VZMD je danes pričel z izplačili kupnine 982 delničarjem družb SIVENT, d.d., in Vipa holding, d.d. – v likvidaciji, ki so se pridružili uspešnim prizadevanjem in postopkom, ki jih je VZMD vodil za dosego čim višje kupnine iz naslova skupne prodaje delnic v »Delniški OPORI« oz. delnic, prenesenih na odvetniški fiduciarni račun. V VZMD so z odzivom delničarjev in doseženimi pogoji prodaje izjemno zadovoljni, saj kupnina ‒ za delnice, ki so jih mnogi že odpisali – skupno znaša 256.981 €. Tako so danes na kupca, družbo EERSTE NIEDERING FONDS, prenesli 56.026 delnic Siventa (1,94 % vseh delnic družbe); na kupca, družbo MLINO, pa 488.381 delnic Vipa holdinga (6,65 % vseh delnic družbe). V primeru slednjih so pogajalci VZMD dosegli ceno 0,40 €, kar je praktično 7-kratnik lanske prevzemne ponudbe, medtem ko je v primeru delnic Siventa VZMD, v postopku zahteve za izstop iz družbe in naknadnih pogajanjih, dosegel kupnino 1,10 € za delnico, kar je dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjem letu dni.

Ker številnim delničarjem v roku ni uspelo prenesti svojih delnic na odvetniški fiduciarni račun v okviru Delniške OPPORE, so se v VZMD z obema kupcema dodatno dogovorili, da bo v začetku prihodnjega leta izpeljan še en odkup pod enakimi pogoji. Tako lahko prav vsi delničarji še vedno pristopijo k Delničarskemu sporazumu za prodajo njihovih delnic oz. svoje delnice prenesejo v »Delniško OPORO« pri VZMD ter si zagotovijo prodajo pod najboljšimi pogoji. V obeh primerih namreč prodajna pogodba vključuje tudi t.i. »top-up klavzulo«, ki zagotavlja še dodatno plačilo, v primeru če bi kupec (ali z njim povezane osebe) - v naslednjih 12 mesecih pri Siventu in naslednjih 24 mesecih pri Vipa holdingu - delnice morda kupoval po višji ceni.

Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih pri KDD, lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.

Za vsakršne dodatne informacije so sodelavci VZMD delničarjem na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00 na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


Sorodna sporočila:

SIVENT – malim delničarjem skupno 261.474,40 € (1,10 € za delnico) – uspešno sklenjena pogajanja VZMD z večinskim lastnikom, nizozemsko družbo EERSTE NIEDERING FONDS – le še dva dneva za vključitev v prodajni paket - Torek, 12.12.2017

SIVENT - VZMD po zahtevi glavnemu delničarju za izstop iz družbe prejel ponudbo za odkup delnic – v primeru neuspešnih pogajanj za višjo odpravnino sledi sodni postopek za izstop oz. določitev poštene odpravnine - Četrtek, 23.11.2017

SIVENT – VZMD z zahtevo glavnemu delničarju po odkupu delnic malih delničarjev za skupno vsaj 310.629 € - VABILO k vstopu v Delniško OPORO ter postopku prodaje po pošteni ceni - etrtek, 02.11.2017

SIVENT, HOTELI UNION – tudi na današnjih skupščinah VZMD izpostavil težave manjšinskih delničarjev z nesorazmernimi stroški, ki izhajajo iz njihovega imetništva - Ponedeljek, 28.08.2017

DELNIŠKA OPORA – VZMD s spremembo Splošnih pogojev sledi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov in ureja skupinske prodaje vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ter delničarjem omogoča izterjave neizplačanih denarnih odpravnin - Torek, 08.08.2017

SIVENT – opozorilo ter vabilo 9.534 delničarjem na registrskih računih KDD k prenosu delnic na Delniško OPORO pri VZMD, ki predstavlja najracionalnejšo rešitev za izplačilo denarne odpravnine ob verjetni iztisnitvi ali izstopu - Ponedeljek, 07.08.2017

SIVENT - na današnji skupščini VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, s katerim je omogočena iztisnitev/razlastitev 11.788 delničarjev nekdanjega PID-a - Ponedeljek, 23.01.2017

VIPA HOLDING – izteka se rok za pristop k prodaji svežnja delnic v okviru Delničarskega sporazuma in Delniške OPORE pri VZMD – doslej se je pridružilo že 5,11 % vseh delnic, v skupni vrednosti 150.305,60 € - Torek, 12.12.2017

VIPA HOLDING – malim delničarjem skupno 585.004,40 € (0,40 € za delnico), torej več kot 6-kratnik lanske prevzemne ponudbe – uspešno sklenjena dolgotrajna pogajanja VZMD z večinskim lastnikom MLINO – 10 dni za vključitev delničarjev v prodajni paket - Četrtek, 30.11.2017

VIPA HOLDING – Likvidacijski upravitelj v odgovoru VZMD opravičuje nedavno prodajo zgolj dela ključne naložbe (MLINOTEST) svojemu največjemu lastniku (MLINO) ter opozori, da se lahko postopek likvidacije tudi prekine in praktično v nedogled podaljša agoni - Torek, 21.11.2017

Z razsodbo VZMD naposled pridobil Sporazum med OBČINO AJDOVŠČINA in MLINO d.o.o. ter poslal nova vprašanja likvidacijskemu upravitelju VIPA HOLDING ob zastoju pogajanj za pošteno prodajo svežnja 828 malih delničarjev, doslej vključenih v Delniško OPORO - Sreda, 15.11.2017

VIPA HOLDING – napredek v zahtevnih pogajanjih z družbo MLINO o odkupu delnic preko 750 delničarjev v Delničarskem sporazumu in Delniški OPORI pri VZMD, po vsaj 6-kratniku borzne in prevzemne cene – ZADNJE VABILO DELNIČARJEM - Petek, 27.10.2017

VIPA HOLDING - zagotovila likvidacijskega upravitelja ob zahtevi VZMD, večinski lastnik MLINO s pobudo za sestanek, ob formiranju Delničarskega sporazuma in drugih aktivnostih VZMD, ki podaljšuje rok za pristop delničarjev k prizadevanjem za skupno prodaj - Petek, 20.10.2017

VIPA HOLDING, MLINOTEST – VZMD v izogib oškodovanju preko 8.000 malih delničarjev obeh družb zahteva informacijo o višini kupnine oz. pogojih pri odsvojitvi 14,46 % delnic managerski družbi MLINO, ki je tako postala tudi največji delničar MLINOTESTA - Ponedeljek, 16.10.2017

VIPA HOLDING – 7.740 malim delničarjem po prepričanju VZMD skupaj pripada vsaj med 497.253 € in 892.131 €, po trenutnem tečaju pa so njihove delnice vredne 10-krat manj, le 87.750 € - VZMD vabi k Delničarskemu sporazumu, »Delniški OPORI« in skupni prodaji - Sreda, 11.10.2017

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

 

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items