DSC 8988

Na današnji skupščini družbe IMP Tovarna instalacijske opreme, d.d. – v likvidaciji, je bilo prisotnega 94,57 % kapitala z glasovalno pravico, poleg glavnega delničarja HDR naložbe d.o.o., še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal 1,77 % kapitala.

Družba, ki sodi v skupino HIDRIA in ima 49 delničarjev, je v likvidaciji od lanskega leta, delničarji pa so se na današnji skupščini seznanili s poročilom Likvidacijske upraviteljice o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016, se seznanili s bilančno izgubo, ki je konec leta 2016 znašala 1,36 mio €, ter podelili razrešnice članom Upravnega odbora in Likvidacijski upraviteljici. Ob tem je Predsednik VZMD Likvidacijski upraviteljici Nastji Klaj zastavil več vprašanj o  poteku likvidacijskega postopka in kdaj bo ta zaključen, opozoril pa je tudi na neprimernost sklepa, s katerim je bila za predsedujočo skupščini imenovana kar predstavnica največjega delničarja, Gaja Kmet.V odgovoru na vprašanja mag. Verbiča, je Likvidacijska upraviteljica pojasnila, da se v času od 20. 10. 2016, ko je bil začet postopek prostovoljne likvidacije oz. je bila v AJPES objavljena tudi otvoritvena bilanca, upnike pa so pozvali k prijavi terjatev, ni javil noben od upnik. Družba tudi nima prihodkov, prav tako pa Likvidacijska upraviteljica za svoje delo ne prejema plačila. Pojasnila je še, da se je likvidacija družbe zamaknila zaradi dveh postopkov. Ob omenjenem pojasnilu je Likvidacijsko upraviteljico prekinila predsedujoča skupščini (hkrati tudi zastopnica največjega delničarja) in opozorila, da omenjena postopka ne sodita v leto 2016, zato se o njih na skupščini ne more govoriti.

Po protestu Predsednika VZMD, da sama skupščina poteka skoraj mesec dni po siceršnjem skrajnem roku za letne skupščine in vprašanju ali omenjena postopka nista posledici dogodkov v letu 2016, je Likvidacijska upraviteljica zatrdila, da ne gre za posledice dogajanja v letu 2016, da je bil en postopek že uspešno zaključen s poravnavo ter da višine potencialnega finančnega bremena ne morejo razkriti, saj gre za poslovno skrivnost. Dodala je še, da bo drugi odprt postopek zaključen najverjetneje še letos ter da bodo finančne posledice postopkov vidne v bilanci za leto 2017.

Zaradi navedenega je mag. Verbič, glasoval proti razrešnicam članom upravnega odbora in likvidacijske upraviteljice ter opozoril, da kot vse kaže glavni delničar razpolaga z informacijami, ki so preostalim malim delničarjem nedostopne, kar je posebej pomembno tudi za 35 delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih in se zato težje odločijo ali delnice obdržati ali opustiti. Za delničarje, ki bi svoje delnice želeli obdržati sicer VZMD kot rešitev ponuja shemo »Delniška OPORA«  (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng). Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe.

Popoldne je v Domžalah potekala še skupščina družbe Mlinostroj, d.d., na kateri je bilo prisotnega 96,46 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so med drugim odločali tudi o uporabi 856.447,00 € bilančnega dobička za leto 2016. Med tem ko je Uprava s sklicem predlaga, da celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen, je VZMD podal nasprotni predlog za delitev slabe polovice bilančnega dobička, oz. dividende v višini 5,00 € bruto na delnico. Nasprotni predlog je podal tudi delničar Ilirika Modra zvezda (11,29 %), ki je predlagal delitev dividend v višini 1,50 € bruto na delnico. Predsednik VZMD je ob tem izpostavil naj družba v primeru delitve dividend deli vsaj toliko, da bodo imeli od tega koristi vsi delničarji, saj z izplačilom za delničarje nastanejo tudi stroški, ki v nekaterih primerih lahko presegajo višino izplačila. Predlog VZMD je iz tega vidika predstavljal minimalno višino, ki še omogoča pokritje stroškov transakcije za vse delničarje. Izpostavil je tudi včerajšnji apel VZMD, s katerim so poslance pozvali k vnovični dodatni avtentični razlagi zakonodaje o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), saj se je dejansko razpasla epidemija oderuških praks finančne industrije, s katerimi so izplačila dividend spremenjena v transakcije, ki za male delničarje ne pomenijo neto prihodka, temveč neto strošek, kljub temu da se jim kot prihodek upošteva pri vseh izračunih premoženja in uveljavljanju socialnih pravic. Skupščina je na koncu potrdila prvotni predlog, delničarji pa so tako ostali brez dividend.

VZMD je na skupščini nasprotoval tudi zadnji točki dnevnega reda za naknadno odobritev odsvojitve lastnih delnic. Še pred glasovanjem je mag. Verbič Upravo pozval naj omenjeno točko umakne, saj je takšno potrjevanje za nazaj neprimerno, hkrati pa je izrazil prepričanje, da bi pod enakimi pogoji zagotovo delnice kupil še kakšen od obstoječih delničarjev, ki pa jim je bila v tem primeru očitno odvzeta prednostna pravica. V odgovoru je Predsednik Uprave, Miroslav Jerin (tudi največji delničar 39,51 %), pojasnil da gre za prodajo lastnih delnic družbe nekdanji delničarki in zaposleni (sicer njegovi ženi), ki jih je slednja po isti ceni prodala družbi leta 2002. Šlo naj bi za obrambni manever pred poskusom (sovražnega) prevzema s strani družbe Infond Holding, z delničarji, ki so prodali delnice v sklad lastnih delnic, pa naj bi bil ob prodaji sklenjen dogovor, da lahko v prihodnosti delnice odkupijo nazaj po isti ceni kot so jih prodali. Po potrditvi omenjenega sklepa je VZMD napovedal možnost vložitve izpodbojne tožbe, z enako odločitvijo pa je sledil tudi delničar Ilirika Modra zvezda.

Sicer se je Predsednik VZMD danes v Ljubljani udeležil tudi poslovnega foruma Adriatic Clean City Forum – ACCF`17, ki poteka na Gospodarskem razstavišču. Zbrane so uvodoma nagovorili Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, Ministrica za okolje in prostor RS, Irena Majcen, Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Boštjan Gorjup in Generalni direktor mednarodnega poslovnega združenja ERBA, Vladislav Kudryavtsev. Foruma, osredotočenega na vključevanje mest in podjetij v razvoj novih, krožnih poslovnih modelov, se sicer udeležujejo številni ugledni domači in tuji strokovnjaki, ki bodo izoblikovali 5 praktičnih predlogov kako občinam in podjetjem omogočiti hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. 

VZMD s svojima mednarodnima poslovno-investitorskima programoma Invest to Slovenia (investo.si) in International Investors` Network (invest-to.net) sicer uspešno sodeluje s soorganizatorjem dogodka - Circular Change. Sicer pa se v prizadevanja in izzive krožnega gospodarstva VZMD aktivno udeležuje tudi globalno, med drugim tudi v okviru programa Evropske komisije ter obiskih, delegacij in konferenc v Čilu in Republiki Južni Afriki.   


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net