Frantar Borut odstopna izjava člana NS

Pred dobro uro se je zaključila 39. skupščina družbe Mladinska knjiga založba, d.d., kjer je bilo prisotnega 84,44 % kapitala z glasovalno pravico.

Skupščina je bila sklicana na zahtevo delničarjev Milana Matosa, Marijana Grošlja, Suzane Šoster, Helene Kamnikar in Andreja Cunderja (5,17 %), ki so predlagali odpoklic člana Nadzornega sveta, Boruta Frantarja, na njegovo mesto pa imenovanje Andreja Cunderja. Skupščine se je udeležil tudi mag. Kristjan Verbič ter zastopal delničarje, združene v »Delniški OPORI« pri VZMD.

Tik pred skupščino je Frantar sam odstopil z mesta člana Nadzornega sveta, v petek pa je odstopila tudi nadzornica Maria Anselmi. Predlagatelji menjave so sicer Frantarju med drugim očitali, da je »zaposlen na SDH-ju, kar pomeni, da je njegov delodajalec državna institucija, ki je po statusu identična DUTB-ju, le-ta pa je v Nadzorni svet predlagal tri člane. To pomeni, da mali delničarji v Nadzornem svetu MKZ d. d. nimajo svojega predstavnika.« V sklopu razprave je Cunder, eden izmed večjih malih delničarjev (1,86 %), sicer upokojenec, prej pa dolga leta zaposlen v Mladinski knjigi, zavrnil očitke, ki jih je o njem v svojem pismu delničarjem zapisalo Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), čigar predstavnik v Nadzornem svetu naj bi bil prav Frantar iz SDH. Ob tem je Cunder izrazil presenečenje, da Društvo MDS tako dobro sodeluje z Upravo družbe in DUTB, ter opozoril, da so si mali delničarji s tem (glede na nasprotni predlog DUTB, ki ima 51,23 %) zadali avtogol, saj nimajo več svojega člana v Nadzornem svetu.

Protest je izrazil tudi mag. Verbič, saj nekateri delničarji - očitno selektivno - omenjenega pisma MDS niso prejeli (VZMD, Delniška OPORA in on sam), zato je izpostavil vprašanje enakomerne obveščenosti delničarjev. Protest je usmeril tudi v dejstvo, da je DUTB - po utečeni sporni praksi državnih upravljavcev - šele na sami skupščini in tik pred glasovanjem podal nasprotni predlog, s katerim je v Nadzorni svet imenovala Mateja Pirca in Žigo Gregorinčiča, oba zaposlena na DUTB.

V Celju pa še vedno poteka izredna skupščina družbe Cinkarna Celje, d.d., ki jo je prav tako zahtevala skupina 20 malih delničarjev, in odloča o »Pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic«. Predlagani sklep tako med drugim predvideva, da nakupna cena delnice ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti, prav tako pa ne višja od 230 €. Ob tem naj bi družba lastne delnice pridobivala z namenom njihovega umika, skladno z določbami o zmanjšanju osnovnega kapitala, zaradi česar Upravo pooblašča za umik lastnih delnic, brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala. 

Sicer imajo v obeh družbah pomemben delež delnic še vedno v lasti delničarji, ki svojih delnic niso prenesli z ukinjenih registrskih oz. prehodnih računov pri KDD. V primeru Cinkarne Celje je sicer od 1.934 delničarjev takšnih le še 47, vendar pa imajo skupno v lasti 859 delnic, kar ob upoštevani ceni 230 € znaša kar 197.570,00 €, medtem ko jih je v Mladinski knjigi od skupno 499 delničarjev, na ukinjenih registrskih računih kar 70, z 14.262 delnicami, kar ob tečaju 2,50 € na SI ENTER predstavlja 35.655,00 € oz. v povprečju 509 € na delničarja.  Ob tem v VZMD ponovno opozarjajo, da so omenjeni delničarji, zaradi procesa ukinjanja registrskih računov, niso upravičeni do izplačila dividend ali morebitnih denarnih odpravnin, prav tako pa lahko v kratkem ostanejo brez svoje naložbe ter brez kakršnegakoli denarnega nadomestila oz. odpravnine. Zato v Združenju vabijo vse delničarje, posebej pa tiste, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD (VIDEO).

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve, in ki še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čim prej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si

www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items