2a VZMD nasprotni predlogDanes je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila Nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), s katerim slednji predlaga, da se 56.837.870,00 € od skupno 77.826.169,51 € bilančnega dobička v letu 2013, nameni za izplačilo dividend v znesku  2,50 € bruto na delnico, o uporabi preostanka pa se odloča v naslednjih letih. Prvotno je bila sicer s strani Uprave in Nadzornega sveta predlagana delitev le 25.008.662,80 € bilančnega dobička, oz. dividenda 1,10 € bruto na delnico.

V VZMD so prepričani, da je glede na rezultate družbe in zaostrene ekonomske razmere primerno in zaželeno, da družba nameni za delitev dividend delničarjem večji del bilančnega dobička. To bi, poleg utrditve zaupanja v delnico Zavarovalnice Triglav, pripomoglo tudi pri povrnitvi in večanju optimističnih pričakovanj in izboljšanju gospodarske klime nasploh. Strokovni sodelavci VZMD menijo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir nemotenemu poslovanju ter siceršnjim razvojnim načrtom družbe.

Uprava družbe v danes objavljenem sporočilu Nasprotnemu predlogu VZMD nasprotuje, z navedbami, da bi bistveno višje izplačilo dividend onemogočilo zasledovanje strateških ciljev glede nadaljnje rasti in razvoja v regiji. Sicer se skupščin Zavarovalnice Triglav predstavnik VZMD udeležujejo vse od ustanovitve Združenja v letu 2005 ter na skupščinah vselej zastopajo konstruktivne predloge, v interesu družbe in njenih lastnikov, pri tem pa posebej tudi 28.840 malih delničarjev. 


Kronološki pregled relevantnih sporočil o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Triglav, d.d:

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - stališča in opozorila VZMD ob razširitvi dnevnega reda ter predlogu za odpoklic in imenovanje petih članov Nadzornega sveta - Torek, 21.05.2013

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - zbiranje pooblastil 28.659 delničarjev za pomembno skupščino, ki bo odločala o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta ter delitvi dividend - POZIV VZMD k udeležbi ali oddaji pooblastila - Ponedeljek, 20.05.2013

VIDEO REPORTAŽA s skupščine Zavarovalnice Triglav, ki je minila v znamenju imenovanja Nadzornega sveta po Nasprotnem predlogu SODa in protestu društva MDS - Četrtek, 14.02.2013

VIDEO REPORTAŽA z današnje TELEKOMOVE SKUPŠČINE v znamenju odvzema glasov največjim delničarjem, poizkusov preklica ter imenovanja novega nadzornega sveta po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice in Društva MDS - Sreda, 06.02.2013

SOD in SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING - JAVNI POZIV k oddaji prijave v evidenco potencialnih kandidatov za člane v organih nadzora najvidnejših delniških družb v RS - aktivna vloga Komisije VZMD - Torek, 29.01.2013

VIDEO SPOROČILO ZA JAVNOST ZAVAROVALNICA TRIGLAV - prekinitev skupščine po opozorilu predsednika VZMD o možnih posledicah sprejema nasprotnega predloga AUKN - Torek, 12.06.2012

ABANKA - Današnja skupščina v znamenlju dokapitalizacije - Sreda, 30.05.2012

SLOVENIJALES - VZMD napovedal sodno izpodbijanje ne-delitve dobička 8,94 mio EUR, pri čemer je z nasprotnim predlogom zahteval dividende vsaj v zakonsko predvideni višini - POZIV DELNIČARJEM za zagotovitev pravne podlage 5 % kapitala za vložitev napovedane tožbe - Ponedeljek, 29.08.2011

VIDEO REPORTAŽA s skupščine ZAVAROVALNICE TRIGLAV - s strani VZMD podpora delitvi dividend, zmanjšanju odobrenega kapitala ter vprašanja o odtekanju notranjih informacij in problematiki Zdravstvene zavarovalnice - Sreda, 22.06.2011

SCT, TRIGLAV NALOŽBE, COLOR - prisilna poravnava kot razlastitev, iztisnitev ter ne-poštena odpravnina - VIDEO POROČILO z današnjih skupščin in naroka poravnalnega odbora - Torek, 24.05.2011

TRIGLAV NALOŽBE - sklicana »iztisnitvena« skupščina in le še DVA DNI DO IZTEKA izvajanja Dogovora med VZMD in ZAVAROVALNICO TRIGLAV o odkupu delnic po izpogajani ter predvideni iztisnitveni ceni 1,58 EUR, pri čemer Zavarovalnica Triglav krije tudi VSE STROŠKE ODPRODAJE DELNIC - zadnji dnevi za dodaten vstop v Delničarski sporazum z enakimi pogoji za 32.419 malih delničarjev - Četrtek, 28.04.2011

TRIGLAV NALOŽBE - naposled je stekla izvedba doseženega izjemnega Dogovora med VZMD in ZAVAROVALNICO TRIGLAV o odkupu delnic po izpogajani ceni 1,58 EUR, pri čemer Zavarovalnica Triglav krije tudi popolnoma vse stroške odprodaje delnic - POZIV 32.459 malim delničarjem k dodatnemu vstopu v Delničarski sporazum z enakimi pogoji - Četrtek, 14.04.2011

TRIGLAV NALOŽBE - z nakupom 3.263 delnic VZMD postal deseti največji delničar družbe ter tudi tako podkrepil svoja stališča in prizadevanja iz Delničarskega sporazuma - poziv 32.570 delničarjem k pravočasnemu odzivu na izpolnjene pogoje za iztisnitev oz. ZAHTEVO ZA ODKUP s strani ZAVAROVALNICE TRIGLAV, ki jo je VZMD ŽE VLOŽIL V IMENU VSEH DOSEDANJIH PRISTOPNIKOV k Delničarskemu sporazumu - Torek, 01.03.2011

TRIGLAV NALOŽBE - danes VZMD z nakupnim naročilom na Ljubljanski borzi podkrepil svoja stališča in prizadevanja iz Delničarskega sporazuma - poziv 32.635 delničarjem k pravočasnemu odzivu na izpolnjene pogoje za iztisnitev oz. zahtevo po odkupu s strani ZAVAROVALNICE TRIGLAV - Četrtek, 17.02.2011

TRIGLAV NALOŽBE - bo ZAVAROVALNICA TRIGLAV po dokapitalizaciji iztisnila 32.635 delničarjev za primerno odpravnino (?!) - poziv VZMD k pravočasnemu odzivu delničarjev in pristopu v Delničarski sporazum - Sreda, 16.02.2011

SLOVENIJALES - po štirih mesecih od napovedi izpodbojne tožbe VZMD danes ukinjena šokantna praksa ukinitve vseh nadomestil nadzornikom, sprejem soglasij k prodajnim pogodbam pa je uprava umaknila z dnevnega reda - Petek, 31.12.2010

TRIGLAV NALOŽBE - po zmanjšanju osnovnega kapitala za 37,7 mio EUR danes sprejeto njegovo povečanje za 26 mio EUR - s stvarnimi vložki ga bo v 30 dneh izpeljala - Ponedeljek, 27.12.2010

TRIGLAV NALOŽBE - po lanskoletnem zmanjšanju osnovnega kapitala za 23,2 mio EUR na današnji skupščini zmanjšan še za 14,5 mio EUR - Uprava: »Pokritje izgub odpira možnosti za delitev dobička!« - Ponedeljek, 18.10.2010

NFD 1 in SLOVENIJALES - poročili z današnjih skupščin. - Nedelja, 29.08.2010

VZMD.TV - poročilo z včerajšnje 34. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. - Torek, 29.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - dodatni nasprotni predlogi VZMD: ločeno glasovanje o razrešnicah članom organov upravljanja in nadzora ter delitev dobička delničarjem - predstavniki »paradržavnih« skladov spet proti - Ponedeljek, 28.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - nasprotni predlog VZMD: v nadzorni svet mora predstavnik malih delničarjev, kredibilna in avtonomna strokovna avtoriteta, dr. Ludvik Toplak - Četrtek, 03.06.2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - v nadzorni svet vendarle predstavnik malih delničarjev dr. Ludvik Toplak ?! - Torek, 20.04.2010

NOVI OBRAZI, A STARA AROGANTNA PRAKSA PARADRŽAVNIH SKLADOV (KAD, SOD) - Torek, 07.04.2009

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - popolna ignoranca do malih delničarjev - Ponedeljek, 06.04.2009

Skupščina Zavarovalnice Triglav - nasprotni predlog - Sobota, 11.11.2006

Sestanek s predsednikom uprave Zavarovalnice Triglav - Sreda, 08.11.2006

Srečanje s predsednikom uprave ZAV. TRIGLAV - Ponedeljek, 10.07.2006

4. redna seja IO - Nedelja, 05.03.2006


Kronološki pregled relevantnih sporočil o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo NLB, d.d:

NLB - umirjena 20. skupščina - sprejeti vsi ob sklicu predlagani sklepi - Petek, 14.12.2012

VIDEO REPORTAŽA z današnje, 18. skupščine NLB, d.d. - ponovno (ne)pojasnila o ponovni dokapitalizaciji ob nadaljevanju nezaslišano škodljivih praks AUKN v imenu države in davkoplačevalcev - oster protest VZMD ter poziv k ugotavljanju neposredne osebne odgovornosti - Četrtek, 27.10.2011

VIDEO REPORTAŽA z današnje skupščine NLB - pojasnila o ponovni dokapitalizaciji, odškodninskih tožbah in kazenskih ovadbah, v razpravi predsednika VZMD pa tudi o odboju od dna ter zagotavljanju perspektive pomembnim podjetjem ter slovenskemu gospodarskemu prostoru nasploh - Četrtek, 30.06.2011

NLB - na današnji skupščini tudi o vlogi največje banke, izdatno podprte z davkoplačevalskimi sredstvi, pri (ne)zagotavljanju perspektive pomembnih podjetij ter slovenskega gospodarskega prostora nasploh - Četrtek, 30.06.2011

VZMD pozdravlja odločitev Pivovarne Laško za sodelovanje pri skupni prodaji večinskega deleža družbe MERCATOR in poziva banke k ustreznemu odzivu - Petek, 20.05.2011

MERCATOR - NLB in VZMD danes o možnostih in načinu pristopa malih delničarjev k sporazumu o skupni prodaji Mercatorja. Z Delničarskim sporazumom malih delničarjev do domnevno manjkajočih odstotkov?! - Torek, 03.05.2011

NLB, država in NFD 1 - na Ministrstvo za finance poslano stališče VZMD o današnji ponudbi NFD za odkup 1,48 % vseh delnic NLB - država naj odda ponudbo za odkup, saj lahko »prihrani« kar 1,5 mio EUR (glede na prodajno ceno pri dokapitalizaciji) ter zagotovi pozitivne učinke za 31.914 delničarjev NFD 1 - Ponedeljek, 14.03.2011

VZMD.TV - poročilo z današnje, 16. skupščine NLB - Četrtek, 25.11.2010

NLB, SAVA RE in MERCATA - poročilo z današnjih skupščin - Sreda, 30.06.2010

PIVOVARNA LAŠKO - spričo mešetarjenja na račun malih delničarjev ter načrtno drobljenje njihove moči je VZMD primoran v samostojno zbiranje pooblastil-poleg zbiranja, ki ga je danes pričela uprava ob asistenci novoustanovljenih združenj malih delničarjev - Četrtek, 24.06.2010

PIVOVARNA LAŠKO - predlog VZMD za odškodninsko tožbo zoper Šrota in tedanje nadzornike - po šokantnem razkritju, da ob asistenci novoustanovljenih združenj malih delničarjev uprava sama sebi postavlja nadzornike, so verjetni še podobni slepilni manevri - Sreda, 23.06.2010

PIVOVARNA LAŠKO - šokantno razkritje: uprava sama sebi postavlja nadzorni svet, pri čemer ob upravi državne NLB hlapčevsko sodelujeta tudi dve »podmazani« združenji malih delničarjev - Ponedeljek, 21.06.2010

ISTRABENZ - oster protest VZMD spričo nadaljevanja perverzne prakse ter poziv velikim delničarjem - Četrtek, 29.04.2010

PETROL - pričetek organiziranega zbiranja pooblastil - poziv k podpori nasprotnemu predlogu VZMD, ki v nadzorni svet predlaga predstavnika malih delničarjev dr. Mirana Mejaka - Petek, 23.04.2010

ATVP - resna zaskrbljenost in opozorila VZMD; Predlog sprememb ZTFI posredovan Vladi RS - Torek, 01.12.2009


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items