Ob Evropskem rokometnem prvenstvu (12.-28. 1. 2018) bodo v Zagrebu na enem mestu združeni športni, gospodarski, investitorski in promocijski interesi, z izjemnim stičiščem poslovnih in družabnih srečanj ‒ »SLOVENSKIM SREDIŠČEM ‒ I FEEL SLOVENIA«, katerega partner in zlati pokrovitelj je tudi VZMD (VIDEO), v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov Invest to Slovenia ‒ investo.si in International Investors` Network ‒ invest-to.net, ki letos obhajajo 10. obletnico uspešnega delovanja (Preliminarni program 2018 in Poročilo 2017).

Preberite več:

Na današnji skupščini družbe Gorenje, d.d., sklicani na zahtevo treh delničarjev (Home Products Europe B.V., Raiffeisenbank Austria d. d., in Splitska banka d. d. ), je bilo prisotnega 69,60 % kapitala. Edina vsebinska točka je bila predlagana menjava dveh članov nadzornega sveta - predsednika Marka Voljča in namestnika predsednika, Uroša Slavinca - s Philipom Alexandrom Sluiterjem in Robertom Ličnom. Delničarji predlaganega sklepa niso podprli (za odpoklic 44,74 %, od potrebnih 75 %), se je pa na skupščini vnela polemika med predlagateljem menjave Sluiterjem, sicer tudi nekdanjim članom Uprave družbe, ter predsednikom Uprave, Franjom Bobincem.

Preberite več:

Miran Mejak in memoriam

 

Sodelavci zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev smo z globoko žalostjo sprejeli novico, da je preminil dr. Miran Mejak, naš cenjeni prijatelj ter dolgoletni sodelavec in predsednik Sveta VZMD.

Dr. Mejak, nekdanji diplomat, ugleden gospodarstvenik in glavni slovenski pogajalec za nasledstvo po nekdanji SFRJ, je s svojim neprecenljivim znanjem, izkušnjami in modrostjo bistveno pripomogel tudi k vzpostavitvi ter uspešnemu delovanju VZMD, za kar smo mu neizmerno hvaležni.

Dr. Mirana Mejaka bomo izjemno pogrešali ter ga ohranili v trajnem lepem spominu.

 

Prijatelji in sodelavci iz VZMD

Preberite več:

ZPSVIKOB VZMD v DSRS 4.1.2018 Page 1

V okviru 1. seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetniki danes razpravljajo o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Predlog zakona je novembra 2017 - z vsaj pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD pa nikakor ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decembra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO). Današnje seje Komisije se udeležuje tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je člane Komisije seznanil tako z dosedanjimi pripombami VZMD na prvotni predlog ZPSVIKOB v javni obravnavi (VIDEO), kakor tudi s poudarki dodatnih opozoril in pripomb na novi predlog ZPSVIKOB (kot ga je predlagala Vlada RS), v šestih sklopih ter s konkretnimi predlogi bistvenih sprememb šestih členov predloga ZPSVIKOB.

Preberite več:

Današnji skupščini družb Vizija Holding, k.d.d. in Vizija Holding Ena, k.d.d., sta pričakovano potrdili edina vsebinska sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz obeh družb. Tako je glavni delničar - ki ga predstavljajo povezane družbe Perspektiva FT, d.o.o., Lisca, d.d., CGP, d.d., Strešnik, d.o.o., Tiskarna Novo mesto, d.d., in Hidrotehnik, d.d. (skupaj 96,71 % vseh delnic) - sam-sebi sprejel sklep, s katerim bodo vse delnice manjšinskih delničarjev prenesene na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerna denarna odpravnina določenih 2,00 € na delnico.

Preberite več:

IMG 2889

Danes v Kopru poteka Zbor delavcev Luke Koper, ki se ga na povabilo Sveta delavcev tudi tokrat udeležuje predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Slednji bo kot govorec predstavil stališča VZMD glede aktualnega dogajanja v družbi, predvsem v luči za jutri sklicane skupščine, na kateri naj bi delničarji glasovali tudi o nezaupnici Upravi. Kot je ob tem povedal mag. Verbič, »je VZMD nastal ravno po prelomni skupščini Luke Koper pred 13 leti, vse odtlej pa zagovarja enaka stališča, to so interesi Luke Koper kot enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji in njenih delničarjev (predvsem malih), med katerimi so tudi številni zaposleni. V kolikor so bile v družbi ugotovljene neskladnosti z zakonodajo, je treba slednje odpraviti, ne pa na vrat na nos menjati Uprave, ki dosega rekordne rezultate.«

Preberite več:

VZMD je danes pričel z izplačili kupnine 982 delničarjem družb SIVENT, d.d., in Vipa holding, d.d. – v likvidaciji, ki so se pridružili uspešnim prizadevanjem in postopkom, ki jih je VZMD vodil za dosego čim višje kupnine iz naslova skupne prodaje delnic v »Delniški OPORI« oz. delnic, prenesenih na odvetniški fiduciarni račun. V VZMD so z odzivom delničarjev in doseženimi pogoji prodaje izjemno zadovoljni, saj kupnina ‒ za delnice, ki so jih mnogi že odpisali – skupno znaša 256.981 €. Tako so danes na kupca, družbo EERSTE NIEDERING FONDS, prenesli 56.026 delnic Siventa (1,94 % vseh delnic družbe); na kupca, družbo MLINO, pa 488.381 delnic Vipa holdinga (6,65 % vseh delnic družbe). V primeru slednjih so pogajalci VZMD dosegli ceno 0,40 €, kar je praktično 7-kratnik lanske prevzemne ponudbe, medtem ko je v primeru delnic Siventa VZMD, v postopku zahteve za izstop iz družbe in naknadnih pogajanjih, dosegel kupnino 1,10 € za delnico, kar je dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjem letu dni.

Preberite več:

Več prispevkov