O projektu EuroVote

17. 1. 2011 se je uspešno zaključila že 4. seja posebnega Delovnega telesa za razvoj projekta EuroVote, ki ga je na pobudo VZMD (na Generalni skupščini v Madridu, 4. 6. 2010) ustanovilo Evropsko združenje delničarjev (Euroshareholders).  Sprejeti so bili pomembni sklepi za nadaljevanje in nadgradnjo sistema EUROVOTE v letu 2011, med drugim osnutek Temeljnih usmeritev in kodeksa glasovanj na skupščinah ter preliminarna lista 70 najvidnejših delniških družb v EU - med njimi tri iz Slovenije - vključenih v sistem EuroVote v letu 2011. Le še do konca meseca januarja pa je odprta možnost, da se družbam, vključenim v indeks EURO STOXX 50, pridružijo še druge najpomembnejše in najuglednejše slovenske družbe oz. izdajatelji delnic, ki imajo v lastništvu pomemben delež ali število investitorjev s področja drugih držav EU.

V VZMD so izjemno zadovoljni, da jim je za Slovenijo uspelo zagotoviti poseben status tudi v prihodnjem letu, potem ko so že ob letošnji pilotski izvedbi projekta EuroVote v skupino izbranih petih družb (ArcelorMittal, Banco Santander, SAP, Shell in Total) uspeli vključiti še Mercator, d.d., z njegovo 16. skupščino. »To prinaša pomembne možnosti za prepoznavnost in povečanje ugleda delniških družb z domiciljem v Republiki Sloveniji tudi v evropskem in mednarodnem prostoru ter povečanje tujih investicij na slovenskem kapitalskem trgu. V tej smeri si VZMD intenzivno prizadeva preko programa Invest to Slovenia - investo.si ter aktivne vloge v mednarodnih asociacijah Euroshareholders, Evropski federaciji investitorjev (EuroInvestors) in Svetovni federaciji investitorjev (WFIC - World Federation of Investors Corporations), seveda pa tudi z bilateralnimi stiki z njihovimi posameznimi predstavniki, članicami in nacionalnimi združenji. Ob tem VZMD zagotavlja tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v tujini - povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s sestrskimi združenji,« je uspešen sestanek Delovnega telesa pospremil njegov član iz Slovenije, mag. Kristjan Verbič.

Sej Delovnega telesa za razvoj projekta EuroVote pri Euroshareholders, se udeležujejo člani iz Belgije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Španije, Velike Britanije in Slovenije, kjer sprejemajo pomembne odločitve za izboljšanje pogojev aktivne participacije in zastopanja na skupščinah delničarjev v okviru EU. VZMD sicer že vse od ustanovitve v letu 2005, posebej intenzivno pa od leta 2006, razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev, pri čemer so se vselej trudili dosegati najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti.

Tako so že v lanskem letu postopek zbiranja pooblastil pričeli nadgrajevati tudi z možnostmi, ki jih ponuja sistem EUROVOTE, kamor so vključeni največji in najuglednejši izdajatelji vrednostnih papirjev na področju Evropske unije. To prinaša številne dodatne možnosti za prepoznavnost in povečanje ugleda delniških družb z domiciljem v Republiki Sloveniji tudi v evropskem in mednarodnem prostoru ter povečanje tujih investicij na slovenskem kapitalskem trgu. Hkrati to pomeni še večjo raven transparentnosti in enakopravne informiranosti vseh delničarjev (tudi potencialnih) ter povečano dostopnost in učinkovitost zbiranja pooblastil - presežno od že sicer zgledne ravni, ki jo je VZMD v preteklosti dosegal tudi z dodatnim pošiljanjem dopisov in pooblastil v angleškem jeziku vsem delničarjem s sedežem ali bivališčem v tujini.

V VZMD so prepričani, da je poleg navedenega še veliko razlogov, zaradi katerih jim vse več delniških družb zaupa izvedbo zbiranja pooblastil in informiranje delničarjev, saj perspektivne gospodarske družbe in njihovi upravljavci cenijo kakovost ter presežke - tako pri sebi, svojih ožjih sodelavcih, kot pri zunanjih in mednarodnih poslovnih partnerjih. V VZMD menijo, da podobno velja tudi v primeru desetin tisočev delničarjev, ki so v preteklih letih namenili pooblastila njihovim predstavnikom in pooblaščencem, ob izpeljanih množičnih zbiranjih pooblastil za skupščine delniških družb (npr. Delfi, Infond Holding, Luka Koper, Mercator, Petrol, Pivovarna Laško, Pomorska družba, Sava, SCT, Velana, Vipa Holding itn.)

Dosedanje postopke zbiranj pooblastil in informiranja delničarjev v VZMD zato nadgrajujejo z možnostmi sistema EuroVote, s katerim - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje - zagotavljajo tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU, pa tudi širše - povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s sestrskimi združenji. Hkrati VZMD vabi slovenske izdajatelje delnic, banke, sklade, borznike in druge udeležence domačega kapitalskega trga, kakor tudi institucionalne in individualne investitorje v tuje vrednostne papirje, da se vključijo v program Invest to Slovenia - investo.si.

O PROJEKTU EUROVOTE

Cilj projekta "EuroVote" je spodbujanje čezmejnega glasovanja prek pooblaščencev v EU ter izboljšanje uveljavljanja pravic delničarjev, skladno z direktivo EU. "EuroVote" preko spletne platforme Euroshareholders, ki je združenje 29 nacionalnih članov, s približno 500.000 zasebnih evropskih vlagateljev, omogoča, da vlagatelji preko tega mednarodnega združenja pooblastijo zastopnika, ki zagovarja interese individualnega delničarja v svoji državi oz. na konkretni skupščini delničarjev. Na ta način "EuroVote" širi aktivno vlogo delničarjev pri udeležbi na sejah skupščin in omogoča lažje čezmejno glasovanje v EU ter dodatno podpira in spodbuja različnost kapitalskih naložb tudi na mednarodni ravni, ob hkratnem zmanjšanju tveganj. V letošnjem letu so se izvedene storitve glasovanje preko zastopnika na skupščinah šestih pomembnih izdajateljev: ArcelorMittal, SA (Investas, Luksemburg), Banco Santander, SA (AEMEC, Španija), Mercator, d.d. (VZMD, Slovenija), SAP, AG (DSW, Nemčija), Shell, Plc (VEB, Nizozemska) in Total, SA (DSW, Francija). V prihodnjih letih, naj bi se "EuroVote" razširil in vključil praktično vse družbe v EU, kateri delnice kotirajo na borzi in imajo delničarje tudi v nedomiciljnih državah EU.

investo.si

 

 

 

             

 

Še nekaj relevantnih poročil VZMD.TV - odmevno mednarodno srečanje investo.si (3. del od štirih) v Ljubljani, 19. - 21. 6. 2008 (1. del od štirih) ter investitorski srečanji v Sofiji in Varšavi junija 2009:

 

 

     

     

     

     

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items