V okviru 36. seje Državnega zbora RS bodo poslanci v večernih urah razpravljali o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Predlog zakona je novembra - s pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD pa nikakor ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decembra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO). Današnje dogajanje ter stališča in ravnanja posameznih političnih strank bodo v VZMD pozorno spremljali, nad predlogom Vlade pa so toliko bolj presenečeni, saj »Vlado RS vodi ustavni pravnik, hkrati pa je predlog zakona v nasprotju z zadevno Odločbo Ustavnega sodišča RS ter prinaša celo novo in dodatno protiustavnost in naravnost kliče po ponovni presoji ustavnosti,« se čudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki se seje v Državnem zboru tudi neposredno udeležuje.

Preberite več...

Zahteva Hranilnica LON 12122017

VZMD je na Upravo družbe Hranilnice Lon naslovil Zahtevo za pojasnila spričo Predloga za razširitev dnevnega reda 32. skupščine družbe, ki bo potekala jutri. Med drugim v VZMD zahtevajo dodatne informacije o poslovanju družbe do vključno oktobra 2017, s primerjavo realizacije in planiranim poslovanjem ter pojasnili glede morebitnih odstopanj, planskih dokumentov za leto 2018, stroških dela in številu zaposlenih po posameznih mesecih ter urejanju objekta, kjer ima družba sedež.

Preberite več...

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items