Turboinstitut Kolektor

Minuli teden je potekal sestanek med Poravnalnim odborom in predlagatelji postopka sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine v primeru iztisnitve oz. razlastitve delničarjev družbe TURBOINŠTITUT, d.d. VZMD je omenjeni postopek sprožil potem, ko je bil - dne 23. 9. 2014, v okviru 19. skupščine delničarjev - sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, družbo KOLEKTOR GROUP, d.o.o., pri čemer je bila kot primerna denarna odpravnina, določenih pičlih 5,00 € za delnico.

Prvi sestanek s poravnalnim odborom, ki se ga je poleg strokovnih sodelavcev VZMD udeležil še en delničar, je bil informativne narave, VZMD pa je na njem predstavil argumentirana stališča glede vrednotenja in vrednosti podjetja. Poravnalni odbor se je sicer za tem sestal tudi s predstavniki nasprotnega udeleženca, družbe Kolektor Group, v tem mesecu pa je predviden tudi skupni sestanek.

Spomnimo, neposredno po vpisu sklepa o izključitvi in prenosu vseh delnic na glavnega delničarja je VZMD - preko predstavnika Sekcije Turboinštitut pri VZMD in Odvetniške družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p. d.o.o. - na podlagi drugega odstavka 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob smiselni uporabi določb tretjega odstavka 607. člena ZGD-1, v zakonskem roku vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine.

Ob tem strokovni sodelavci VZMD izpostavljajo, da je leta 2012 čisti dobiček na delnico znašal 4,96 €, torej približno toliko, kot je leta 2014 znašala denarna odpravnina na delnico. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2012 znašala 88,47 €, kar je 17,7 krat večja od ponujene denarne odpravnine (oz. kar 1.669 % več), konec leta 2013 pa je - kljub drastičnemu prevrednotenju zemljišč - še vedno 6,23 krat večja od ponujene denarne odpravnine. Spričo navedenih dejstev so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da bodo s sproženim postopkom dosegli primerno - precej višjo - denarno odškodnino, saj je očitno, da znaša pravična denarna odpravnina znatno več, kot pa jo je na skupščini sam-sebi izglasoval glavni delničar. Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe.

VZMD podobne sodne postopke, predvsem v imenu iztisnjenih oz. razlaščenih malih delničarjev, vodi in sodeluje z ustrezno strokovno podporo v primerih: ACH (Protej), Adria Airways (AA International Aviation Holding, Nemčija), AMZS (Avto Moto Zveza Slovenije), Dana (Plasta), Dinos (Euro Trend), Herz (Herz Armaturen GmbH, Nemčija), Jelovica (EBS GROUP), Metalka Commerce (Slaven Vuković, Hrvaška), Trimo (European Architectural System, Luksemburg), Turboinštitut (Kolektor Group), Varstroj (OTC Daihen, Nemčija), itn. Uspešno so takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest (Aktiva Holdings, Nizozemska), Color (Helios), Gorenjski tisk (MSIN), HIT Alpinea (HIT), Tekstina (Svila in), Terme 3000 (Sava), Ilirija (Janez Rozman), Modra Linija Holding (FP), SCT (Delfi), SGP Kograd-Igem (Igem), Swaty (Avtotehna), Večer (Dober Večer), izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija), ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour Bandag, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaSiventVIPA Holding idr.


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items