Včeraj sta na sedežu VZMD praktično 4 ure potekali seji Sveta VZMD in Strokovnega sveta VZMD (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=lNheyan34Zc). Člani Sveta so v okviru 3. in 4. točke dnevnega reda obravnavali dopis Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, s katerim je slednji ponudil svoj odstop, spričo pravnomočne sodbe v zadevi Velana, ter oblikovali in sprejeli sledeča stališča in sklepe:

»V zadevi Velana je VZMD ravnal enako, kot v vseh ostalih primerih, ko so se nanj obrnili manjšinski delničarji za pomoč pri grozečem oškodovanju in pričakovani iztisnitvi po neprimerni (prenizki) ceni delnice.

Borzna cena Velanine delnice je bila ves čas od 1. 1. do 24. 8. 2007 zgolj 1,31 EUR ali nižja, knjigovodska vrednost pa približno 7 EUR za delnico.

Pri vrednotenju premoženja v bilancah Velane je bila najmanj 15-krat podcenjena vrednost premoženja – zemljišč na Šmartinski cesti (in ne tudi ostalih nepremičnin). V bilancah je bila takrat upoštevana nabavna cena zemljišč pred 40 leti – približno 50 EUR za m². Takratna tržna vrednost zemljišč je bila od 700 do 1.200 EUR za m².

Če bi se prevrednotila vrednost zemljišč po najnižji tržni vrednosti 700 EUR za m² bi bila knjigovodska vrednost delnice takrat namesto 7 EUR vsaj 19 EUR.

VZMD je ob teh dejstvih oblikoval Sekcijo manjšinskih delničarjev Velana in skupaj z njimi začel pripravo predloga delničarskega sporazuma, v katerem bi bila predlagana cena delnice 22  EUR. Predlog delničarskega sporazuma se po navadi, praviloma ob sodelovanju predstavnikov sekcije, pripravlja dlje časa, preden se uradno pošlje vsem manjšinskim delničarjem. V zvezi s tem je VZMD v zadevi Velana vseskozi obveščal javnost, tako o pripravi predloga delničarskega sporazuma, kot o pošteni ceni delnice. Zato to vsekakor ni mogla biti notranja informacija.

Nazadnje je VZMD tudi v dopisu marca 2015, ob prevzemni ponudbi, ki ji je sledila iztisnitev, opozoril na prenizko ceno 3,00 EUR za delnico, ki je še vedno izhajala iz knjigovodske vrednosti delnice ob nespremenjenem vrednotenju nepremičnin. Vrednost celotnega kapitala družbe je bila podcenjena, saj so bila po javno objavljenih podatkih v kapitalu družbe zemljišča vrednotena po nabavni vrednosti iz leta 1969(!), v znesku, ki je manj kot 1 milijon EUR, kar je manj kot 50 EUR za m² zemljišča.«

Svet VZMD je pod 3. točko dnevnega reda »Zadeva Velana« oblikoval in sprejel sklepe:

1.

Svet zavoda meni, da je Predsednik zavoda v zadevi Velana deloval za uresničitev poslanstva VZMD, t.j. pomoč manjšinskim delničarjem.

2.

Svet zavoda Predsedniku zavoda predlaga uporabo vseh možnih pravnih sredstev, da se sodba o zlorabi notranjih informacij razveljavi oziroma odpravi.

3.

Svet zavoda nalaga Predsedniku zavoda, da pri pristojnih organih preveri, ali so bili sproženi ustrezni postopki zaradi kršitev predpisov o obveznem javnem poročanju o premoženju Velane, na katere je vseskozi opozarjal VZMD, in ki so bistveno vplivali na takratno knjigovodsko vrednost delnice in ceno delnice na borzi ter na ceno delnice ob prevzemni ponudbi ter iztisnitvi vseh manjšinskih delničarjev, ki je neposredno sledila prevzemni ponudbi.

4.

Svet zavoda predlaga Strokovnemu svetu, da sprejme stališče glede na nastale razmere v zvezi s Predsednikom zavoda oziroma zadevo Velana.


Svet VZMD je pod 4. točko dnevnega reda »Ponujeni odstop Predsednika zavoda« oblikoval in sprejel sklepe:

1.

Svet zavoda se je seznanil s pregledom postopkov, ki jih je VZMD v 12 letih od svoje ustanovitve sprožil in vodil, mnoge med njimi pa tudi uspešno zaključil. Pogosto se je Predsednik zavoda kot edini zoperstavljal »nedotakljivim«, opozarjal na stranpoti upravljanja državnega premoženja ter sprožil preko sto sodnih postopkov v prenekaterih primerih (poskusov) oškodovanj, med drugim v SCT, Aktiva, Vzajemna, Mercator, Zvon 1 & 2 Holding, Maksima holding, Istrabenz, NLBNova KBMLuka KoperSavaPivovarna LaškoPetrol, Mlinotest ter številnih primerih iztisnitev/razlastitev manjšinskih delničarjev iz družb npr. Adria Airways, DanaDinos, HIT AlpineaJelovica, Kovinoplastika Lož, Metalka Commerce, Tekstina, Trimo, Turboinštitut, Varstroj itn. Uspešno - z doseženo dodatno denarno odpravnino za iztisnjene delničarje - je VZMD takšne postopke doslej zaključil v primerih družb Aktiva InvestColor, Gorenjski tisk, Terme 3000, Ilirija, Modra Linija Holding, SCT, SGP Kograd-Igem, SwatyVečer, kakor tudi izplačila iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz družbe: AGTriglav NaložbeTuristično podjetje Portorož, Yulon in Kemofarmacija, ter Delničarskih sporazumov v primerih Alpetour, ETRA 33Farme IhanIBI, LIP Radomlje, Monter DravogradPekarna GrosupljeSCT StrojegradnjaVaris LendavaVIPA Holding, idr.

Ne kaže spregledati nekaterih nedavnih odmevnih primerov: izbris imetnikov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank, kjer je VZMD prvi podal pobude za presojo ustavnosti sporne novele Zakona o bančništvu ter edini dal kazensko ovadbo zoper vodstvo Banke Slovenije in naznanil sum kaznivega dejanja zoper vodstvo NLB. Tudi v zadnjem času je VZMD pogosto naslavljal vprašanja o (ne)delovanju pravne države v primerih razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic, pogoltnosti finančne industrije in neodzivnosti ATVP in spremembi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), namenjeni izključno uničenju »Delniške OPORE« pri VZMD, kot edine resne alternative plenjenju malih vlagateljev s stani finančne industrije. Nedavno so bili sproženi tudi postopki za preprečitev škodljivih posledic imenovanje novega Nadzornega sveta v Luki Koper in Krki.

2.

Za opravljeno delo izreka pohvalo Predsedniku zavoda in mu nalaga, da javnost s postopki seznani. 

3.

Svet zavoda ne sprejme ponujenega odstopa Predsednika zavoda.Seji Sveta VZMD je sledila seja Strokovnega svet VZMD, ki so se je udeležili: Predsednik Strokovnega sveta, dr. Ludvik Toplak, Podpredsednik, dr. Andro Ocvirk, člani dr. Branko Korže, mag. Janez Košak, ddr. Tadej Kotnik in mag. Blaž Strojan, kot dodatno vabljena pa odvetnika Miha Kunič in Petra Jereb.

Po obširni razpravi je Strokovni svet VZMD sprejel sklepe:

1.

Imenuje se delovna skupina v sestavi ddr. Tadej Kotnik, dr. Branko Korže, dr. Andro Ocvirk, ki se po njihovi presoji razširi, da pripravi strokovna izhodišča za širšo razpravo sistemskega značaja, ter oblikuje predloge za zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti. Strokovni svet ocenjuje, da gre za sistemska pravna in ekonomska vprašanja, ki terjajo sistemske rešitve, v katere se po presoji vključi tudi akademske institucije in strokovnjake.

2.

Strokovni svet se seznani z odločitvijo in argumentacijo Sveta VZMD (dokument: www.vzmd.si/images/documents/Stališča_in_sklepi_Sveta_Zavoda_5_9_2017.pdf)  v zvezi s ponujenim odstopom Predsednika VZMD. Ob tem Strokovni svet predlaga, da VZMD pospešeno pomaga oz. vodi nadaljnje pravne postopke, vključno z Zahtevo za varstvo zakonitosti. Strokovni svet ponujenega odstopa ne sprejema.

3.

Strokovni svet se seznani s predstavitvijo ddr. Tadeja Kotnika o razvoju dogodkov po izbrisih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank (november 2013 - avgust 2017) ter usmeritvah za prihodnje aktivnosti VZMD (predstavitveni dokument: www.vzmd.si/images/documents/RAZVOJ_DOGODKOV_PO_IZBRISIH_IMETNIKOV_DELNIC_IN_OBVEZNIC_SLOVENSKIH_BANK_DO_AVGUSTA_2017.pdf). Strokovni svet podpira dosedanja ter predstavljena in načrtovana nadaljnja prizadevanja VZMD.   

4.

Glede predloga člana Strokovnega sveta VZMD, dr. Petra Glaviča, da se "kazenska ovadba VZMD" zoper vodstvo NLB »razširi še z ovadbo za NKBM (in druge banke – Celjsko, Abanko, Probanko in Factor banko)« (dokument: www.vzmd.si/images/documents/dr._Peter_Glavic_-_Predlog_Kazenske_ovadbe.pdf), Strokovni svet VZMD predlaga dr. Glaviču, da o vprašanju obvesti širšo javnost, ter s Civilno iniciativo »Izbrisani mali delničarji NKBM« prevzame pobudo za ustrezne pravne postopke.

Stališča in sklepi Sveta Zavoda 5 9 2017 Page 1


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

Svet VZMD in Strokovni svet VZMD danes o odstopu Predsednika VZMD, izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, primeru Velana in drugih aktualnih temah - Torek, 05.09.2017

Odstop Predsednika VZMD – mag. Kristjan Verbič po 12 letih od ustanovitve ter vodenja društva in zavoda ponudil odstop – seja Sveta v prihodnjem tednu - Petek, 01.09.2017

VIDEO REPORTAŽA o 10-letju manipulacije VELANA: saga izigravanj, oškodovanj in pritiskov, vse do obsodbe predstavnika malih delničarjev - Četrtek, 29.09.2016

VIDEO odziv Predsednika VZMD na nepravnomočno obsodbo v primeru Velana ter poročanja nekaterih medijev - Ponedeljek, 19.09.2016

PRAVO SPET NA STRANSKEM TIRU - navkljub odsotnosti vsakršnih dokazov Predsednik VZMD obsojen v montirani 6-letni sodni farsi - pritožba že napovedana - Četrtek, 15.09.2016

VIDEO REPORTAŽA in ZAPISNIK z zadnje obravnave pred današnjim izrekom sodbe v sodni farsi zoper Predsednika VZMD - Četrtek, 15.09.2016

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o nadaljevanju sodne farse tudi po današnjem naroku v neskončnem PROCESU ZOPER Predsednika VZMD - po zaslišanju Sodne izvedenke, zahtevi tožilke Tanje Ahčan po ponovnem zaslišanju ATVP - Petek, 12.02.2016

Kafkovski KAZENSKI PROCES ZOPER Predsednika VZMD v primeru Velana se tudi po zaslišanju Sodne izvedenke nadaljuje z izvajanjem vseh, v celotnem postopku že izvedenih dokazov, zaradi odsotnosti tožilke Tanje Ahčan na prejšnjem naroku ter njenem tokratnem vztrajanju pri ponovnih zaslišanjih! - Četrtek, 17.12.2015

VIDEO REPORTAŽA - nadaljevanje sodne farse oz. montiranega kazenskega procesa zoper Predsednika VZMD, tudi po uspešno izpeljani razlastitvi/iztisnitvi malih delničarjev družbe Velana - Četrtek, 10.09.2015

VELANA - VZMD argumentirano poziva prevzemnika Kompas Shop k zvišanju prevzemne cene ter upoštevanju realne vrednosti družbe in njenega premoženja - Torek, 31.03.2015

ŠKANDALOZEN SODNI PROCES - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave, preložene na nedoločen čas, po predlogu odvetnika Predsednika VZMD za izločitev sodnice Anje Gregorič Lozej, zaradi utemeljenega dvoma o njeni nepristranskosti, ob družinsko-poslovnih vezeh in neverjetnih naključjih pri Velani, KAD-u in Slovenskem državnem holdingu (SDH), kjer nadzornim svetom predseduje njen soprog Samo Lozej - Petek, 13.06.2014

 

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VELANA - na današnji skupščini nonšalantno o neizvajanju oddelitve premoženja; nov nadzorni svet ter sprejet nasprotni predlog VZMD - odgovornosti za milijonsko poravnavo z Međimursko banko ne prevzema skupščina, pač pa ta ostaja na poslovodstvu - Torek, 26.06.2012

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net