ZPSVIKOB VZMD v DSRS 4.1.2018 Page 1

V Državnem zboru RS se bo opoldan pričela 47. seja Odbora za finance in monetarno politiko, ki bo v okviru druge obravnave razpravljal tudi o Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Slednjega je v parlamentarno proceduro vložila Vlada RS, sicer z več kot pol-letno zamudo, glede na Odločbo Ustavnega sodišča RS. Zadevne postopke in dogajanja aktivno spremljajo tudi v VZMD, ki ga na povabilo Predsednice Odbora tudi danes zastopa Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Preberite več:

Luka Koper Zahteva za pojasnila o neutemeljenih ocitkih oz domnevnih krsitvah31012018 Page 1

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je danes na Predsednika, mag. Uroša Iliča, in člane Nadzornega sveta Luke Koper, d.d., naslovil Zahtevo za pojasnila o neutemeljenih očitkih oz. domnevnih kršitvah. V VZMD so bili namreč skrajno začudeni ter zgroženi nad popolnoma neutemeljenimi očitki in domnevnimi ugotovitvami, zapisanimi v nedavno razkritem Pravnem mnenju glede utemeljenosti odpoklica uprave iz razloga hujših kršitev obveznosti in iz razloga nesposobnosti, ki ga je na podlagi ugotovitev končnega poročila posebnega revizorja PricewaterhouseCoopers, d.o.o., pripravila Odvetniška pisarna Albreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. Zadevni dokument, ki ga je objavil spletni portal RTV Slovenija (MMC), nedavno odpoklicani Upravi Luke Koper med drugim očita »Druge kršitve, ugotovljene s strani Nadzornega sveta«, pri čemer se deveta takšna kršitev glasi: »Ker je sklenila negospodaren posel z VZMD leta 2016 v vrednosti 13.308 eur za svetovanje in izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev Družbe, kar je 42 % več od tržne cene in pomeni nedopustno zagotavljanje ugodnosti pooblaščencu manjšinskih delničarjev.«

Preberite več:

Sinoči je bila v prostorih VZMD pred Poravnalnim odborom sklenjena poravnava v primeru preizkusa denarne odpravnine za 220 iztisnjenih malih delničarjev družbe HIT ALPINEA, d.d. Poleg Poravnalnega odbora v sestavi Prof. dr. Sergeje Slapničar, Prof. dr. Saše Preliča, Prof. dr. Aleša Berka, so poravnavo podpisali oz. prisostvovali še: s strani VZMD, mag. Kristjan Verbič in odvetnik Klemen Veršič, kot pooblaščenec predlagatelja, skupni zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, ter Miha Uršič, vodja pravne službe družbe HIT, d.d., kot predstavnik nasprotnega udeleženca oz. glavnega delničarja.   

Preberite več:

V prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je danes potekal sestanek s Poravnalnim odborom v zadevi iztisnitve malih delničarjev iz družbe TEKSTINA d.d. Ker je družba Tekstina ob iztisnitvi kotirala na Ljubljanski borzi, Poravnalni odbor, poleg Izr. prof. dr. Sergeje Slapničar, Izr. prof. dr. Saša Preliča in Izr. prof. dr. Simona Čadeža, sestavljata še predstavnici ATVP, mag. Tanja Lovka in Anka Čadež. Sestanka pred Poravnalnim odborom se je - poleg glavnega delničarja SVILA IN d.o.o., ki so ga zastopali direktor Simeon Špruk, odvetnik Damjan Škofič in veščak, mag. Mitja Slevec - udeležil tudi VZMD, ki so ga zastopali odvetnik, mag. Blaž Strojan, Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, strokovni sodelavec za področje cenitev in predstavnika Sekcije Tekstina pri VZMD.

Preberite več:

amzs logo

Danes je potekala skupščina družbe AMZS, d.d., ki je odločala o ponovnem imenovanju Antona Breznika za člana Nadzornega sveta. Skupščine se je skušal udeležiti tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, vendar mu slednje ni bilo omogočeno, saj je bila minuli četrtek pri Centralni klirinško depotni družbi dejansko izpeljana iztisnitev manjšinskih delničarjev, s čimer ima AMZS od petka le enega delničarja, društvo Avto moto zveza Slovenije. Iztisnitev manjšinskih delničarjev je glavni delničar sam sebi izglasoval že na predzadnji skupščini, 11. 5. 2017. Zoper sprejeti sklep o iztisnitvi je bila sicer vložena izpodbojna tožba, zato iztisnitev v tem času ni bila izvedena. Kot vse kaže pa je Avto moto zvezi Slovenije, naposled uspelo prebiti registrsko zaporo ter iztisnitev vpisati v sodni register.

Preberite več:

logotip herz

VZMD je že v minulem letu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru iztisnitve 192 delničarjev družbe Herz, d.d., ki jo je izvedla avstrijska družba Herz Armaturen GmbH (glavni delničar z 97,81 %). Kot so v vlogi med drugim zapisali strokovni sodelavci VZMD, je bila denarna odpravnina 9,00 € na delnico, ki jo je sam sebi izglasoval glavni delničar, prenizka za vsaj 4,50 do 5,00 € na delnico. To bi za 192 iztisnjenih delničarjev pomenilo vsaj dodatnih 60.000,00 €. Ob tem so izpostavili, da so pri analizi primernosti denarne odpravnine izhajali iz javno dostopnih podatkov in da bi podrobnejši pregled vseh razhajanj omenjeni znesek najverjetneje še dodatno dvignil.  

Preberite več:

Informatika dopis 16012018

Minuli teden je VZMD delničarje družbe Informatika, d.d., ki so svoje delnice prenesli v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD, obvestil, da se je pričel tretji in bržčas zadnji krog notranjega odkupa delnic omenjene družbe. Informatika tako vsem delničarjem ponovno ponuja odkup njihovih delnic po ceni 21,18 € za delnico, pri čemer krije tudi stroške prodaje.

Preberite več:

kolpa logo

Na skupščini družbe KOLPA, d.d., ki je potekala 10. 1. 2018 v Metliki, je njen glavni delničar Kolpa holding, d.o.o. (94,26 %vseh delnic Kolpe), pričakovano potrdil svoj predlog sklepa o izključitvi 38 manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer je kot primerno denarno odpravnino določil 8,50 € na delnico. Še pred skupščino je družba ugodila zahtevi VZMD terposredovala dodatna gradiva in pojasnila, povezana z določitvijo denarne odpravnine, ki jih strokovni sodelavci VZMD še proučujejo. Tako bodo v roku za vložitev Predloga za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine pripravili oceno osmiselnosti sprožitve omenjenega postopka.

Preberite več:

V »SLOVENSKEM SREDIŠČU ‒ I FEEL SLOVENIA«, ki ga ob Evropskem rokometnem prvenstvu v Zagrebu pripravlja Rokometna zveza Slovenije s partnerji, se danes zaključuje program poslovnega središča. Poleg poslovnega kosila, katerega častni gostitelj je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravko Počivalšek, bosta danes potekala še gospodarski posvet z naslovom »Primeri projektov in dobrih praks uporabe okolju prijazne tehnologije« ter okrogla miza »Zelena tehnologija za priložnosti regije«.

Preberite več:

Več prispevkov