Union hoteli logo

Današnja skupščina družbe Union Hoteli, d.d., na kateri je bilo prisotnega 94,65 % delnic z glasovalno pravico, je sprejela vse predlagane sklepe in tako upravljanje družbe spremenila iz dvotirnega v enotirni sistem, pri čemer je sprejela tudi prenehanje mandata dosedanje Uprave in Nadzornega sveta ter imenovala Upravni odbor v sestavi Tadeja Čelar, Peter Krivc, Matej Rigelnik in Mira Šetina.

Preberite več:

 20171110 151715

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo SPIRIT Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, danes v Trstu na Pomorski postaji organizira poslovni forum z B2B srečanji Alpe Adria Conference & Exhibition. Dogodek, ki je namenjen spodbujanju poslovnega sodelovanja in čezmejnega povezovanja podjetij iz vseh področij delovanja v regiji Alpe-Jadran, je sestavljen iz okroglih miz,  B2B srečanj in neformalnih druženj.

Preberite več:

Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), ki ga je včeraj - z vsaj pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju VZMD ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decambra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO).

Preberite več:

Pension Report 2017 1

Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), katere aktivni član je VZMD, pozdravlja Študijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov. Ob tem izpostavljajo, da tudi študija ESMA potrjuje neodvisno raziskavo, ki jo letno objavlja Better Finance o dejanskih donosih dolgoročnih in pokojninskih varčevanj v EU.

Preberite več:

Po tem, ko je bilo na skupščini družbe Informatika, d.d., potrjeno Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, je družba delničarjem ponudila odkup po ceni 21,18 € za delnico. Ob tem je VZMD za delničarje, vključene v »Delniško OPORO« pri VZMD, uspel zagotoviti, da kupec poleg stroška prenosa poravna tudi vse ostale stroške prodajalcev/delničarjev, povezane z letnim nadomestilom vodenja ter stroški izplačila in izstopa iz Delniške OPORE. Zato bodo delničarji v tem tednu od VZMD prejeli nakazila - poleg kupnine še dodatnih 9,00 € letnega nadomestila, ki so ga že plačali ob vstopu v Delniško OPORO. Tako so delničarji, ki so svoje delnice še lani hranili na, zdaj že ukinjenih, registrskih računih pri KDD, uspešno prodali svoje delnice, ne da bi jih bremenil kakršenkoli borzno-posredniški ali siceršnji strošek. 

Preberite več:

VZMD SDH INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC POZIV ZA DOSTAVO DOKUMENTOV V VEDNOST Page 1

Po tem, ko je VZMD pri Informacijskemu pooblaščencu (IP) vložil pritožbo zoper Odločbo Slovenskega državnega holdinga (SDH), je IP pozval SDH k predložitvi sporne Študije o poslovanju Luke Koper, d.d., Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti in drugih dokumentov, na podlagi katerih bo presodil, ali je omenjena Študija informacija javnega značaja oz. pred javnostjo zavarovana informacija. Študijo o poslovanju Luke Koper, ki jo je za davkoplačevalskih 91.500,00 € pripravila madžarska podružnica svetovalne družbe McKinsey & Company, namreč SDH skrbno skriva, kljub temu, da je Predsednica SDH, Lidija Glavina, na zadnji skupščini Luke Koper (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=LldalcfDzVs) kadrovski cunami opravičevala prav z izsledki in sklicevanjem na Študijo, ki je tajna in nedostopna vsem ostalim delničarjem.

Preberite več:

logo CPK

Na današnji skupščini družbe CPK d.d., ki ima 38 delničarjev je bilo prisotnega 80,38 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je poleg večinskega delničarja, družbe Numina d.o.o. (80,37 %), udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Ob predstavitvi letnega poročila družbe za leto 2016 so predstavniki družbe pojasnili, da so prihodki v letu 2016, v primerjavi z letom 2015, nižji za cca. 15 %, prav tako pa se je v enakem obdobju za cca. 40 % zmanjšal tudi čisti dobiček. V razpravi je mag. Verbič povprašal o poteku razdolževanja družbe, na kar so predstavniki družbe odgovorili, da postopek poteka skladno z dogovorom z bankami upnicami. Predsednik VZMD je predstavnike družbe povprašal tudi o ukrepih zaradi znižanja prihodkov in čistega dobička, tekočem poslovanju ter o perspektivi družbe. Predsednik Upravnega odbora, Igor Ukota, je ob tem pojasnil, da je bilo poslovanje v letu 2016 slabše predvsem zaradi zmanjšanja obsega javnih razpisov, poslovanje v letu 2017 je že precej boljše, še izdatnejše izboljšanje pa se pričakuje v letu 2018. Družba si prizadeva za utrditev svojega položaja v jugozahodnem delu Slovenije, ljubljanskem območju ter hrvaškem delu Istre in želi v prihodnjih 5‒10 letih postati še pomembnejši igralec na področju gradbeništva, kjer bodo glede na velikost in obseg lahko obstali oziroma se na omenjenih trgih celo okrepili, kljub ostri konkurenci.

Preberite več:

sivet novicaVZMD je preko Odvetniške družbe FMMS na glavnega delničarja družbe SIVENT d.d., nizozemsko družbo Eerste Niedering Fonds B.V. (90,22 %), naslovil Zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev. V slednji VZMD izpostavlja, da odkup delnic zahteva na podlagi 389. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter pričakuje, da bo glavni delničar v zakonskem roku 30 dni ponudil primerno denarno nadomestilo za odkup vsem delničarjem, ki so VZMD dali pooblastilo za zastopanje oz. so pristopili k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO). V kolikor v zakonskem roku v VZMD ne bodo prejeli ustrezne ponudbe, bodo skladno z ZGD-1 pričeli s sodnim postopkom za izstop iz družbe, kakor so jih doslej uspešno izpeljali že v številnih primerih - med drugim so sorodne postopke doslej zaključili v družbah AG (ETA Kamnik), Triglav Naložbe (Zavarovalnica Triglav), Turistično podjetje Portorož (Terme Čatež), Yulon (Aquafil, Italija) in Kemofarmacija (Celesio, Nemčija).

Preberite več:

Več prispevkov