Tozba izpodbijanje sklepov skupscine 7.8.2017 prva stranPo julijski skupščini Krke (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=1JW9C70QLWw) in napovedi izpodbijanja spornega imenovanja Hansa Helmuta Fabry-ja za novega člana Nadzornega sveta, je VZMD na Okrožno sodišče v Novem mestu vložil tožbo za izpodbijane in ničnost sprejetega sklepa. Že pred tem je VZMD vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi dosegli zadržanje oziroma prepoved opravljanja funkcija Fabry-ja in s tem preprečili nastanek težko nadomestljive škode, ki bi lahko nastala pri pridobivanju in seznanjanju s podatki, ki so poslovna skrivnost družbe Krka, d.d.

Preberite več...

splosni pogoji poslovanja delniska opora 08.08.17 Page 1VZMD je včeraj na svoji spletni strani, namenjeni »Delniški OPORI«, objavil prenovljene »Splošne pogoje za izvedbo zbirnih prodaj, nakupov in drugo zastopanje interesov malih delničarjev prek sheme Delniška OPORA«, ki začnejo veljati z današnjim dnem. Prenovljeni splošni pogoji urejajo pogoje za izvedbo poslov nakupa ali prodaje, ki so skupni več imetnikom vrednostnih papirjev. S spremembo splošnih pogojev je omogočen pristop k Delniški OPORI tudi v primerih, ko je zaradi iztisnitve manjšinskih delničarjev prišlo do prenosa vseh preostalih delnic na glavnega delničarja, vendar pa delničarji niso prejeli odpravnine, ker niso pravočasno uredili prenosa svojih delnic - bodisi na trgovalni račun pri borzno-posredniški družbi bodisi na fiduciarni račun odvetnika, kar predlagajo v VZMD. V takšnih primerih bo VZMD zanje skušal izterjati neizplačane denarne odpravnine ali dividende.

Preberite več...

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items