VZMD SIVENT ponudba za odkup delnic

Včeraj je VZMD prejel odgovor na Zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev, ki so jo preko Odvetniške družbe FMMS naslovili na nizozemsko družbo Eerste Niedering Fonds B.V - glavnega delničarja (90,22 %) družbe SIVENT, d.d. Medtem ko tečaj na Ljubljanski borzi, ob redkih skromnih poslih, znaša 0,88 € za delnico in v zadnjih letih ni presegel 0,90 €, Eerste Niedering Fonds delničarjem, združenim v okviru Delničarskega sporazuma in »Delniške OPORE« pri VZMD (VIDEO), ponuja 1,00 € na delnico.

Preberite več:

ds slika3

V prostorih Državnega sveta RS se je ravnokar zaključila »Javna razprava o vrnitvi družbene lastnine« s pomenljivim naslovom »Tujega nočemo, svojega ne damo« v organizaciji Skupine državljanov, ki je pripravila »Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb«, vloženo na Ustavno sodišče RS 30. junija 2016. Na povabilo organizatorjev se je kot eden izmed govorcev razprave udeležil tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je v svojem nagovoru izpostavil zlasti problematiko pre-sanacije slovenskih bank oz. rop stoletja s protiustavno razlastitvijo vlagateljev, dodatno uničevanje domačega kapitalskega trga s postopki ukinitve registrskih računov pri KDD, vsakokratno katastrofalno upravljanje državnega (nekdaj družbenega) premoženja, prizadevanja VZMD v preko 30 sodnih postopkih ipd.

Preberite več:

seonet vipaholding21112017

Včeraj popoldan se je z javno objavo na portalu Ljubljanske borze (SeoNet) Likvidacijski upravitelj družbe VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji, Miran Gombač, odzval na nedavni dopis z vprašanji Predsednika VZMD o poteku že 5-letne likvidacije, delni (kosovni) prodaji glavne naložbe družbe, ki jo je predstavljal skoraj polovični delež v družbi MLINOTEST, d.d., ter relaciji z največjim delničarjem, družbo MLINO, d.o.o. (79,8 %), s čimer je slednji dejansko postal tudi največji delničar Mlinotesta (37,7 %), katerega vodilne delavce združuje. V odgovoru Gombač med drugim pojasnjuje, da Mlino - kot največji delničar Vipe Holding - nima do premoženja družbe nobenih pravic, ki ne bi izhajale iz njegovih pravic kot delničarja, medtem ko prodaja delnic Mlinotesta - ki predstavljajo pretežno premoženje Vipe Holding - do poravnave zapadlih obveznosti ni bila možna, saj so jo preprečevale pravice upnika, pridobljene na podlagi izvršbe, vložene s strani Gorenjske banke d.d. že leta 2012, ki so družbi prepovedovale razpolaganje s tem premoženjem, prodajo delnic pa je dodatno oviral še spor z Abanko d.d.

Preberite več:

Nasprotni predlog VZMD GEA 21112017

V Slovenski Bistrici je danes potekala skupščina družbe Tovarna olja GEA, d.d., sklicana na zahtevo največjega delničarja (18,35 %), družbe ETA Živilska industrija, d.o.o. Slednji je predlagal ponovno odločanje o Uporabi bilančnega dobička družbe - potem, ko je družba v letošnjem letu že razdelila dividende v višini 0,25 € bruto na delnico - in sicer delitev še dodatnih 1.254.960,00 € oz. 1,00 € bruto na delnico. Prvotni predlog je predvideval izplačilo v dveh delih, čemur so v VZMD izrecno nasprotovali - pri tem je Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, izpostavil: »izplačilo dividende v dveh delih ne bi bilo racionalno z vidika vseh delničarjev, posebej pa manjšinskih, saj bi jim dvakratno izplačilo dividend povzročilo dodatne (dvojne) stroške pri izplačilih s strani borzno-posredniških družb in bank – za marsikoga obakrat celo višjih od same dividende, torej se bi jim s tem povzročilo dvakratni realni minus!«

Preberite več:

Prva pripravljalna vloga udeležencev HIT ALPINEA VZMD Page 1

Po tem, ko je VZMD marca na Okrožno sodišče v Kranju vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine zaradi iztisnitve 220 malih delničarjev družbe HIT Alpinea, d.d., bo do konca novembra v postopek priključil tudi tiste razlaščene/iztisnjene delničarje, ki so se oz. se bodo pridružili Sekciji HIT Alpinea pri VZMD. Združenje je namreč vsem iztisnjenim delničarjem poslalo Delničarske sporazume ter pooblastila odvetniški družbi Veršič in Perčič, s katerimi se lahko neposredno pridružijo postopkom, ki jih je kot edini delničar sprožil VZMD.

Preberite več:

Prva stran pritozbe Unitur17112017

Kljub nedavnemu vpisu izčlenitve družbe Unitur, d.o.o., iz družbe Unior, d.d., v sodni register, se na Okrožnem sodišču v Celju nadaljujejo postopki, povezani s Tožbo VZMD zaradi ničnosti oz. izpodbojnosti sklepa, s katerim je skupščina delničarjev Uniorja 23. 8. 2017 »podala soglasje k delitvi družbe UNIOR, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe«. Tako je danes VZMD, preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., s pripravljalno vlogo odgovoril oz. argumentirano zavrnil navedbe, ki jih je Unior podal z odgovorom na njihovo izpodbojno tožbo, prav tako pa se je danes pritožil tudi zoper vpis spornega Sklepa o izčlenitvi v sodni register. Sicer so se zoper izčlenitev izrekli tudi nekateri drugi delničarji in predstavniki zaposlenih, medtem ko Svet delavcev glede izčlenitve zahteva arbitražo.  

Preberite več:

MPX_7060

Danes v Ljubljani poteka Mednarodna naložbena konferenca »Nov naložbeni zagon«, eden izmed dogodkov, na katerem se predstavlja Naložbeni načrt za Evropo oziroma t.i. Junckerjev načrt ter jamstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Na konferenci, ki jo organizirajo Evropska komisija (EK), Evropska investicijska banka (EIB) in Banka Slovenije (BS), so zbrane uvodoma nagovorili Guverner BS, dr. Boštjan Jazbec (na fotografiji spodaj), Podpredsednik EIB, Vazil Hudak, in Vodja Predstavništva EK v Sloveniji, Zoran Stančič. V okviru dveh panelov domači in tuji predstavniki gospodarstva in finančne industrije, vlad, regulatorjev in ekonomskih institucij razpravljajo o investicijah, njihovem financiranju ter alternativnih virih financiranja. Ob tem bosta svečano podpisana tudi dva EFSI projekta, in sicer med Evropskim investicijskem skladom (EIF) in SID Banko ter prvi slovenski infrastrukturni EFSI projekt med EIB in družbo DARS, za financiranje vzpostavitve elektronskega cestninjenja tovornih vozil.

Preberite več:

Dopis občine Ajdovščina 10 11 2017

VZMD je v tem tednu na likvidacijskega upravitelja družbe Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji, Mirana Gombača, naslovili nov dopis z vprašanji o poteku že 5-letne likvidacije, nedavni delni (kosovni) prodaji glavne naložbe družbe, ki jo je predstavljal skoraj polovični delež v družbi Mlinotest, d.d., ter relaciji z največjim delničarjem, družbo Mlino, d.o.o. (79,8 %), ki združuje vodilne delavce Mlinotesta, s ciljem pridobitve čim večjega lastništva Mlinotesta. V zahtevnih pogajanjih, ki jih za skupno prodajo delnic družbe Vipa Holding že mesec dni vodi VZMD tudi z večinskim delničarjem družbo Mlino, je prišlo do resnega zastoja, saj se je med drugim pokazalo, da predstavniki Mlino - po prepričanju VZMD - precenjujejo morebitna tveganja v zvezi s postopkom likvidacije Vipe Holding oz. posledično ne priznavajo vrednotenja njegovih (preostalih) delnic Mlinotesta (in s tem delnic same Vipe Holding) po ceni, po kateri so jih sami ravnokar kupili od iste Vipe Holding.

Preberite več:

VZMD je pretekli teden delničarjem družbe KS Naložbe, d.d., ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, poslal obvestila o prizadevanjih za prodajo teh delnic ter da bodo v kratkem dejansko ostali brez svoje naložbe, če svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov. Gre za 17.045 delničarjev, s skupno 827.776 delnicami, za katere bi bilo po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD moč doseči vsaj 644.009,73 € kupnine. Večina delničarjev namreč spričo visokih borzno-posredniških stroškov delnic vse do danes še ni prenesla na trgovalni račun ali jih prodala. VZMD kot rešitev ponuja mnogo ugodnejši prenos na fiduciarni račun odvetniške družbe, v okviru njihove zastopniške sheme »Delniška OPORA« (VIDEO), preko katere si prizadevajo za prodajo svežnja delnic združenih malih delničarjev po čim višji ceni.  

Preberite več:

Več prispevkov