Pred dobro uro je bila v prostorih VZMD podpisana prodajna pogodba, s katero so uspešno sklenjena nekajtedenska zahtevna pogajanja med predstavniki VZMD in družbe MLINO, d.o.o., največjim lastnikom družbe Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji (79,79%). Tako bodo delničarji, združeni v Delničarskem sporazumu in »Delniški OPORI« pri VZMD svoje delnice prodali po ceni 0,40 € na delnico, kar je za 0,34 € več, kot je znašala lanskoletna prevzemna ponudba (0,06 €), ki jo je odobrila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Preostalih 7.148 malih delničarjev torej lahko prejme preko 585.004,40 € kupnine, če se bodo pravočasno pridružili postopku prodaje pod pogoji, ki so jih izposlovali v VZMD. Sicer so te delnice - tudi glede na večmesečni borzni tečaj pri 0,06 € - skupaj vredne le pičlih 87.750,66 €. Prodajna pogodba med drugim vključuje tudi t.i. »top up klavzulo«, ki delničarjem zagotavlja še dodatno plačilo v primeru, da bi kupec (ali z njim povezane osebe) v naslednjih 24 mesecih te delnice kupoval po višji ceni.

Kot kupec je pogodbo podpisala družba Mlino, kot prodajalec pa Odvetniška pisarna Jereb, nosilec odvetniškega fiduciarnega računa Delniške OPORE, kjer je že formiran sveženj delnic, namenjen prodaji, vendar se delničarji vanj lahko še vključijo, a najkasneje do 12. 12. 2017. Sklenjena pogodba tako omogoča prodajo delnic Vipe Holding vsem delničarjem, ki bodo do navedenega roka svoje delnice z ukinjenih registrskih računov pri KDD prenesli na odvetniški fiduciarni račun Delniške OPORE, ali z VZMD sklenili Delničarski sporazum ter svoje delnice prenesli na odvetniški fiduciarni račun. Ob tem iz VZMD še sporočajo, da bodo pod navedenimi pogoji prodali tudi svoj (0,95 %) delež v družbi Vipa Holding in da delničarjem, ki se do skrajnega roka ne bodo vključili v prodajni sveženj, prodaje ne bodo več mogli zagotoviti.

Sicer so si v VZMD za prodajo, likvidacijo družbe oz. drugačno ustrezno izplačilo delničarjem prizadevali že dalj časa, hkrati pa je opozarjali tudi na sramotno nizko ceno, predvsem v relaciji z največjo naložbo Vipe Holdinga, ki jo je predstavljal skoraj polovični delež v družbi MLINOTEST, d.d. S tem v zvezi se je VZMD večkrat obrnil tudi na Likvidacijskega upravitelja, medtem ko je Mlino, kot največji lastnik Vipe Holding (in Mlinotesta), v oktobru na VZMD naslovil pismo ter predlagal skupni sestanek. Omenjena pobuda za sestanek je bila podal kot odgovor na dopise, ki jih je VZMD poslal delničarjem Vipe Holding, s katerimi jih je povabili k podpisu Delničarskega sporazuma oz. prenosu njihovih delnic v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO). Hkrati je VZMD delničarje v dopisu argumentirano seznanil, da so njihove delnice - glede na javno objavljene uradne informacije - vredne veliko več kot le 0,06 €, pri čemer se je ocena gibala med 0,34 € in 0,61 € za delnico. Skozi več krogov pogajanj se je med drugim pokazalo, da ni moč napovedati, do kdaj naj bi bila likvidacija družbe – in s tem poplačilo delničarjev – zaključena, pri čemer je Likvidacijski upravitelj (preko javne objave) opozoril tudi na nekatera odprta tveganja in možnost, da največji lastnik družbo vrne v redno poslovanje, s čimer bi mali delničarji ostali »ujeti« v družbi. V VZMD so zato z doseženo prodajno ceno izredno zadovoljni ter pozivajo delničarje, naj izkoristijo rezultate njihovih dolgotrajnih prizadevanj v čim večjem številu.

Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti, v izjemnih okoliščinah pa zadostuje priložena kopija osebnega dokumenta.

Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu vipa.holding@vzmd.si .


Sorodna sporočila:

VIPA HOLDING – Likvidacijski upravitelj v odgovoru VZMD opravičuje nedavno prodajo zgolj dela ključne naložbe (MLINOTEST) svojemu največjemu lastniku (MLINO) ter opozori, da se lahko postopek likvidacije tudi prekine in praktično v nedogled podaljša agoni - Torek, 21.11.2017

Z razsodbo VZMD naposled pridobil Sporazum med OBČINO AJDOVŠČINA in MLINO d.o.o. ter poslal nova vprašanja likvidacijskemu upravitelju VIPA HOLDING ob zastoju pogajanj za pošteno prodajo svežnja 828 malih delničarjev, doslej vključenih v Delniško OPORO - Sreda, 15.11.2017

VIPA HOLDING – napredek v zahtevnih pogajanjih z družbo MLINO o odkupu delnic preko 750 delničarjev v Delničarskem sporazumu in Delniški OPORI pri VZMD, po vsaj 6-kratniku borzne in prevzemne cene – ZADNJE VABILO DELNIČARJEM - Petek, 27.10.2017

VIPA HOLDING - zagotovila likvidacijskega upravitelja ob zahtevi VZMD, večinski lastnik MLINO s pobudo za sestanek, ob formiranju Delničarskega sporazuma in drugih aktivnostih VZMD, ki podaljšuje rok za pristop delničarjev k prizadevanjem za skupno prodaj - Petek, 20.10.2017

VIPA HOLDING, MLINOTEST – VZMD v izogib oškodovanju preko 8.000 malih delničarjev obeh družb zahteva informacijo o višini kupnine oz. pogojih pri odsvojitvi 14,46 % delnic managerski družbi MLINO, ki je tako postala tudi največji delničar MLINOTESTA - Ponedeljek, 16.10.2017

VIPA HOLDING – 7.740 malim delničarjem po prepričanju VZMD skupaj pripada vsaj med 497.253 € in 892.131 €, po trenutnem tečaju pa so njihove delnice vredne 10-krat manj, le 87.750 € - VZMD vabi k Delničarskemu sporazumu, »Delniški OPORI« in skupni prodaji - Sreda, 11.10.2017

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items