Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZNVP-UPB1)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Zakon o prevzemih (ZPre)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Zakon o prevzemih (ZPre-1)

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Pravila borze

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Sledeči dokument si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.

pdf-logo

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items