Konec meseca bosta skupščini Zdravilišča Rogaška in Droge Kolinske. Skupščina družbe Zdravilišče Rogaška zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, bo prihodnji petek. Delničarji se bodo seznanili s poročilom poslovanja družbe in poročilom nadzornega sveta v minulem letu. Delničarji naj bi podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu in sprejeli sklep o imenovanju revizorja za letos. To naj bi bila ptujska revizijska družba Auditor Ptuj. Za članico nadzornega sveta naj bi za obdobje od petnajstega decembra letos do petnajstega decembra 2013 imenovali Alenko Podbevšek. Zadnjega avgusta bo skupščina Droge Kolinske. Na njej bodo med drugim delničarji

odločali o uporabi bilančnega dobička. Ta je konec minulega leta znašal 22,5 milijona evrov. Po predlogu uprave naj bi pet milijonov namenili izplačilu dividend. Ta bi tako znašala 0,34 evra na delnico. Sedemnajst in pol milijona evrov bilančnega dobička bi s sklepom skupščine prenesli v preneseni dobiček. Delničarji bodo odločali o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanju revizijske hiše. V upravni odbor družbe naj bi potrdili Bogdana Topiča, Klavdijo Primožič, Alda Gabrijela in Slobodana Vučičeviča. Določili naj bi še višino izplačil članom in predsedniku upravnega odbora. (S. Javornik)Medij: Rogaške novice
Avtorji: Javornik Sergeja
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 21. 08. 2009
Stran: 5

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items