infovzmd.si 20170711 141249Danes sta v Ljubljani potekali skupščini družb Vizija Holding, k.d.d., in Vizija Holding Ena, k.d.d., ki se ju je udeležilo 96,71 % in 96,64 % kapitala z glasovalno pravico. Poleg družb, ki obvladujejo oba finančna holdinga (Perspektiva FT, Lisca, CGP, Tiskarna Novo mesto, IGM Strešnik in Hidrotehnik) in jih je zastopal Dari Južna, sicer tudi direktor obeh holdingov, se je skupščine udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO

VZMD je na obeh skupščinah podal Nasprotni predlog s katerim je predlagal delitev celotnega bilančnega dobička konec leta 2016, ki je v primeru Vizije Holding znašal 14.143.099,19 €, v primeru Vizije Holding Ena pa 13.592.957,16 €. Delničarji prvega bi tako prejeli 6,20 € bruto na delnico, delničarji drugega pa 6,38 € bruto na delnico. Ob tem je mag. Verbič izpostavil primere večine delničarjev obeh družb (s skupno 2.076 delničarji), ki ob ukinjanju registrskih računov svojih delnic še vedno niso prenesli na trgovalne račune ali k Delniški OPORI in bodo zato v kratkem razlaščeni ter bodo njihove delnice prenesene na Sodni depozit oz. Kapitalsko družbo (KAD). Tako je za te delničarje, ki so vrsto let družbi zagotavljali kapital - v zadnjem desetletju pa niso prejeli nikakršnih dividend - takšno izplačilo dividend bržčas zadnja priložnost, da bi iz naslova svoje naložbe sploh kaj imeli. Ob tem je izpostavil, da imajo delničarji sicer še vedno možnost svoje delnice prenesti tudi na Delniško OPORO (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng), ki je za tovrstne primere najracionalnejša rešitev.

Nasprotni predlog VZMD v obeh primerih ni bil sprejet, je pa direktor Južna med drugim pojasnil, da dobička ne bodo izplačevali še vsaj nadaljnjih 6-7 let, oz. dokler ne poplačajo vseh dolgov. Ob tem je izpostavil zaveze do bank, na podlagi katerih so pridobili ugodnejše finančne vire oz. nižje obrestne mere. Tako so na ravni Vizije Holdinga že poplačali vse terjatve DUTB, v sedmih letih pa naj bi poplačali tudi ostale obveznosti, določene v reprogramu, skupaj preko 40 mio €. Na nevarnost, da bodo delnice večine delničarjev prenesene na Sodni depozit oz. KAD, pa je Južna odgovoril, da je takšno stanje s spremembo zakonodaje povzročila država, s čimer sicer ne soglašajo, a to neposredno ni problem samih družb. Hkrati je izpostavil, da so imeli vsi delničarji v preteklosti večkrat možnost prodati svoje delnice, pred leti tudi po 12 €.

Sicer sta danes potekali tudi skupščini družb Kompas, d.d. in Elektro Ljubljana, d.d. Na skupščini družbe Kompas so se delničarji seznanili z odstopno izjavo Predsednika Nadzornega sveta, Hrvoje Balanta, ter za novega člana Nadzornega sveta imenovali Tomislava Matijo Varga.

Na skupščini družbe Elektro Ljubljana, d.d., so se delničarji seznanili z bilančnim dobičkom v višini 5.334.232,21 €, pri čemer so po nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga (SDH) za dividende namenili 5.087.943,90 €, oz. 0,13 € bruto na delnico. Zaradi izteka mandata trem dosedanjim članom Nadzornega sveta, so delničarji v Nadzorni svet ponovno imenovali Andreja Šušteršiča in Davida Valentinčiča, na novo pa še Davorina Dimiča.


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items