Union hoteli logo

Današnja skupščina družbe Union Hoteli, d.d., na kateri je bilo prisotnega 94,65 % delnic z glasovalno pravico, je sprejela vse predlagane sklepe in tako upravljanje družbe spremenila iz dvotirnega v enotirni sistem, pri čemer je sprejela tudi prenehanje mandata dosedanje Uprave in Nadzornega sveta ter imenovala Upravni odbor v sestavi Tadeja Čelar, Peter Krivc, Matej Rigelnik in Mira Šetina.

Kot edini razpravljavec na skupščini je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ob 453 malih delničarjih družbe izpostavil vprašanje 69 delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno shranjene na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD in bodo v primeru ne-ukrepanja v kratkem ostali brez svoje naložbe. Ker večina, predvsem zaradi visokih borzno-posredniških stroškov, svojih delnic vse do danes še ni prenesla na trgovalni račun ali jih prodala, v VZMD kot rešitev ponujajo mnogo ugodnejši prenos njihovih delnic na fiduciarni račun odvetniške družbe, v okviru zastopniške sheme »Delniška OPORA« pri VZMD. Tako je mag. Verbič po predstavitvi predloga statutarnih sprememb med drugim zastavil tudi vprašanje, ali med največjima lastnikoma ACH 3, d.d. (75,35 %) in Kapitalsko družbo, d.d. (18,75 %) obstaja kakršenkoli sporazum oz. ali delujeta usklajeno. V tem primeru bi namreč skupaj predstavljala glavnega delničarja, z več kot 90 % lastništva, kar bi preostalim malim delničarjem omogočilo sprožitev zahteve za izstop iz družbe oz. ustrezen postopek za določitev primerne denarne odpravnine.

Sicer se v VZMD še vedno ukvarjajo tudi z iztisnitvijo delničarjev iz družbe ACH, d.d., pri čemer so pogajanja o možnosti izvensodne poravnave zastala, odkar je prišlo do pomembnih lastniških sprememb v okviru ACH oz. njegovem glavnem delničarju ter po iztisnitvi tudi edinem lastniku, družbi Protej, d.o.o.


Sorodna sporočila:

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

ACH / PROTEJ – na poslednji skupščini 270 iztisnjenim delničarjem skupaj 3,73 mio € denarne odpravnine oz. 83,00 € za vsako delnico - Petek, 28.04.2017

ACH - številna vprašanja o poslovanju in perspektivi družbe, vrnitvi zaupanja delničarjev, pa tudi zloglasni prodaji objekta Baragova 5 - Četrtek 01.09.2016


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net