Današnje, 18. skupščine družbe Velana, d.d., se je udeležilo 55,77 % kapitala, ki je z veliko večino sprejel vse predlagane sklepe, razen dopolnitve dejavnosti družbe oz. tozadevne spremembe Statuta, medtem ko je bil pri točki Soglasje skupščine za dokončno ureditev odnosov z Međimursko banko, d.d., sprejet nasprotni predlog, kot ga je podal delničar VZMD oz. mag. Kristjan Verbič. Nasprotni predlog, da se prvotno predlagano soglasje k sklenitvi dogovora oziroma poravnave, kot načinom rešitve spora med družbo Velana, d.d., in Međimursko banko, d.d., zamenja z dikcijo, da skupščina odobrava prizadevanja uprave za sklenitev dogovora oziroma poravnave, kot načinom rešitve spora , ki odgovornosti za vsebino in morebitno sklenitev poravnave ne prelaga na skupščino, pač pa ta ostaja na poslovodstvu družbe. Mag. Verbič je v razpravi med drugim opozoril, da ob sklicu skupščine, niti na skupščini sami delničarjem ni omogočena ustrezna proučitev morebitnega dogovora oz. poravnave, zato ga čudi, da bi delničarji takšen predlog podprli, razen če so posamezni delničarji drugače informirani in imajo potemtakem dostop do »notranjih informacij«, ki niso na razpolago vsem delničarjem. Po 10-minutni prekinitvi skupščine ter dodatnem posvetu predstavnikov delničarjev A banka, d.d., in KAD, d.d., je bil nasprotni predlog, kot ga je podal mag. Verbič sprejet soglasno.  

Sicer je mag. Verbič na skupščini zastavil tudi vprašanje o poteku postopka oddelitve premoženja in njegovi domnevni zaustaviti, čeprav je bil takšen sklep sprejet na prejšnji skupščini (za ogled VIDEO REPORTAŽE kliknite sliko levo zgoraj). Direktor Velane, d.d., gospod Leopold Poljanšek, je odgovoril, da je bil sprejet sklep, naj se postopek oddelitve premoženja sproži, ne pa tudi dejansko izvede, ter da je bil ustavljen spričo različnih mnenj glavnih delničarjev o kotaciji delnic oddeljene družbe, dodatnih stroškov in volje Međimurske banke, da se spor konča. Takšen odgovor je nekatere delničarje seveda resno vznejevoljil. 


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 215 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si