Večer, 13.3.2010

Revizija_znana_ukrepi_e_ne_Page_1Iz poslov, pregledanih v reviziji, izhaja, da niso bili poslovno potrebni, pa tudi, da so bili opravljani predvsem v korist družb Boška Šrota, manj pa skupine Pivovarne Laško. O izsledkih revizije še nadzorniki in skupščina delničarjev DAMIJAN TOPLAK ~ Dolgo pričakovana posebna revizija vodenja posameznih poslov znotraj skupine Pivovarne Laško med 31. avgustom 2004 in 31. avgustom 2009 je včeraj naposled zagledala luč sveta. Revizijo je opravila revizijska

hiša BDO Revizija iz Ljubljane. Dokončana je bila 27. februarja letos, včeraj pa jo je uprava Pivovarne Laško objavila tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, še pred tem pa poročilo posredovala vsem svojim nadzornikom. Uprava bo, tako je zapisala, poročilo preučila in ga predlagala v obravnavo na prvi naslednji seji nadzornega sveta, nato pa uvrstila na dnevni red redne skupščine, ki je predvidena za tretji teden junija letos. Pričakovati je, da bo takrat tudi odločeno, ali bo, če sploh, zahtevana kakšna odškodninska odgovornost ter proti komu (najresnejši kandidat je nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot). Nakup prinese izgubo Iz objavljenega poročila omenjene posebne revizije izhaja, da pregledani posli niso bili poslovno potrebni za opravljanje (osnovne) poslovne dejavnosti Pivovarne Laško in njenih hčerinskih (odvisnih) družb. Zapisana je tudi domneva, da je Boško Šrot sklepal predvsem posle v korist svojih družb Infond Holding in Center Naložbe, manj pa v korist (manjšinskih) lastnikov Pivovarne Laško. Revizorji so ugotovili, da je bil nakup za skoraj sedem milijonov evrov delnic Zdravilišča Laško (Thermana) od Infond Holdinga nesmotrna naložba tako z vidika donosa in dejavnosti laške pivovarne in bolj kot pomoč Šrotovemu Infond Holdingu. Fructalov nakup za 5,6 milijona evrov delnic Infond Holdinga (od Probanke) bo na koncu (Infond Holding je od decembra lani v stečaju) Fructalu v celotni višini prinesel izgubo. Uprava Fructala s Tonijem Balažičem na čelu se je zagovarjala, da je imela ustno zagotovilo obvladujoče družbe, da bodo delnice odkupljene nazaj in da so kot dejanski koncem delovali po navodilih obvladujoče družbe Pivovarne Laško, kjer se jim je zagotavljalo, da bodo vsa finančna sredstva in morebitna škoda povrnjena. A v letnem poročilu Fructala iz leta 2008 je njegova uprava zatrjevala, da je omenjeni posel izvedla samoiniciativno in brez kakršnekoli prisile. S poslom je soglašal tudi nadzorni svet Fructala, v katerem je bil tudi Dušan Zorko, sedanji prvi mož Pivovarne Laško. Podaljšana posojila Revizorji, ki po pričakovanjih ob reviziji z Boškom Šrotom niso govorili, pa so pri danih posojilih s strani Pivovarne Laško, Radenske in Pivovarne Union ugotavljali, da so bila ta neustrezno zavarovana (v glavnem z menicami in meničnimi izjavami, nekaj jih je bilo celo nezavarovanih) in s strani predvsem Infond Holdinga in Centra Naložb na zaključni dan revizije, 31. avgusta lani, po večini zapadla, a posojilodajalkam nevrnjena. Opažali so tudi, da so poslovodstva vseh treh družb še junija lani, ko se je o težkem finančnem položaju Infond Holdinga in Centra Naložb pisalo celo že v medijih, podaljševala ali odobravala nova posojila Infond Holdingu in Centru Naložbam. Znano pa je, da je bil šele konec julija Boško Šrot prisiljen k odstopu z mesta direktorja Pivovarne Laško. Omenjena posojila so skupaj znašala več deset milijonov evrov. Revizorji so še posebej pregledali posle z nakupi, prodajami ter z nakupnimi in prodajnimi opcijami z delnicami Istrabenza. Iz dostopnih podatkov jim ni bilo razumljivo, zakaj je Pivovarna Laško za prekupčevanje z delnicami Istrabenza sploh ustanovila družbo Plinfin, a na koncu naj bi te delnice prek družb Microtrust in Sportina pristale v rokah Igorja Bavčarja in njegovih družb. So pa razbrali, da je v posel vstopila blejska Sportina na zahtevo Pivovarne Laško, saj je bila kapitalsko močnejša od družbe Microtrust Nastje Sušinskega. Zanimivo je to, da je uprava Pivovarne Laško šele po letu dni o teh poslih obvestila svoj nadzorni svet. Včeraj smo za komentar izsledkov posebne revizije in predvidenih nadaljnjih korakih želeli povprašati tudi Dušana Zorka, a se na naše klice ni odzival. Spomnimo, da je imenovanje posebnega revizorja na skupščini Pivovarne Laško 31. avgusta lani predlagala Kapitalska družba kot 7,06-odstotna lastnica pivovarne. Na okrožnem sodišču v Celju bi se včeraj moral začeti sodni postopek, s katerim želi Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) doseči ničnost avgustovske ponovljene skupščine Pivovarne Laško, ki je bila izvedena že z novo upravo. Zanimivo je, da je do poskusa začetka sojenja pred istim sodnikom Dušanom Erjavcem kot v prvem primeru prišlo le mesec dni po tistem, ko je bila znana odločitev sodišča, da stopniščna skupščina Pivovarne Laško 29. maja lani ni bila veljavna. Ker so se v VZMD na omenjeno sodbo pritožili, so včeraj predlagali, da se postopek ugotavljanja ničnosti avgustovske ponovljene skupščine Pivovarne Laško preloži, dokler ne bo znana pravnomočna sodba glede majske skupščine, s čimer se je strinjala tudi tožena stran, Pivovarna Laško, ki jo je zastopal Dušan Mohorko. Ob tem so v VZMD v spis vložili sklep višjega sodišča, ki je postopek vpisa dveh novih članov v nadzorni svet laške pivovarne v register vrnilo v ponovno sojenje. Predsednik VZMD Kristjan Verbič je ob tem povedal: "Pred nekaj dnevi smo prejeli odločitev višjega sodišča glede vpisa dveh novih članov nadzornega sveta v sodni register, ki smo jih na majski skupščini predlagali sami. Ker je registrsko sodišče zavrnilo ta vpis, smo se pritožili. Višje sodišče je sklep registrskega sodišča razveljavilo in ga vrnilo v ponovno sojenje." Dušan Mohorko kot zastopnik Pivovarne Laško pa je glede te odločitve višjega sodišča dodal, daje ta odvisna od pravnomočnosti sodbe glede usode majske stopniščne skupščine Pivovarne Laško. VZMD je še zahteval izločitev sodnika Dušana Erjavca zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti v tem postopku. Začetek sojenja so preložili za nedoločen čas. (gp) Anton Turnšek, predsednik nadzornega sveta Pivovarne Laško, je včeraj za Večer povedal, da poročila posebne revizije še ni prejel. O datumu prihodnje seje se še niso dogovorili, a najverjetneje bo ta konec meseca. Takrat naj bi se nadzorniki po "mrnškovih besedah opredelili do revizije ter sprejeli odločitev o nadaljnjih ukrepih, (dt)


Medij: Večer
Avtorji:
Toplak Damijan
Teme:
Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja:
Gospodarstvo
Datum:
13. 03. 2010
Stran:
8