Za OGLED VIDEO REPORTAŽE kliknite na fotografijo:

Sinočnje, najverjetneje poslednje, skupščine družbe Aktiva Naložbe, d.d., se je udeležilo 91,81 % celotnega kapitala družbe - poleg večinskega lastnika SEI HOLDING B.V., Nizozemska (z 91,78 % vseh delnic), še predstavnika Društva MDS, z dvajsetimi pooblastili delničarjev, delničar Matjaž Velepec in predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Slednja sta bila tudi edina razpravljavca na skupščini, pri čemer je mag. Verbič povzel stališča, ki jih je o predlogu iztisnitve VZMD izoblikoval ter objavil 2. 8. 2011, medtem ko je g. Velepec izrazil nasprotovanje predlogu iztisnitve ter napovedal izpodbijanje takšnega sklepa.

Poleg g. Velepeca sta proti iztisnitvi glasovala še dva delničarja iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajalo Društvo MDS, tako da je proti glasovalo skupaj 1.799 delnic oz. 0,02 % prisotnega kapitala. Po zagotovilih Izvršnega direktorja družbe Aktiva Naložbe, g. Andreja Ručigaja (oglejte si izjavo v VIDEO REPORTAŽI), bo izplačilo denarne odpravnine 4,06 EUR za vsako delnico (skupaj 6,08 mio EUR) izpeljano v prvi polovici meseca oktobra.


V VZMD posebej izpostavljajo pomen pravočasnega odziva - v primerih iztisnitev naj se delničarji nemudoma obrnejo nanje - ter pozivajo že iztisnjene delničarje v družbah, kjer je VZMD pravočasno sprožil postopke, da se vključijo v postopke oz. delničarske sporazume. Sicer takšne sodne postopke VZMD v imenu iztisnjenih malih delničarjev vodi oz. sodeluje z ustrezno strokovno podporo še v primerih SCT, d.d. (Delfi, d.d.), DrogaKolinska, d.d. (Istrabenz, d.d.), Dinos, d.d. (Euro Trend, d.o.o.), Autoemona, d.d. (KMH, d.o.o.), Turistično podjetje Portorož, d.d. (Terme Čatež, d.d.), Color, d.d. (Helios, d.d.), Swaty, d.d. (Avtotehna, d.d.), Dana, d.d. (Plasta, d.o.o.) itn.

Uspešno je VZMD tovrstne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva Invest, d.d. (Aktiva Holdings, B.V., Nizozemska), Terme 3000, d.d. (Sava, d.d.), Ilirija, d.d. (Janez Rozman), SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. (Igem, d.o.o.), ter izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: Triglav Naložbe, d.d. (Zavarovalnica Triglav, d.d.) in Yulon, d.d. (Aquafil, S.P.A., Italija), medtem ko je postopek Kemofarmacija (Celesio, A.G., Nemčija) še v teku.     


VZMD nemudoma preveril primernost predlagane denarne odpravnine ob iztisnitvi manjšinskih delničarjev iz družbe AKTIVA NALOŽBE v skupnem znesku 6,21 mio EUR (4,06 EUR na delnico)

Ljubljana, 2. 8. 2011

V VZMD so se nemudoma odzvali na današnjo razširitev dnevnega reda skupščine družbe AKTIVA Naložbe, d.d., sklicane za 16. 8. 2011, na podlagi zahteve glavnega delničarja SEI HOLDING B.V., Nizozemska (z 91,61 % vseh delnic,) in sicer s točko dnevnega reda Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Pod to točko omenjeni glavni delničar predlaga iztisnitev malih delničarjev proti plačilu denarne odpravnine, v višini 4,06 EUR za vsako delnico, pri čemer se nanj prenesejo vse preostale navadne imenske kosovne delnice izdajatelja AKTIVA Naložbe, d.d. oznake ATPG, katerih imetniki so manjšinski delničarji družbe.

Neposredno po današnji objavi omenjene razširitve dnevnega reda ter zaključku 10. skupščine družbe NFD Holding, d.d., se je predsednik VZMD, skupaj s strokovnim sodelavcem za področje cenitev in revidiranj, odpravil na sedež družbe AKTIVA Naložbe, kjer sta ob triurnem pregledu gradiv k dodatni točki dnevnega reda (pisno poročilo glavnega delničarja in revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, letna poročila za leto 2008, leto 2009 in leto 2010) pridobila tudi izčrpna, dodatna pojasnila izvršnega direktorja družbe AKTIVA Naložbe, gospoda Andreja Ručigaja

Nasprotni predlog za skupscino druzbe Aktiva Nalozbe 2011Glede na razpoložljiva gradiva in pridobljene informacije so v VZMD mnenja, da je ponujena denarna odpravnina - upoštevaje tudi zaostrene in negotove razmere na finančnem in kapitalskem trgu - primerna, posebej z vidika večine malih delničarjev, ki imajo manj kot 50 delnic (več kot 200 delnic ima le 298 delničarjev) in nimajo odprtih trgovalnih računov (velika večina delnic je bila pridobljena iz naslova lastninskih certifikatov, delničarji pa tako ne bodo imeli stroškov, povezanih s prenosom delnic, ki so pogosto lahko celo višji, kot bi bila kupnina).

Hkrati v VZMD vztrajajo pri nasprotnem predlogu (kliknite na sliko levo) k predlogu sklepa 3.1 točke dnevnega reda, s katerim predlaga delitev 17,77 % bilančnega dobička družbe (20.505.399,00 EUR), kar znaša 0,20 EUR bruto na delnico oz. skupaj 3.642.975,00 EUR.   

VZMD nasprotni predlog utemeljuje z dejstvom, da že v preteklih letih družba ni izplačevala dividend, na kar so predstavniki VZMD tudi z nasprotnim predlogom opozarjali vse od skupščine družbe pred tremi leti, dne 12. 8. 2008, ko so napovedali tudi izpodbijanje sklepa o ne-delitvi kar 42,17 mio EUR bilančnega dobička leta 2007, ter skupščine pred dvema letoma, dne 23. 7. 2009 (za OGLED VIDEO REPORTAŽE kliknite sliko desno zgoraj). Takrat se na poziv VZMD (glejte spodaj) žal ni odzvalo zadostno število delničarjev oz. kapitala (vsaj 5 %) za vložitev izpodbojne tožbe, s katero bi delitev dobička lahko dosegli prek sodišča.

 


VZMD napovedal sodno izpodbijanje ne-delitve dobička 20,51 mio EUR, pri čemer je z nasprotnim predlogom zahteval dividende vsaj v zakonsko predvideni višini - POZIV DELNIČARJEM za zagotovitev pravne podlage 5 % kapitala za vložitev tožbe; predlagana iztisnitev 17.210 malih delničarjev preložena za mesec dni

Ljubljana, 17. 8. 2011

Na sinočnji skupščini družbe AKTIVA Naložbe, d.d., je bilo prisotnega 92 % osnovnega kapitala družbe, pri čemer sta se skupščine, poleg glavnega delničarja SEI HOLDING B.V., Nizozemska (z 91,61 % vseh delnic), udeležila le še predstavnika Društva MDS in Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Spričo umika predloga sklepa o iztisnitvi malih delničarjev - proti plačilu denarne odpravnine, v višini 4,06 EUR za vsako delnico - so bili soglasno sprejeti vsi predlagani sklepi, razen sklepa o ne-delitvi bilančnega, kjer je predstavnik VZMD, mag. Blaž Strojan, vztrajal pri nasprotnem predlogu (kliknite na sliko levo) k predlogu sklepa 3.1 točke dnevnega reda, s katerim je VZMD predlagal delitev 17,77 % bilančnega dobička družbe (20.505.399,00 EUR), kar bi znašalo 0,20 EUR bruto na delnico oz. skupaj 3.642.975,00 EUR.   

VZMD je nasprotni predlog utemeljil z dejstvom, da že v preteklih letih družba ni izplačevala dividend, na kar so predstavniki VZMD z nasprotnim predlogom opozarjali vse od skupščine družbe pred tremi leti, dne 12. 8. 2008, ko so napovedali tudi izpodbijanje sklepa o ne-delitvi kar 42,17 mio EUR bilančnega dobička leta 2007, ter skupščine pred dvema letoma, dne 23. 7. 2009 (za OGLED VIDEO REPORTAŽE kliknite sliko desno zgoraj). Takrat se na poziv VZMD (glejte spodaj) žal ni odzvalo zadostno število delničarjev oz. kapitala (vsaj 5 %) za vložitev izpodbojne tožbe, s katero bi delitev dobička lahko dosegli prek sodišča.

V VZMD pozivajo delničarje, da se tokrat vendarle odzovejo v zadostni meri, za uveljavitev izplačila dividend po sodni poti.

V VZMD so se nemudoma odzvali tudi na naknadno razširitev dnevnega reda sinočnje skupščine družbe AKTIVA Naložbe - objavljenega dne 2. 8. 2011, na podlagi zahteve glavnega delničarja SEI HOLDING B.V., Nizozemska (z 91,61 % vseh delnic,) in sicer s točko dnevnega reda Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja - ki je bila naknadno preklicana oz. prestavljena na skupščino, sklicano za 12. 9. 2011. Pod to točko je omenjeni glavni delničar predlagal iztisnitev malih delničarjev proti plačilu denarne odpravnine, v višini 4,06 EUR za vsako delnico, pri čemer bi se nanj prenesle vse preostale navadne imenske kosovne delnice izdajatelja AKTIVA Naložbe, d.d. oznake ATPG, katerih imetniki so manjšinski delničarji družbe.

Neposredno po objavi omenjene razširitve dnevnega reda se je predsednik VZMD, skupaj s strokovnim sodelavcem za področje cenitev in revidiranj, odpravil na sedež družbe AKTIVA Naložbe, kjer sta ob triurnem pregledu gradiv k dodatni točki dnevnega reda (pisno poročilo glavnega delničarja in revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, letna poročila za leto 2008, leto 2009 in leto 2010) pridobila tudi izčrpna, dodatna pojasnila izvršnega direktorja družbe AKTIVA Naložbe, gospoda Andreja Ručigaja

Glede na razpoložljiva gradiva in pridobljene informacije so v VZMD izoblikovali mnenje, da je bila ponujena denarna odpravnina - upoštevaje tudi zaostrene in negotove razmere na finančnem in kapitalskem trgu - primerna, posebej z vidika večine malih delničarjev, ki imajo manj kot 50 delnic (več kot 200 delnic ima le 298 delničarjev) in nimajo odprtih trgovalnih računov (velika večina delnic je bila pridobljena iz naslova lastninskih certifikatov, delničarji pa tako ne bodo imeli stroškov, povezanih s prenosom delnic, ki so pogosto lahko celo višji, kot bi bila kupnina).


Z nasprotnim predlogom VZMD zahteva delitev 3,64 mio EUR od 20,51 mio EUR dobička za dividende 17.357 delničarjem; OPOZORILO VZMD - izpolnjeni POGOJI ZA IZTISNITEV ali zahtevo malih delničarjev za izplačilo po primerni ceni!

Ljubljana 15. 7. 2011

Neposredno po objavi sklica skupščine družbe Aktiva Naložbe, d.d. (petek 15. 7. 2011), je VZMD na upravo družbe naslovil nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1 točke dnevnega reda. Z nasprotnim predlogom VZMD predlaga delitev 17,77 % bilančnega dobička družbe (20.505.399,00 EUR), kar znaša 0,20 EUR bruto na delnico oz. skupaj 3.642.975,00 EUR.   

VZMD nasprotni predlog utemeljuje z dejstvom, da že v preteklih letih družba ni izplačevala dividend, na kar so predstavniki VZMD tudi z nasprotnim predlogom opozarjali vse od skupščine družbe pred tremi leti, dne 12. 8. 2008, ko so napovedali tudi izpodbijanje sklepa o ne-delitvi kar 42,17 mio EUR bilančnega dobička leta 2007, ter skupščine pred dvema letoma, dne 23. 7. 2009 (za OGLED VIDEO REPORTAŽE kliknite sliko desno zgoraj). Takrat se na poziv VZMD (glejte spodaj) žal ni odzvalo zadostno število delničarjev oz. kapitala (vsaj 5 %) za vložitev izpodbojne tožbe, s katero bi delitev dobička lahko dosegli prek sodišča.

Prav je, da del bilančnega dobička družba Aktiva Naložbe naposled nameni tudi svojim 17.357 delničarjem, k čemur se je uprava nenazadnje zavezala tudi ob poravnavi, 12. 9. 2008. S predlaganim nasprotnim predlogom VZMD se za dividende nameni le 17,77 % bilančnega dobička, kar nikakor ne more ogroziti, niti pomembneje vplivati na poslovanje ter poslovne načrte družbe. Skladno z 399. členom ZGD-1 je sklep skupščine izpodbojen, če se za dividende ne nameni vsaj del bilančnega dobička v višini 4 % osnovnega kapitala.

Hkrati v VZMD opozarjajo male delničarje družbe Aktiva Naložbe, da so izpolnjeni pogoji za njihovo izključitev oz. iztisnitev manjšinskih delničarjev s strani glavnega delničarja, družbe SEI HOLDING B.V., z Nizozemske (imetnik 91,52 % vseh delnic), hkrati pa so izpolnjeni tudi pogoji za uveljavljanje pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe oz. za zahtevo po odkupu delnic družbe Aktive Naložbe, d.d. (ATPG), s strani družbe SEI HOLDING B.V., in sicer po primerni ceni - podobno postopku, ki ga je VZMD nedavno sprožil in uspešno izpeljal v primeru družbe Triglav Naložbe, d.d., in njenega glavnega delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d.

 


AKTIVA NALOŽBE - NASPROTNI PREDLOG, NAPOVED IZPODBOJNIH TOŽB in POZIV

Ljubljana, 12. 8. 2008

Današnje skupščine Aktiva Naložbe, d.d., se je poleg predstavnice dveh večinskih lastnikov udeležil še mali delničar (teh je v družbi kar 27.209) mag. Kristjan Verbič, ki je podal nasprotni predlog predlogu Uprave in Nadzornega sveta, da ostane celoten bilančni dobiček (prek 42 mio EUR) v celoti nerazporejen, ter predlagal izplačilo dividende, kot jo minimalno opredeljuje zakon. Mag. Verbič je nasprotoval tudi uvedbi enotirnega sistema upravljanja ter napovedal izpodbojne tožbe zoper sklep o delitvi bilančnega dobička (poziv vsaj petim % kapitala!), sklepe o pripojitvi, povečanju osnovnega kapitala, spremembam statuta in imenovanju članov upravnega odbora in izvršnega direktorja.

Skupščine družbe Aktiva Naložbe, d.d., se je, poleg malega delničarja mag. Kristjana Verbiča, udeležila le pooblaščenka dveh največjih delničarjev: Aktiva Holdings, B.V. (80,02 %), in Rumaplast - Invest, d.o.o. (5,44 %), ki je podprla vse predlagane sklepe Uprave in Nadzornega sveta. Tako so bili vsi njuni predlogi z veliko skupščinsko večino tudi sprejeti.

Mag. Verbič je sicer na večino sprejetih sklepov napovedal izpodbojne tožbe ter podal nasprotni predlog predlogu Uprave in Nadzornega sveta, da ostane celoten bilančni dobiček 42.168.456,00 EUR v celoti nerazporejen, ter predlagal izplačilo dividende, kot jo minimalno opredeljuje zakon (delitev med delničarje 4 % od osnovnega kapitala družbe, ki jo je družba dolžna izplačati v primeru izkazovanja bilančnega dobička). Za vložitev izpodbojne tožbe na ta sklep je potrebnih 5 % lastništva družbe, zato VZMD poziva male delničarje Aktive Naložbe, d.d., da se tej pobudi pridružijo. Družba Aktiva Naložbe, d.d., ima sicer 27.211 delničarjev.

Poleg navedenega je mag. Verbič nasprotoval uvedbi enotirnega sistema upravljanja Aktive Naložbe, d.d., ter napovedal izpodbojne tožbe tudi zoper sklepe o pripojitvi prevzetih družb (proučitev menjalnih razmerij) Gradis Finance, d.d, Koto Real, d.d., in Pinus Fin, d.d., povečanju osnovnega kapitala, spremembam statuta in imenovanju članov upravnega odbora in izvršnega direktorja. Pri predlogu sprememb statuta družbe je mag. Verbič opozoril, da v gradivu za Skupščino ni bilo Priloge 1, ki opredeljuje nov (enotirni) sistem upravljanja Aktive Naložbe, d.d. Pri predlogu imenovanja članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja pa je izpostavil odsotnost njihovih pisnih soglasij k imenovanju, predvsem pa neobstoj zakonsko zahtevanih utemeljitev predloga za volitev članov Upravnega odbora in podatkov o izobrazbi, ustreznih izkušnjah in trenutni zaposlitvi.


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Aktiva Naložbe:

AKTIVA NALOŽBE - VZMD napovedal sodno izpodbijanje ne-delitve dobička 20,51 mio EUR, pri čemer je z nasprotnim predlogom zahteval dividende vsaj v zakonsko predvideni višini - POZIV DELNIČARJEM za zagotovitev pravne podlage 5 % kapitala za vložitev tožbe; predlagana iztisnitev 17.210 malih delničarjev preložena za mesec dni - Sreda, 17.08.2011

AKTIVA NALOŽBE - iztisnitev 17.210 malih delničarjev - VZMD nemudoma preveril primernost predlagane denarne odpravnine v skupnem znesku 6,21 mio EUR (4,06 EUR na delnico) - Torek, 02.08.2011

AKTIVA NALOŽBE - z nasprotnim predlogom VZMD zahteva delitev 3,64 mio EUR od 20,51 mio EUR dobička za dividende 17.357 delničarjem; OPOZORILO VZMD - izpolnjeni POGOJI ZA IZTISNITEV ali zahtevo malih delničarjev za izplačilo po primerni ceni! - Ponedeljek, 18.07.2011

AKTIVA NALOŽBE - poročilo VZMD TV s pomembne skupščine - Četrtek, 23.07.2009

NE NASEDAJTE MANIPULANTOM - preprečimo zlorabe in dodatno poglabljanje finančne krize! - Torek, 25.11.2008

AKTIVA NALOŽBE - sporazum o izvensodni poravnavi v obojestransko korist - Petek, 12.09.2008

AKTIVA NALOŽBE - NASPROTNI PREDLOG, NAPOVED IZPODBOJNIH TOŽB in POZIV - Torek, 12.08.2008

AKTIVA - izpodbojna tožba in zaključek iztisnitve - Nedelja, 28.10.2007

Uspešni finale pri Aktivi Invest - Torek, 11.09.2007

AKTIVA - cilji VZMD uspešno realizirani - Ponedeljek, 30.07.2007

AKTIVA - množičen odziv in zagotovila uprave - Petek, 29.06.2007

AKTIVA iztisnitev? - poštena CENITEV !?! - Torek, 26.06.2007

Dokapitalizacija AKTIVE INVEST - Sobota, 17.02.2007

AKTIVA INVEST - stališče glede odkupa - Nedelja, 19.11.2006

OBVESTILO malim delničarjem Aktive - Nedelja, 23.04.2006

Mali delničarji dobili bitko... - Ponedeljek, 06.03.2006

Skupina malih delničarjev Aktive pri VZMD - Sobota, 04.03.2006

Aktiva Invest - potekel rok - Četrtek, 23.02.2006

Pobuda Aktivi Invest - Četrtek, 16.02.2006


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv - preko 180 video prispevkov VZMD.TV

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia