Potem ko je bilo že v časih starega Rima preseženo pojmovanje, da so ljudje lahko samo »govoreči predmeti« ali »govoreče orodje« ter več kot 150 let po aboliciji suženjstva, so v Republiki Sloveniji mali delničarji spet predmet trgovanja in objekt dogovarjanja finančnih oligarhov, brez lastne subjektivitete, volje in pravic!

C014

Tako tisoči in tisoči malih delničarjev, strank Gorenjske borzno-posredniške družbe d.d. (GBD) - mnogi med njimi so se zbegani in zaskrbljeni obrnili na VZMD - v preteklih dneh niso bili zgolj postavljeni pred dejstvo, da bo GBD prenehala opravljati investicijske storitve in posle, zaradi česar bi si morali najti novega finančnega posrednika, temveč so bili postavljeni tudi pred dejstvo, da so bili prodani podružnici avstrijske banke BKS (Bank für Kärnten und Steiermark). Neverjetno, a resnično: BKS banka bo zanje očitno plačala njihovemu prejšnjemu finančnemu posredniku (GBD), namesto da bi takšno plačilo namenili njim samim, npr. za nižje stroške vodenja računov in/ali drugih fantazijskih nadomestil, ki se jih sicer uspejo domisliti finančni posredniki. Je mar GBD lastnik svojih strank – malih delničarjev, da lahko zanje prejme denar?!!

Preberite več:

Introducing sustainable blue economy finance principles en Page 1

Predsednica Evropske federacije investitorjev Better Finance, Jella Benner-Heinacher, in izvršni direktor Better Finance, Guillaume Prache, sta se konec marca na konferenci Evropske komisije o financiranju trajnostne rasti »High-Level Conference: Financing Sustainable Growth« sestala z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, Karmenujem Vello. Srečanje je bilo osredotočeno na »finančna načela modre ekonomije«, ki so bila pripravljena v posvetovanju z zasebnimi in javnimi finančnimi institucijami. Ta načela so med drugim usmerjena v standarde poslovanja Mednarodne finančne korporacije (IFC) ter okoljskimi in socialnimi načeli in standardi Evropske investicijske banke (EIB).

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items