dopis vipa holding 16 10 2017

Včeraj popoldan je sedež VZMD obiskal likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, Miran Gombač. Po izmenjavi stališč in argumentov s Predsednikom VZMD, mag. Kristjanom Verbičem, je upravitelj Gombač zagotovil, da bo pomembna informacija, ki jo je zahteval delničar VZMD - o ceni oz. pogojih odsvojitve (prodaje?) bistvenega dela ključne naložbe družbe - javno objavljena v najkrajšem času. S pobudo za srečanje se je zakoniti zastopnik Vipe Holding odzval na pisno zahtevo VZMD, spričo potencialnega oškodovanja preko 8.000 delničarjev družb MLINOTEST d.d. in Vipa Holding – glede na informacijo, ko sta jo družbi konec minulega tedna sporočili preko Ljubljanske borze (SEOnet), da je Vipa Holding odsvojila oz. družba MLINO, d.o.o., kupila 498.514 delnic (14,46 %) družbe Mlinotest, s čimer je Mlino (v pretežni lasti managementa Mlinotesta) postal največji lastnik Mlinotesta (37,67 %).

Preberite več...

VZMD SDH 2017012601 PRITOZBA ZOPER ODLOCBO

Potem ko je v začetku meseca Slovenski državni holding (SDH) z Odločbo zavrnil zahtevo VZMD za posredovanje Študije o poslovanju Luke Koper, d.d., ki jo je za 91.500,00 davkoplačevalskih € pripravila madžarska podružnica svetovalne družbe McKinsey & Company, je VZMD prejšnji teden podal Pritožbo, s katero Informacijskemu pooblaščencu predlaga razveljavitev sporne Odločbe.

Preberite več...

dopis vipa holding 16 10 2017

Konec minulega tedna sta družbi VIPA HOLDING – v likvidaciji, d.d., in MLINOTEST, d.d., preko spletne strani Ljubljanske borze (SEOnet) sporočili, da je Vipa Holding odsvojila oz. družba MLINO, d.o.o., kupila 498.514 delnic MAJG (14,46 %) družbe MLINOTEST, d.d. Zato je VZMD danes na prodajalca in dosedanjega največjega lastnika družbe Mlinotest (prej 48,01 %, zdaj 33,55 %) - družbo Vipa Holding - naslovil dopis, v katerem kot delničar prosi za pojasnila oz. pomembno informacijo, po kakšni ceni so odsvojili omenjeni delež, pri čemer je največji delničar postala družba Mlino (prej 23,21 % zdaj 37,67 %), v pretežni lasti managementa družbe Mlinotest.

Preberite več...

 20171013 104726

Na Malti do konca tedna poteka letno zasedanje Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), ki se je pričelo včeraj s sejo Pravnega odbora Better Finance. Na slednji je bil Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, naprošen za predstavitev razmer in posledic vključitve Slovenije in KDD v poravnalno platformo T2S. Prav to naj bi namreč delničarjem prineslo nove in nesorazmerne stroške, ki naj bi jih po zagotovilih pristojnih slovenskih odločevalcev, nadzornikov in finančne industrije poznali tudi drugod po Evropi, kar pa očitno ne drži. Prav vsi člani Pravnega odbora Better Finance (ugledni pravniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Francije, Italije, Nemčije, Španije, Švedske in Velike Britanije) so bili po predstavitvi zelo začudeni nad stanjem oz. razmerami za male delničarje v Republiki Sloveniji, posebno presenečenje pa izrazili nad prakso nadomestil za izplačilo dividend, za kar so slišali prvič prav od mag. Verbiča.

Preberite več...

dopis postojnska jama 5 10 2017

Danes opoldan se je iztekla prevzemna ponudba za delnice družbe Certa Holding, d.d., ki jo je avgusta objavila Postojnska Jama, d.d., s katero je malim delničarjem ponujala 3,20 € na delnico. Pri tem v VZMD izpostavljajo, da ob številnih različnih ponudbah za odkup delnic Certa Holdinga, ki so se pojavile v preteklem letu, ni bila predstavljena nobena resna analiza ali vrednotenje poštene cene za omenjene delnice. So pa se že pred objavo prevzemne ponudbe pričele številne manipulacije s skupno preko 1.540 malimi delničarji, predvsem s strani nekaterih skupin in omrežij, ki želijo prevzeti nadzor nad družbama oz. se okoristiti z ugodnim nakupom delnic, kar bržčas izkazuje njeno trenutno podcenjenost ter privlačnost portfelja, ki ga ima v lasti družba Certa, d.d., katere večinska lastnica (60,35 %) je družba pooblaščenka Certa Holding, d.d.

Preberite več...

Dopis za delnicarje VIPA HOLDING registrski racuni

VZMD je delničarjem družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji, poslal dopise, s katerimi jih argumentirano seznanja, da so njihove delnice - glede na javno objavljene uradne informacije - vredne veliko več kot le 0,06 €, kolikor znaša trenutni tečaj na Ljubljanski borzi in kolikor je v Prevzemni ponudbi ponujal večinski lastnik MLINO, d.o.o. (79,80 %). Po utemeljeni oceni strokovnih sodelavcev VZMD bi namreč - v primeru skupnega nastopa ter izvedbe uspešnih pogajanj oz. postopkov za izstop iz družbe (s svežnjem delnic malih delničarjev) - delničarji lahko prejeli praktično tudi 10-krat več oz. kar 0,61 € za posamezno delnico. Zato VZMD vseh 7.740 malih delničarjev vabi k pristopu v Delničarski sporazum, večino med njimi, ki imajo svoje delnice še vedno na uradno ukinjenih registrskih računih pri KDD pa vabijo, da ohranijo svoje delnice ter si tako zagotovijo pošten izkupiček s pristopom k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO).  

Preberite več...

VZMD je včeraj na spletnih straneh, namenjenih njihovi zastopniški shemi »Delniška OPORA«, objavil dopolnjene Splošne pogoje za izvedbo zbirnih prodaj, nakupov in drugo zastopanje interesov malih delničarjev prek sheme »Delniška OPORA« ter Razpredelnico nadomestil, ki so stopili v veljavo z današnjim dnem, za vse dosedanje pristopnike k »Delniški OPORI« pa stopijo v veljavo s 01.11.2017. Z osvežitvijo Splošnih pogojev v VZMD sledijo noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), ki jo je Državni zbor RS sprejel na seji 15.02.2017 (VIDEO) in stopi v veljavo 31.10.2017 ter izrecno omogoča izvajanje skupinskih nakupov in prodaj vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ali notarja (VIDEO). V VZMD izpostavljajo, da bo tako tudi pri izvedbah prodaj, nakupov in drugih poslov, mogoče doseči pomembne sinergijske učinke, ki so bili doseženi z vzpostavitvijo »Delniške OPORE« (VIDEO), ter hkrati poudarjajo, da nadomestila ostajajo nespremenjena in tako izhodiščni (prejšnji) pogoji ostajajo isti, dodane pa so nekatere nove možnosti in storitve, predvsem spričo sprememb zakonodaje in razvoja dogodkov na kapitalskem trgu.

Preberite več...

BF event Malta overall programme

Prihodnji teden bo na Malti potekala Generalna skupščina in mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), ki se je bo udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Preberite več...

DSC 9006

V organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve RS so se danes na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) pričeli 8. Slovenski razvojni dnevi, namenjeni ozaveščanju javnosti ter razpravi o aktualnih temah mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Zbrane sta uvodoma nagovorila Dekanja FDV, prof. dr. Monika Kalin Golob, ter Podpredsednik Vlade RS in Minister za zunanje zadeve, Karel Erjavec.

Preberite več...

VZMD EUROPEAN ARHITECTUAL SYSTEM 1. pripravljalna vloga 25.09. Page 1Danes je v Trebnjem potekala skupščina družbe Trimo MSS d.d. na kateri je bilo prisotnega 54,95 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je poleg večinskega lastnika, družbe Trimo d.o.o. (54,90 %), udeležil le še predstavnik Sekcije Trimo in Trimo MSS pri VZMD, Mirko Miklič. Delničarji so se seznanili z bilančnim dobičkom v višini 1.989.130,48 EUR, ki ostaja nerazporejen, čeprav je VZMD z nasprotnim predlogom predlagal delitev praktično celotnega bilančnega dobička v višini 79,50 EUR bruto na delnico. Miklič je ob tem opozoril, da »delitev dividend predstavlja eno zadnjih možnosti za izplačilo delničarjem, ki bi lahko že v kratkem ostali brez svojih naložb, saj največja delničarja, družbi Trimo d.o.o. in European Architectural Systems S.a.r.l., skupaj presegata 99 % vseh delnic in je v prihodnje moč pričakovati iztisnitev malih delničarjev tudi iz te iz družbe, kar se je konec lanskega leta že dogodilo v primeru družbe Trimo, d.d.«

Preberite več...

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items