f910b040a4731a598da9 Page 1

Predlogi zakonov - Izbran dokument

2597-VII Pripombe k Predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov 26.02.2018 [Vseslovensko združenje malih delničarjev]

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EE7DB94E6DE6BF96C1258240003849AC&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

 

Evidenčni podatki

Naslov: Pripombe k Predlogu zakona o trgu finančnih instrumentov
Naslov zadeve: Zakon o trgu finančnih instrumentov
EPA: 2597 - VII
Datum dokumenta: 26.02.2018
Avtor: Vseslovensko združenje malih delničarjev
Naslovnik: Predsednik Državnega zbora

Dokumenti

Pripombe