Dopis za delnicarje VIPA HOLDING registrski racuni

VZMD je delničarjem družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, poslal dopise, s katerimi jih argumentirano seznanja, da so njihove delnice - glede na javno objavljene uradne informacije - vredne veliko več kot le 0,06 €, kolikor znaša trenutni tečaj na Ljubljanski borzi in kolikor je v Prevzemni ponudbi ponujal večinski lastnik MLINO, d.o.o. (79,80 %). Po utemeljeni oceni strokovnih sodelavcev VZMD bi namreč - v primeru skupnega nastopa ter izvedbe uspešnih pogajanj oz. postopkov za izstop iz družbe (s svežnjem delnic malih delničarjev) - delničarji lahko prejeli praktično tudi 10-krat več oz. kar 0,61 € za posamezno delnico. Zato VZMD vseh 7.740 malih delničarjev vabi k pristopu v Delničarski sporazum, večino med njimi, ki imajo svoje delnice še vedno na uradno ukinjenih registrskih računih pri KDD pa vabijo, da ohranijo svoje delnice ter si tako zagotovijo pošten izkupiček s pristopom k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO).  

Tako je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, v dopisih delničarjem izpostavil: »Tečaj delnice družbe VIPA HOLDING se je na Ljubljanski borzi v letu 2017 gibal med 0,01 € in 0,077 €, potem ko je bila avgusta 2016 uspešno zaključena Prevzemna ponudba družbe MLINO, d.o.o., za 0,06 € na delnico, ki jo je odobrila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD so vse navedene vrednosti absolutno prenizke, na kar smo iz VZMD ves čas javno opozarjali ter med drugim sprožili sodni postopek tudi zoper ATVP. Tako VIPA HOLDING tudi v svoji zadnji bilanci (na dan 30. 6. 2017) izkazuje obveznosti do delničarjev v višini 2.496.270,00 €, oz. kar 0,34 € na delnico, najmanj kolikor po trdnem prepričanju VZMD delničarjem tudi pripada!«

Še več, družba VIPA HOLDING svojo ključno naložbo - 48,01 % delež v družbi MLINOTEST, d.d. - v bilancah vrednoti zgolj na 4.469.456,00 €, oz. 2,70 € za delnico Mlinotesta. Slednja kotira na Ljubljanski borzi, njen tečaj pa se je v zadnjem letu dni gibal med 3,43 € in 4,30 €! Tako v zadnjem letnem poročilu (31. 12. 2016) družba pošteno vrednost naložbe v Mlinotest ocenjuje na 6,45 mio €, oz. 3,90 € na delnico Mlinotesta. To bi pomenilo dodatnih 1.986.424,60 € oz. dodatnih 0,27 € na posamezno delnico VIPA HOLDING. Obveznost do delničarjev se tako torej poveča na skupno 0,61 € za posamezno delnico!

Preko 7.000 delničarjev družbe VIPA HOLDING ima svoje delnice še vedno na ukinjenih registrskih računih pri KDD, saj najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov svojih delnic vse do danes še niso prenesli na trgovalni račun ali jih prodali. Ob skupni prodaji njihovih delnic po ceni med 0,34 € in 0,61 €, bi jim tako skupaj pripadalo vsaj 293.588,98 € ali celo 526.733,17 €, glede na današnji tečaj pa so skupaj vredne le 51.809,82 €. Zato jih v VZMD vabijo, da svoje delnice prenesejo v njihovo zastopniško shemo »Delniška OPORA«, preko katere bo možno oblikovati sveženj delnic, za katerega si bo VZMD prizadeval doseči možnost prodaje po čim višji ceni ter v ta namen vodil ustrezne postopke.

Delničarje, ki imajo svoje delnice VIPE HOLDING že na trgovalnih računih, pa v VZMD vabijo k podpisu Delničarskega sporazuma, s čimer bodo VZMD omogočili, da se tudi v njihovem imenu pogaja ter vodi postopke za dosego prodaje delnic po pošteni oz. čim višji ceni. Ob vsem navedenem se VZMD zavezuje, da nikakor ne bo pristal na prodajo delnic pod 0,34 € na delnico, kolikor delničarjem po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD najmanj tudi pripada – glede na javne in uradne informacije, objavljene v Letnem poročilu  za poslovno leto 2016 in Poročanju za obdobje prve polovice leta 2017.

Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo ti delničarji sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend, še opozarjajo v VZMD.

Vso potrebno dokumentacijo morajo delničarji poslati NAJKASNEJE do PETKA, 20. 10. 2017. Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu vipa.holding@vzmd.si.


Sorodna sporočila:

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net