Tozba izpodbijanje sklepov skupscine 7.8.2017 prva stranPo julijski skupščini Krke (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=1JW9C70QLWw) in napovedi izpodbijanja spornega imenovanja Hansa Helmuta Fabry-ja za novega člana Nadzornega sveta, je VZMD na Okrožno sodišče v Novem mestu vložil tožbo za izpodbijane in ničnost sprejetega sklepa. Že pred tem je VZMD vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi dosegli zadržanje oziroma prepoved opravljanja funkcija Fabry-ja in s tem preprečili nastanek težko nadomestljive škode, ki bi lahko nastala pri pridobivanju in seznanjanju s podatki, ki so poslovna skrivnost družbe Krka, d.d.

Preberite več...

splosni pogoji poslovanja delniska opora 08.08.17 Page 1VZMD je včeraj na svoji spletni strani, namenjeni »Delniški OPORI«, objavil prenovljene »Splošne pogoje za izvedbo zbirnih prodaj, nakupov in drugo zastopanje interesov malih delničarjev prek sheme Delniška OPORA«, ki začnejo veljati z današnjim dnem. Prenovljeni splošni pogoji urejajo pogoje za izvedbo poslov nakupa ali prodaje, ki so skupni več imetnikom vrednostnih papirjev. S spremembo splošnih pogojev je omogočen pristop k Delniški OPORI tudi v primerih, ko je zaradi iztisnitve manjšinskih delničarjev prišlo do prenosa vseh preostalih delnic na glavnega delničarja, vendar pa delničarji niso prejeli odpravnine, ker niso pravočasno uredili prenosa svojih delnic - bodisi na trgovalni račun pri borzno-posredniški družbi bodisi na fiduciarni račun odvetnika, kar predlagajo v VZMD. V takšnih primerih bo VZMD zanje skušal izterjati neizplačane denarne odpravnine ali dividende.

Preberite več...

Iz VZMD opozarjajo 9.534 delničarjev družbe Sivent d.d., ki svoje delnice še vedno hranijo na registrskih računih pri KDD, da je nizozemska družba Eerste Niedering Fonds B.V. z dokapitalizacijo, ki je bila sprejeta na 20. skupščini, dne 23. 1. 2017, ter posledično razširitvijo kotacije z novimi delnicami na Ljubljanski borzi, dne 25. 7. 2017, povečala osnovni kapital družbe Sivent d.d. in s tem presegla prag 90 % vseh delnic z glasovalno pravico. S tem pa so izpolnjeni tudi pogoji za iztisnitev manjšinskih delničarjev. Večinski delničar je družbo dokapitaliziral po ceni 1,10 € na delnico, zato so v VZMD prepričani, da so tudi vsi ostali delničarji upravičeni do vsaj takšne denarne odpravnine v primeru iztisnitve. Vrednost delnice na Ljubljanski borzi se sicer trenutno giblje okrog 0,90 € na delnico, kar je najvišje v zadnjih nekaj letih.

Preberite več...

tožbePo burni skupščini Luke Koper (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=LldalcfDzVs) in napovedi izpodbijana spornih sklepov, je VZMD včeraj na Okrožno sodišče v Kopru vložil še tožbo za izpodbijanje in ničnost sklepov imenovanja treh novih nadzornikov Luke Koper. Že pred vložitvijo tožbo je VZMD z začasno odredbo skušal – še pred prvo sejo novega Nadzornega sveta – preprečiti škodljivo delovanje Slovenskega državnega holding (SDH). Takrat so v VZMD zapisali, da menjava nadzornikov v Luki Koper s kadri, neposredno povezanimi s Slovenskimi železnicami, omogoča izkrivljanje konkurence. Predlogu VZMD z izdajo začasne odredbe ni sledila sodnica, mag. Samanta Nusdorfer, ki je ob sodelovanju višje pravosodne svetovalke Katje Bandelj zavrnila predlog VZMD za izdajo začasne odredbe. Čeprav po mnenju Sodišča med Luko Koper in Slovenskimi Železnicami ni neposredne konkurence, so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da je potrebno situacijo obravnavati širše ter upoštevati vsaj neposredno konkurenco med hčerinskim podjetjem Slovenskih železnic (SŽ Tovorni promet) in hčerinskim podjetjem Luke Koper, Adria Transport. VZMD je zato vložil tudi pritožbo nad zavrnitev zahteve za začasno odredbo.

Preberite več...

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije (STA) naj bi bil predlog Zakona o postopku sodnega varstva imentikov kvalificiranih obveznosti bank zdaj končno pripravljen in strokovno usklajen. Kot naj bi ob tem povedali na Ministrstvu za finance RS, v začetku septembra pričakujejo koalicijska usklajevanja. Ob tem se v VZMD čudijo časovnici Vlade RS ter postopkom priprave tega zakona, saj bi moral biti - glede na odločitev Ustavnega sodišče RS, sprejet v Državnem zboru RS že najkasneje maja. Iz VZMD so na nespoštovanje odločbe Ustavnega sodišča opozarjali že večkrat, saj je očitno, da se oblastniki v Republiki Sloveniji - ko jim tako ustreza - na roke popolnoma požvižgajo. Sila zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da vlagatelji in zainteresirana javnost še vedno niso seznanjeni s končnim predlogom zakona, o katerem naj bi naposled odločali jeseni. Ob tem se v VZMD sprašujejo ali bo tudi ta predlog zakona ostal tajen zaradi »izjemno občutljive problematike«?!

Preberite več...

MK založbaPred slabo uro se je v Ljubljani zaključila skupščina družbe Mladinska knjiga Založba d.d., na kateri je bilo prisotnega 67,22 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.

Preberite več...

VZMD je v začetku julija uspešno sklenil pogajanja v primeru izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe Modra linija holding, d.d. ter dosegel Dogovor o izvensodni poravnavi, ki omogoča dodatno izplačilo v višini 0,50 € na delnico, kar skupaj – za vse iztisnjene delničarje – predstavlja 132.607,50 € dodatka k že prejetim odpravninam. Dogovor o izvensodni poravnavi predvideva, da so do doplačila upravičeni vsi tisti delničarji, ki bodo v mesecu dni po objavi prvega poziva pristopili k Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD.

Preberite več...

image 0 02 05 91d2bad323ded2d1770721a24cb7e34bc5472777ecc85a4525e969117927d19b VVčeraj je pri Ruski kapelici pod Vršičem potekala Spominska slovesnost ob 101. obletnici postavitve. Slovesnosti se tradicionalno udeležujejo številni visoki predstavniki diplomacije, gospodarstva in politike. Srečanja so se ob tej priložnosti udeležili ruski Minister za zveze in množične komunikacije Nikolaj Nikiforov ter najvišji predstavniki Slovenije, Predsednik Republike, Borut Pahor, Minister za zunanje zadeve, Karel Erjavec, Predsednik Državnega sveta, Mitja Bervar, Podpredsednik Državnega zbora, Matjaž Nemec, Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gorazd Žmavc, Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek ter Ministrica za notranje zadeve, Vesna Györjös Žnidar (VIDEO VZMD.tv o lanskoletni odmevni slovesnosti: www.youtube.com/watch?v=1U8MHyUPB24).

Preberite več...

NP Dnevnik 27 7 2017
Na današnji skupščini družbe Dnevnik, d.d., je bilo prisotnega 96,49 % kapitala z glasovalno pravico, poleg delničarjev DZS, Styria Media International, DZS Investicije, Delo prodaja, Telekom Slovenije in Marjana Lekšeta, tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2016 ter bilančnim dobičkom v višini 4.496.363,43 €. Uprava je s sklicem predlagala delitev dividend v višini 2,00 € na delnico oz. skupno 619.266,00 €. 
Preberite več...

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items