Predsednik VZMD je danes - še pred postopkom vladnega medresorskega usklajevanja - pristojnemu resornemu Ministru za gospodarstvo dr. Mateju Lahovniku poslal obsežen »Predlog sprememb in dopolnitev VZMD k noveli ZGD-1C ter k ZGD-1« z utemeljitvami. V spremnem dopisu se je mag. Verbič ministru Lahovniku med drugim zahvalil za pismo, v katerem je izrazil pripravljenost Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije, da izboljšata stanje na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji, ter povabil VZMD, naj sodeluje s predlogi pri noveli Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).

Predlog VZMD je vsebinsko razdeljen na dva dela, pri čemer prvi del dokumenta vsebuje predloge in obrazložitve glede na Predlog novele ZGD-1C, drugi pa dodatne predloge, ki jih trenutni predlog novele ZGD-1C sicer ne naslavlja, po mnenju VZMD pa so nujni za normalizacijo stanja na področju korporativnega upravljanja in slovenske korporacijske zakonodaje nasploh. Po prepričanju VZMD namreč stanje na področju upravljanja družb ali t. i. »corporate governance« v Republiki Sloveniji zahteva korenito preureditev, kar je VZMD utemeljeval že v dosedanjih dopisih in pobudah Vladi Republike Slovenije, nazadnje pa tudi ob nedavnem obisku vodje Sektorja za pravo družb pri Ministrstvu za gospodarstvo na sedežu VZMD, dne 14. 1. 2009. 

Takrat je VZMD Vladi Republike Slovenije posredoval tudi obsežnejše pisno stališče »Temeljna izhodišča VZMD glede upravljanja družb v Republiki Sloveniji«, s katerim so bili predstavljeni le nekateri - po mnenju VZMD najpomembnejši - razlogi, izhodišča in povode za zatečeno - po oceni VZMD porazno - stanje na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji. Natančneje in skupaj z relevantno pravno prakso, izhajajočo tudi iz nekaterih tožb, ki so jih člani VZMD v preteklih nekaj letih delovanja sprožili pred pristojnimi sodišči, pa so bili - ob prisotnosti predstavnice Ministrstva za gospodarstvo - predstavljeni tudi Misiji OECD, ob obisku na sedežu VZMD, dne 15. 1. 2009.

»Z veliko mero upanja v dejansko izboljšanje na dotičnem področju Vam pošiljam Predlog sprememb in dopolnitev VZMD k noveli ZGD-1C ter k ZGD-1, v prilogi pa še štiri dodatne relevantne dokumente VZMD,« je v spremnem dopisu ministru Lahovniku zapisal mag. Verbič. Tako je z željo po karseda konstruktivnem in uspešnem sodelovanju dopisu ministru priložil še pisno stališče »VZMD principles for OECD«, v obliki komentarjev na dokument »OECD; Accession self-assessment Slovenia« po posameznih principih oziroma načelih, ter tudi dokumenta »Mnenje VZMD o predlogu novele ZGD-1B ter predlog amandmajev k ZGD-1B z obrazložitvijo« in »Ilustrativni prikaz spornih in zaskrbljujočih določb Novele ZGD-1B«, ki sta bila poslana in predstavljena Vladi Republike Slovenije in poslancem Državnega zbora Republike Slovenije v prejšnjem mandatu - in sicer v vseh fazah zakonodajnega postopka sprejemanja prejšnje novele Zakona o gospodarskih družbah: ZGD-1B.

Značke: dz rs
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items