izvedensko mnenje Marinko Page 2

Po torkovih sejah Sveta in Strokovnega sveta VZMD ter nesprejemu odstopa Predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=lNheyan34Zc), se je v nekaterih medijih in njihovih forumih, predvsem na spletni strani časnika Finance, vnela burna razprava ter napadi, med drugim tudi neposredno do ravnanj ddr. Tadeja Kotnika, kot člana Strokovnega sveta VZMD. Kljub napadom pa se VZMD na omenjenem forumu ne more braniti saj mu administrator Financ že vrsto let ne dovoli komentirati, prav tako so bili VZMD izbrisani vsi dosedanji komentarji na forumu.Ker so se v razpravi pojavile tudi želje po vpogledu v nekatera, predvsem razbremenilna gradiva, VZMD objavlja prvotno Izvedensko mnenje sodne izvedenke za ekonomijo, Jelene Andreje Marinko (dokument: www.vzmd.si/images/documents/izvedensko_mnenje_-_Marinko.pdf), ki jo je Sodišče angažiralo najprej in je bilo izrazito razbremenilno za mag. Verbiča.

Izvedenka med drugim pravi: »Trditve, da je obdolženi Kristjan Verbič pri nakupu in prodaji delnic Velana z oznako VLJG v času od 5. 9. 2007 do 20. 9. 2007 koristil informacije internega značaja družbe Velana d.d., ki so se nanašale na višino vrednosti oziroma tečaja, ki bi jo lahko ta delnica dosegla na organiziranem trgu ne vzdrži«. Glede spornosti samega Delničarskega sporazuma sodna izvedenka zapiše tudi »pri vsebini delničarskega sporazuma manjšinskih delničarjev Velana d.d. ni šlo za informacijo, ki ima značaj notranje informacije«.

Ker tožilstvo s takšno ekspertizo pač ni bilo zadovoljeno je zahtevalo novo mnenje (dokument: www.vzmd.si/images/documents/izvedensko_mnenje_-_Jonko.pdf), tokrat sodnega izvedenca za ekonomijo, mag. Igorja Jonka iz podjetja HETA AG. Slednji je prišel do diametralno nasprotnih ugotovitev, ki pa jih na glavni obravnavi ni in ni uspel ustrezno obrazložiti oz. argumentirati, o čemer priča tudi zgovorni prepis zvočnega posnetka glavne obravnave (dokument: www.vzmd.si/images/documents/prepis_zvocnega_posnetka_GO_06102016.pdf). 

Med tem ko izvedenec Jonko v svojem mnenju trdi, da je rast delnic povzročil Delničarski sporazum, ki naj bi predstavljal notranjo informacijo, pa odkrito prizna, da ni upošteval ali ugotavljal vzrokov za kar 343 % rast vrednosti delnic (z 1,31 € na 4,05€), ki se je zgodila kar nekaj dni pred prvim »spornim« nakupom mag. Verbiča.

Pred samim razpošiljanjem delničarskih sporazumov in pred »spornimi« nakupi delnic s strani mag. Verbiča, so namreč vsi delničarji že prejeli dopise v katerih so bili opozorjeni, da realno tržna vrednost delnice znaša na 26,86 € (torej 2000 % več, kot takratna vrednost na borzi), knjigovodska vrednost pa 9,49 €. Prav tako je pred samimi nakupi mag. Verbič v pogovorih z novinarji (vsaj teden pred njegovimi nakupi že objavljeno na prvi strani Poslovnega Dnevnika) tudi sam opozoril na omenjena relevantna dejstva.

Iz danes objavljenega prepisa zvočnega posnetka glave obravnave je jasno razvidna tudi zadrega in zapletanje sodnega izvedenca ob njegovem zaslišanju s strani zagovornika mag. Verbiča, odvetnika Mihe Kuniča. Kot izvedenec ekonomske stroke se namreč, mag. Igor Jonko v delu svojega pričanja, ki je za mag. Verbiča obremenilen, opredeljuje predvsem do pravnih vprašanj - do pomembnih z njegovega strokovnega področja pa ne - ob »neprijetnih« vprašanjih zagovornika Kuniča, pa ugotovi da na pravno vprašanje ne more odgovoriti in da je pred tem le pojasnil kako si sam razlaga pravno dilemo, čeprav nima nikakršne pravne izobrazbe.

Ob tem v VZMD opozarjajo, še na dejstvo da niti Okrajno sodišče v Ljubljani, niti Višje sodišče, ki je zavrnilo pritožbo in s tem potrdilo prvostopenjsko obsodbo, brez kakršne koli obrazložitve sploh nista upoštevala prvotnega izvedenskega mnenja ter ga ne obravnavata kot dokaz, za razliko od drugega »izvedenskega mnenja«!


Kronološki pregled relevantnih sporočil in prispevkov o aktivnostih VZMD, povezanih z družbo Velana, d.d.

VIDEO ter sklepi seje Sveta in Strokovnega sveta VZMD o zavrnitvi ponujenega odstopa Predsednika VZMD - Sreda, 06.09.2017

Svet VZMD in Strokovni svet VZMD danes o odstopu Predsednika VZMD, izbrisu imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank, primeru Velana in drugih aktualnih temah - Torek, 05.09.2017

Odstop Predsednika VZMD – mag. Kristjan Verbič po 12 letih od ustanovitve ter vodenja društva in zavoda ponudil odstop – seja Sveta v prihodnjem tednu - Petek, 01.09.2017

VIDEO REPORTAŽA o 10-letju manipulacije VELANA: saga izigravanj, oškodovanj in pritiskov, vse do obsodbe predstavnika malih delničarjev - Četrtek, 29.09.2016

VIDEO odziv Predsednika VZMD na nepravnomočno obsodbo v primeru Velana ter poročanja nekaterih medijev - Ponedeljek, 19.09.2016

PRAVO SPET NA STRANSKEM TIRU - navkljub odsotnosti vsakršnih dokazov Predsednik VZMD obsojen v montirani 6-letni sodni farsi - pritožba že napovedana - Četrtek, 15.09.2016

VIDEO REPORTAŽA in ZAPISNIK z zadnje obravnave pred današnjim izrekom sodbe v sodni farsi zoper Predsednika VZMD - Četrtek, 15.09.2016

EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA o nadaljevanju sodne farse tudi po današnjem naroku v neskončnem PROCESU ZOPER Predsednika VZMD - po zaslišanju Sodne izvedenke, zahtevi tožilke Tanje Ahčan po ponovnem zaslišanju ATVP - Petek, 12.02.2016

Kafkovski KAZENSKI PROCES ZOPER Predsednika VZMD v primeru Velana se tudi po zaslišanju Sodne izvedenke nadaljuje z izvajanjem vseh, v celotnem postopku že izvedenih dokazov, zaradi odsotnosti tožilke Tanje Ahčan na prejšnjem naroku ter njenem tokratnem vztrajanju pri ponovnih zaslišanjih! - Četrtek, 17.12.2015

VIDEO REPORTAŽA - nadaljevanje sodne farse oz. montiranega kazenskega procesa zoper Predsednika VZMD, tudi po uspešno izpeljani razlastitvi/iztisnitvi malih delničarjev družbe Velana - Četrtek, 10.09.2015

VELANA - VZMD argumentirano poziva prevzemnika Kompas Shop k zvišanju prevzemne cene ter upoštevanju realne vrednosti družbe in njenega premoženja - Torek, 31.03.2015

ŠKANDALOZEN SODNI PROCES - EKSKLUZIVNA VIDEO REPORTAŽA z današnje obravnave, preložene na nedoločen čas, po predlogu odvetnika Predsednika VZMD za izločitev sodnice Anje Gregorič Lozej, zaradi utemeljenega dvoma o njeni nepristranskosti, ob družinsko-poslovnih vezeh in neverjetnih naključjih pri Velani, KAD-u in Slovenskem državnem holdingu (SDH), kjer nadzornim svetom predseduje njen soprog Samo Lozej - Petek, 13.06.2014

 

VIDEO REPORTAŽA z današnjih skupščin družb TELEKOM SLOVENIJE in VELANA - Ponedeljek, 01.07.2013

VELANA - na današnji skupščini nonšalantno o neizvajanju oddelitve premoženja; nov nadzorni svet ter sprejet nasprotni predlog VZMD - odgovornosti za milijonsko poravnavo z Međimursko banko ne prevzema skupščina, pač pa ta ostaja na poslovodstvu - Torek, 26.06.2012

KAD in VZMD na današnji skupščini družbe Velana, d.d., uspela z nasprotnim predlogom za oddelitev nepremičnin, s čimer sta preprečila možnost oškodovanja delničarjev s spornim prenosom nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (najmanj 10 mio EUR) podvrednotene - Torek, 12.04.2011

Manipulacija VELANA - KAD in VZMD sta danes upravi Velane poslala nasprotni predlog za jutrišnjo skupščino, s katerim želita preprečiti možnost oškodovanja delničarjev na podlagi prenosa nepremičnin, ki so v bilanci še vedno vsaj desetkrat (cca. 10 mio EUR) podvrednotene - Ponedeljek, 11.04.2011

Silovita kampanja zoper uresničevanje interesov malih delničarjev in VZMD - pismo Generalni državni tožilki, Prijava Informacijskemu pooblaščencu in Pobuda Varuhu človekovih pravic - Torek, 08.06.2010

ATVP - v VZMD se čudijo ter pričakujejo pojasnilo, od kod novinarju »notranje« informacije, s katerimi domnevne stranke v postopku sploh niso seznanjene - Petek, 04.06.2010

VZMD.TV - po današnji skupščini družbe Velana, d.d., vse bolj žgoče vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih je pri VZMD zbirala ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev - Torek, 01.06.2010

VELANA - pred jutrišnjo skupščino še vedno aktualno vprašanje: ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Ponedeljek, 31.05.2010

Sproženi postopki za zaščito dobrega imena, spričo poizkusov diskreditacije prizadevanj VZMD pri uresničevanju interesov malih delničarjev - Petek, 07.05.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Sreda, 28.04.2010

MANIPULACIJA VELANA - ali bo Republika Slovenija, kot pravna država, s pomočjo poročil in informacij, ki jih pri VZMD zbira ATVP, zaščitila državljane pred brezobzirnim manipuliranjem nosilcev kapitala in moči ?! - Petek, 23.04.2010

VZMD.TV - poročilo s sinočnje razširjene razprave o aktualnih vprašanjih po 8. redni seji Sveta VZMD - s predstavniki Strokovnega sveta in Sekcije Velana (1. in 2. del) - Sreda, 21.04.2010

Svet VZMD izvolil svojo novo predsednico, sprejel Letno poročilo, Poročilo predsednika in pomembne sklepe o nekaterih aktualnih vprašanjih - Sreda, 21.04.2010

VELANA - na skupščini odkrito o možnosti likvidacije družbe - Torek, 07.07.2009

Poročilo VZMD TV s skupščine Velane - Sreda, 20.08.2008

VELANA - SPET ORGANIZIRANO NA SKUPŠČINO - Ponedeljek, 14.01.2008

VELANA - dodatni argumenti Sekcije - Ponedeljek, 24.09.2007


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net