Tekstina, tovarna s skoraj 190-letno tradicijo, nekoč ponos Goriške, se po hudih težavah pobira in dosega izjemne rezultate. Medtem se je na sodišču že začela preiskava očitkov o brutalnem izčrpavanju družbe, v katero so vpleteni stari znanci s slovenskega borznega trga.

Ajdovska Tekstina je bila leta 2005 ena od najpomembnejših družb v regiji. Zaposlovala je več kot 370 ljudi, v lastništvu je bilo več kot 800 malih delničarjev. Ko je vodenje družbe v začetku leta 2005 prevzel Simeon Špruk, pa se je začela strma pot navzdol. 

Preberite več...

In Store 2017 08 14 Mlinotest za dividende odstel vec 1Delničarji ajdovskega Mlinotesta so na skupščini, ki je potekala 30. junija, z večino glasov (preglasovan je bil predlog uprave in nadzornega sveta, ki so želeli za dividende izplačati 585. 100 evrov) odločili, da bodo za dividende namenili 964. 695 evrov bilančnega dobička iz leta 2016 oziroma 28 centov za delnico. Nekaj manj kot 2,9 milijona evrov dobička bo ostalo nerazporejenega. Izplačilo je bilo 28. julija. Uprava družbe, ki jo vodi Danilo Kobal, je potrdila, da so k sklepu že napovedane izpodbojne tožbe. Te je mogoče pričakovati tudi pri ponovni potrditvi sklepa o delitvi dobička iz leta 2016.

Preberite več...

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items