, družbe Trimo d.o.o. (54,90 %), udeležil le še predstavnik Sekcije Trimo in Trimo MSS pri VZMD, Mirko Miklič. Delničarji so se seznanili z bilančnim dobičkom v višini 1.989.130,48 EUR, ki ostaja nerazporejen, čeprav je VZMD z nasprotnim predlogom predlagal delitev praktično celotnega bilančnega dobička v višini 79,50 EUR bruto na delnico. Miklič je ob tem opozoril, da »delitev dividend predstavlja eno zadnjih možnosti za izplačilo delničarjem, ki bi lahko že v kratkem ostali brez svojih naložb, saj največja delničarja, družbi Trimo d.o.o. in European Architectural Systems S.a.r.l., skupaj presegata 99 % vseh delnic in je v prihodnje moč pričakovati iztisnitev malih delničarjev tudi iz te iz družbe, kar se je konec lanskega leta že dogodilo v primeru družbe Trimo, d.d.«

V razpravi je Miklič opozoril tudi na problematiko pravnih skupnosti v družbi. Direktorica družbe Marjeta Štepec je na to odgovorila, da se s vprašanjem pravnih skupnosti ne ukvarjajo, da sicer zakonodaja ponuja rešitev (2. odstavek 376. člena ZGD-1), vendar se s tem ne nameravajo ukvarjati niti v prihodnje. Predstavnik VZMD je Upravo družbe povprašal tudi o razlogih za preklic skupščine, ki bi morala potekati 31. 08. 2017. Direktorica družbe pa je kot razlog preklica navedla prekratek rok od objave sklica skupščine do same izvedbe skupščine. V nadaljevanju so delničarji podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu ter za revizorja družbe imenovali družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

Sicer VZMD v primeru družbe Trimo vodi postopek sodne preveritve primernosti denarne odpravnine (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=kXRDP-KWJYg) zoper glavnega delničarja, zdaj edinega lastnika Trima, družbo European Architectural Systems iz Luksemburga, ki je sam-sebi na skupščini 14. 12. 2016 sprejel sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, pri čemer je za denarno odpravnino določil pičlih 2,17 € na delnico. Tako je pretekli teden VZMD na Okrožno sodišče v Novem mestu odposlal prvo pripravljalno vlogo, s katero se je odzval na odgovor glavnega delničarja z 25. 8. 2017. VZMD v svoji vlogi izpostavlja, da glavni delničar prereka vse navedbe VZMD iz zahteve za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine, torej tudi podatke, ki so prepisani iz uradnih dokumentov družbe Trimo (letno poročilo itn.), kar očitno kaže na (ne)zanesljivost navedb glavnega delničarja. VZMD v svoji vlogi dodatno izpostavlja, da nima nobenih zadržkov, da mu nasprotni udeleženec predloži potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo VZMD sam lahko opravil ustrezne preveritve in cenitve družbe. Na podlagi razpoložljivih podatkov so strokovni sodelavci VZMD ocenili, da izplačilo v višini 2,17 € na delnico še zdaleč ne predstavlja primerne denarne odpravnine.


Sorodna sporočila:

TRIMO - VZMD vložil tožbo za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine v imenu 100 iztisnjenih/razlaščenih delničarjev, vključenih v Delničarski sporazum - Četrtek, 19.01.2017

TRIMO - VZMD napovedal izpodbijanje današnje iztisnitve manjšinskih delničarjev ter sodno preveritev primernosti denarne odpravnine - VABILO DELNIČARJEM k pristopu v postopek - Sreda, 14.12.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Trimo Trebnje, poročila s skupščin KS Naložbe, Trimo MSS, Adria Airways in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Pozavarovalnice Sava in napoved današnjih skupščin KS Naložbe, Zdravilišče Rogaška, Adria Airways, Trimo, Trimo MSS in Elektro Maribor - Sreda, 31.08.2016

TRIMO - Sekcija VZMD proti neodgovorni prodaji po neprimerni ceni, neposrednemu konkurentu podjetja - odprto pismo najvišjim predstavnikom Republike Slovenije - Četrtek, 10.12.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net