V Maratonskem sodnem procesu zaradi razlastitve oz. iztisnitve 726 malih delničarjev iz družbe Dana, d.d., glavni delničar družba Plasta d.o.o.,  oz. njen lastnik in direktor Franc Frelih, ob pomoči odvetnika Janija Soršaka (na fotografiji), s pravnimi manevri ponovno namerno zavlačuje postopek, tokrat z Zahtevo za zaslišanje izvedenke na obravnavi.


Kljub temu, da je izmed treh dosedanjih ekspertiz mnenje Sodne izvedenke za vrednotenje podjetij, gospe Milene Kosi, še najugodnejše za nasprotnega udeleženca, ta v celoti nasprotuje izračunani vrednosti delnice in zdaj zahteva njeno zaslišanje. Hkrati vztraja, da imenovanje izvedenca v tej fazi postopka ni dopustno, ne glede na odločitev Višjega sodišča v Ljubljani. Sodna izvedenka Kosi je namreč v izvedenskem mnenju kot pošteno vrednost 100 % lastniškega kapitala podjetja Dana, d.d., na dan 31. 12. 2009, določila 4.901.000,00 € oz. 12,12 € na delnico. Torej gre za skoraj dvakratnik prvotne denarne odpravnine, ki jo je sam sebi določil in sprejel glavni delničar Plasta, kot primerno odpravnino za razlastitev malih delničarjev.

Ob tem v VZMD izpostavljajo, da postopek teče že 7 let, navedbe VZMD pa je potrdilo več izvedencev, ki so vsi ugotovili, da obstaja zelo velik razkorak med izplačano ter primerno denarno odpravnino, zato je zadeva zrela za odločanje. Po lanskoletni uspešni pritožbi na Višjem sodišču v Ljubljani in ugotovitvah izvedencev, so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da Okrožnemu sodišču v Novem mestu ne preostane drugega, kot da glavnemu delničarju končno le naloži izplačilo dodatkov k dokazano prenizkim denarnim odpravninam.


Sorodna sporočila VZMD:

DANA – sramotno nadaljevanje pravnih manevrov Plaste in Franca Freliha - kljub kar trem jasnim ekspertizam, 726 iztisnjenih malih delničarjev že 7 let čaka na pošteno denarno odpravnino - Ponedeljek, 20.02.2017

DANA / PLASTA - po uspešni pritožbi na Višjem sodišču VZMD le dosegel izdelavo izvedenskega mnenja - že tretja ekspertiza, ki potrjuje sramotno prenizko denarno odpravnino ob iztisnitvi leta 2010 - Četrtek, 05.01.2017

DANA - Višje sodišče po pritožbi VZMD razveljavilo šokantni sklep novomeške Okrožne sodnice Alenke Gregorič, ki je krasil mozaik skrajno nenavadnih ravnanj po sporni iztisnitvi/razlastitvi 726 delničarjev s strani družbe PLASTA Franca Freliha - Sreda, 10.02.2016

DANA - na današnjem Poravnalnem odboru VZMD z Izvedeniškim mnenjem sodnega izvedenca, ki predlaga kar 222 % dodatne denarne odpravnine za leta 2010 razlaščene male delničarje - skupaj 469.538,30 € - Ponedeljek, 06.10.2014

DANA - izteka se rok za pridružitev sodnemu postopku VZMD zaradi iztisnitve-razlastitve 726 delničarjev - dodatna denarna odpravnina utegne doseči kar dvakratnik že izplačane oz. dodatnih 17,87 € za vsako odvzeto delnico, skupaj 580.667 € - POZIV RAZLAŠČENIM DELNIČARJEM ter opozorilo na Pogodbo o posredovanju Društva MDS - Torek, 16.09.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items