Vabilo za 15.03.2018 Page 1

Minuli teden so v VZMD od Okrožnega sodišča v Celju prejeli Vabilo na poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo v primeru izpodbijanja spornega skupščinskega sklepa o izčlenitvi turizma iz družbe UNIOR, d.d. Narok je sklican za 15. marca 2018, ob 12:30 uri. V VZMD so ob tem še vedno začudeni nad nedavno, popolnoma neresnično izjavo madam Lidije Glavina, Predsednice Uprave Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH). Slednja je namreč v intervjuju za Dnevnikov objektiv - ob komentiranju privatizacije družbe UNIOR - na izrecno novinarsko vprašanje med drugim odgovorila, da »izpodbojna tožba VZMD ni ustavila vpisa oddelitve v sodni register, tako da je bil turizem iz Uniorja izločen.« Navedeno namreč dokazano ne drži, saj je v primeru sporne izčlenitve družbe UNITUR, d.o.o. iz družbe Unior, d.d., VZMD pred Višjim sodiščem v Celju, s pritožbo preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., dosegel razveljavitev sklepa o vpisu izčlenitve v sodni register.

Zadeva glede vpisa izčlenitve premoženja na družbo Unitur v sodni register se je tako vrnila prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje, o čemer je v prikazu nasprotnih dejstev bralce obvestil tudi časnik Dnevnik. Ob tem je zgovoren tudi molk gospe Glavina, oz. SDH, ki svojih neresničnih navedb za zdaj še ni pojasnila oz. kakorkoli komentirala. Zoper vpis v sodni register se je sicer pritožil tudi Svet delavcev družbe, ki pa s pritožbo ni uspel. Poleg registrskega postopka je pred sodiščem še postopek zaradi izpodbojne oz. ničnostne tožbe, ki jo je VZMD vložil zoper skupščinski sklep družbe, s katerim je skupščina delničarjev Uniorja, dne 23. 8. 2017, »podala soglasje k delitvi družbe UNIOR, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe«. Po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD je namreč izčlenitev zasnovana nedomišljeno in pomanjkljivo ter bržčas prinaša negativne poslovne učinke pri delovanju ene ali obeh družb, na kar VZMD argumentirano opozarja vse od sporne skupščine. Žal uprava družbe na in po sami skupščini VZMD ni podala zadostnih pojasnil ter ustreznih zagotovil, zaradi česar so bili v VZMD primorani zaščititi interese (malih) delničarjev preko sodnih postopkov. 

Spomnimo, VZMD je že na skupščini opozarjal, da je skupina Unior za turistično dejavnost v letu 2016 izkazala 1,8 milijona € izgube, za leto 2015 pa 2,1 mio € izgube. V "delitveni" bilanci naj bi na novoustanovljeno družbo Unitur odpadlo za 10,8 mio € prenesene čiste izgube. Družba Unior bi tako lahko to postavko uporabljala kot davčni ščit in v prihodnjih obdobjih (pri 19 % davčni stopnji) plačala za več kot 2 mio € manj davka od dohodka pravnih oseb. Kot davčni ščit bi natečeno izgubo verjetno lahko uporabila tudi nova družba, če bi seveda poslovala z zadostnim dobičkom, kar pa vsaj zaenkrat žal ne. Delitev premoženja med dve družbi pomeni tudi delitev sredstev primernih za zavarovanje posojil, kar lahko privede do višjega stroška ali celo do nezmožnosti najema posojila. V Poročilu poslovodstva o delitvi (kot razlog za delitev) je navedena tudi večja preglednost poslovanja, povečanje razvojnega potenciala in izboljšanje izhodišč za sodelovanje z morebitnimi strateškimi partnerji, hkrati pa niso podane nikakršne kvantifikacije ali argumenti, torej gre bolj za izraz »upanja na svetlejšo prihodnost«, kot pa za ustrezne analize in simulacije, ki bi jih morali vključevati tovrstni ključni dokumenti …


Sorodna sporočila:

UNIOR – VZMD danes s pritožbo nad vpis sporne izčlenitve družbe UNITUR v sodni register, z novo pripravljalno vlogo pa dodatno utemeljuje tožbo za ničnost skupščinskega sklepa o izčlenitvi - Petek, 17.11.2017

UNIOR – VZMD argumentirano in z vsemi pravnimi sredstvi proti izčlenitvi turistične dejavnosti ter grozečem oškodovanju 950 delničarjev in 141,9 mio € vredne družbe; uprava naj se posveti vsebinskim pojasnilom in ustreznim zagotovilom, namesto blatenja VZ - Petek, 29.09.2017

UNIOR – VZMD vložil začasno odredbo in izpodbojno tožbo, KOP BREŽICE – zavrnitev preoblikovanja v d.o.o., GORENJSKA BANKA – na jutrišnji skupščini VZMD z nasprotnim predlogom - Torek, 29.08.2017

UNIOR – sprejeta členitev družbe, ob resnih opozorilih in napovedi izpodbijanja s strani VZMD ter sodelovanju SDH in MDS pri imenovanju novih nadzornikov - Sreda, 23.08.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items