slika3

Danes je na kazenskem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani potekala glavna obravnava v sodnem procesu zoper Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča. Poleg zaključnih govorov Okrožne državne tožilke, Tanje Ahčan in zagovornika mag. Verbiča, odvetnika Mihe Kuniča, je bilo pred tem opravljeno zaslišanje še drugega Sodnega izvedenca ekonomske stroke, Igorja Jonka, ki ga je po jasnih stališčih prve sodne izvedenke v prid obdolženemu Verbiču zahtevala tožilka.

Tudi v zaključnih govorih se je ponovno pokazalo, da tožilstvo nima nikakršnega dokaza o domnevni zlorabi notranjih informacij oz. kakršnihkoli nezakonitih ali spornih ravnanjih mag. Verbiča, zaradi česar obramba ne vidi drugačne možnosti kot oprostilno sodbo.

Sodnica, Anja Gregorič, je najavila razglasitev sodbe v četrtek ob 14.00.


Postopki, povezani z manipulacijami v družbi Velana, se sicer vlečejo že skoraj desetletje, ter so se začeli, ko je avgusta 2007 VZMD, z ustanovitvijo Sekcije Velana pri VZMD, pričel z organiziranjem malih delničarjev v tej družbi. Sekcija je ves čas argumentirano opozarjala na številne nepravilnosti, manipulacije z vrednostmi nepremičnin družbe ter posledično izredno podcenjeno vrednostjo delnice družbe. 

Organiziranost delničarjev v t.i. Delničarskem sporazumu, ki se je v več kot desetletnem delovanju VZMD pokazala kot učinkovito sredstvo za zaščito interesov manjšinskih delničarjev, pa je kot kaže zelo motila vplivne posameznike in kroge. Tako so bili postopki - najprej kar dvakrat pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), potem z naznanilom pri Kriminalistični policiji in prijavo na Okrožnem državnem tožilstvu ter naposled tudi na sodišču - vse zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij, sproženi zoper tistega, ki je na nepravilnosti glasno opozarjal - Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča.

Vse od leta 2007 so tako številna preiskovalna dejanja, poizvedbe, naroki ter nenavadna in zaskrbljujoča »naključja« dodatno oteževala zaščito pravic malih delničarjev Velane, kot tudi delovanje VZMD nasploh. Ob tem so v VZMD opozarjali na dejstvo, da postopek vodi Okrajna sodnica Anja Gregorič Lozej, sicer takratna žena Sama Lozeja, Predsednika Nadzornih svetov Kapitalske družbe (KAD) in Slovenske odškodninske družbe (SOD) oz. Slovenskega državnega holdinga (SDH), katerega članica je bila tudi - »ponovno naključje«(?!) - Simona Razvodnik Škofič, sicer žena Damjana Škofiča, takratnega Predsednika Nadzornega sveta Velane. Pri tem velja dodati, da je SDH v tem času prodajal 10,5 % delež v Velani ter da se je VZMD v dvanajstih letih delovanja seveda pogosto znašel na nasprotnih bregovih z upravljavci državne lastnine in t.i. paradržavnih skladov ter ob tem vselej glasno opozarjal na neprimerna ravnanja in škandalozne prakse države, kot večinskega ali pomembnega lastnika, med drugim v NLBNovi KBMTelekomuPerutnini PtujLuki KoperSaviPivovarni LaškoPetrolu itn.

Zaskrbljujočim »naključjem« se je pridružilo tudi dejstvo, da je bila ob skupščini leta 2014 večina aktivnejših malih delničarjev Velane, združenih v okviru delničarskega sporazuma in Sekcije, sočasno vabljena na sodišče, zaradi česar se niso mogli udeležiti pomembne skupščine.

Sodni proces se je po nepotrebnem vlekel tudi zaradi ponovitve dokaznega postopka spričo odsotnosti tožilke Tanje Ahčan, ki je za povrh v sodni spis »pozabila« vključiti tudi pomembne razbremenilne listinske dokaze ter zahtevala dodatnega (še enega) sodnega izvedenca ekonomske stroke.

Neposredno po današnjem naroku in zaključnih govorih tožilstva in obrambe, se je mag. Verbič odpravil na sejo v Pariz, kot član Posvetovalne delovne skupine Stalnega odbora za korporativne finance (CFSC CWG) pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (European Securities and Market Authority - ESMA). Na njegovo pobudo je bil dnevni red razširjen z razpravo o posebni pobudi VZMD, s katero predlaga in se zavzema za ustanovitev instituta Evropskega Tribuna oz. Ombudsmana za področje ekonomskih pravic v EU - predvsem na kapitalskih in finančnih trgih ter vzpostavitvi enotnih meril, kriterijev in standardov pri vzpostavljanju enotnega kapitalskega trga.

 


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

 

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o nadaljevanju sodne farse tudi po današnjem naroku v neskončnem PROCESU ZOPER Predsednika VZMD - po zaslišanju Sodne izvedenke, zahtevi tožilke Tanje Ahčan po ponovnem zaslišanju ATVP - Petek, 12.02.2016

Kafkovski KAZENSKI PROCES ZOPER Predsednika VZMD v primeru Velana se tudi po zaslišanju Sodne izvedenke nadaljuje z izvajanjem vseh, v celotnem postopku že izvedenih dokazov, zaradi odsotnosti tožilke Tanje Ahčan na prejšnjem naroku ter njenem tokratnem vztrajanju pri ponovnih zaslišanjih! - Četrtek, 17.12.2015

VIDEO REPORTAŽA - nadaljevanje sodne farse oz. montiranega kazenskega procesa zoper Predsednika VZMD, tudi po uspešno izpeljani razlastitvi/iztisnitvi malih delničarjev družbe Velana - Četrtek, 10.09.2015

VELANA - VZMD argumentirano poziva prevzemnika Kompas Shop k zvišanju prevzemne cene ter upoštevanju realne vrednosti družbe in njenega premoženja - Torek, 31.03.2015

ŠKANDALOZEN SODNI PROCES - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave, preložene na nedoločen čas, po predlogu odvetnika Predsednika VZMD za izločitev sodnice Anje Gregorič Lozej, zaradi utemeljenega dvoma o njeni nepristranskosti, ob družinsko-poslovnih vezeh in neverjetnih naključjih pri Velani, KAD-u in Slovenskem državnem holdingu (SDH), kjer nadzornim svetom predseduje njen soprog Samo Lozej - Petek, 13.06.2014

 

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VELANA - na današnji skupščini nonšalantno o neizvajanju oddelitve premoženja; nov nadzorni svet ter sprejet nasprotni predlog VZMD - odgovornosti za milijonsko poravnavo z Međimursko banko ne prevzema skupščina, pač pa ta ostaja na poslovodstvu - Torek, 26.06.2012

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net