Mlinotest 15.6.2018

Mlinotest 15.6.2018

MLINOTEST USPEŠNO ZAKLJUČIL POSLOVNO LETO 2017

Ajdovščina, 14. junij – Na včerajšnji skupščini ajdovske družbe Mlinotest, d. d., so bili prisotni delničarji, ki so bili imetniki oziroma so zastopali  98,62  odstotkov delnic z glasovalno pravico.

Preberite več:

Unior 14.6.2018

Mali delničarji ne mirujejo Vseslovensko združenje malih delničarjev je napovedalo izpodbojno tožbo na skoraj vse sklepe, ki so jih lastniki Uniorja na seji skupščine sicer sprejeli z vebko večino. Združenje, ki ima v lasti le dve delnici Uniorja, namerava izpodbijati sklepe o delitvi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o izboru revizorja in izplačilih članom nadzornega sveta.

Preberite več:

Več prispevkov