V osemletni sagi 726 iztisnjenih malih delničarjev družbe Dana, d.d., je VZMD ta teden spet prejel  pripravljalno vlogo družbe Plasta, d.o.o., ki je zdaj že davnega leta 2010 izvedla sporno iztisnitev. Po prepričanju VZMD, ki je sprožil sodni postopek za preizkus denarne odpravnine, navedbe nasprotne strani ponovno služijo zgolj zavlačevanju maratonskega sodnega postopka, v katerem se družba Plasta oz. njen lastnik in direktor Franc Frelih, ob pomoči odvetnika Janija Soršaka, poskuša izogniti izplačilu primerne denarne odpravnine za delnice, ki jih je samovoljno odvzel malim delničarjem.

Strokovni sodelavci VZMD bodo v prihodnjih dneh vlogo podrobno pregledali ter v predpisanem roku pripravili odgovor, že zdaj pa je jasno, da nasprotna stran znova izrablja enake pravne manevre kot v preteklosti. Tako ponovno zahtevajo zaslišanje zdaj že drugega sodnega izvedenca (VIDEO z zadnjega zaslišanja), saj ‒ podobno kot njegovi predhodniki ‒ naj ne bi prišel do pravilnih ugotovitev (tokrat o oceni tržne vrednosti nepremičnin). Ob tem se sklicujejo na svoje "zunanje izvedence", ki prihajajo iz družbe KF Finance, d.o.o. Njihovi izvedenci so - po pisanju nekaterih medijev - znani tudi po tem, da imajo dober posluh za naročnike, četudi za ceno hoje po robu...

Hkrati Plasta obtožuje Okrožno sodišče v Novem mestu, da naj bi postopek vodilo pristransko oz. v korist predlagatelja, torej VZMD, čeprav je ista okrožna sodnica, Alenka Gregorčič, leta 2015 odločila v korist Plaste oz. za primerno denarno odpravnino določila 6,50 € na delnico. Omenjeno odločitev je, po pritožbi predstavnika Sekcije Dana pri VZMD, razveljavilo šele Višje sodišče v Ljubljani ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

V VZMD so se v tem času že navadili tudi na žuganja in grožnje družbe Plasta in Franca Freliha, v zvezi z zahtevki za povrnitev stroškov dolgotrajnih sodnih postopkov. Tako tudi s tokratno pripravljalno vlogo Plasta zahteva, da sodišče predlagatelju naloži povrnitev vseh stroškov postopka, saj naj bi bilo že od vsega začetka jasno, da predlog za določitev znatno višje denarne odpravnine ni utemeljen (čeprav je npr. samo uradna knjigovodska vrednost delnice pred razlastitvijo znašala 24,37 € na delnico).

V VZMD se o ob tem sprašujejo, ali so v družbi Plasta res pozabili na kar štiri(!) ekspertize sodnih izvedencev, izdelane tekom postopka, ki so – kljub svoji konservativnosti – vsakokrat ugotovile upravičenost malih delničarjev do dodatka k denarni odpravnini v višini med vsaj 100 in 250 odstotki že prejetega zneska. Ob tem v VZMD dodajajo, da z manvri nasprotne strani seveda tudi njim nastajajo zajetni stroški, kar je bržčas tudi namen lastnika. Hkrati se namreč zavedajo, da s plačevanjem različnih zunanjih izvedencev, ki poskušajo zmanjševati pomen ugotovitev sodno imenovanih izvedencev, kakor tudi s plačili drugih »strokovnjakov« oz. »sponzorirancev«, uspešni podjetnik Franc Frelih nima pretiranih problemov.


 

Sorodna sporočila VZMD:

VIDEO REPORTAŽA – narok na Okrožnem sodišču v Novem mestu v primeru DANA - 7 let od začetka postopka in treh mnenjih sodnih izvedencev o odiralski iztisnitvi 726 malih delničarjev, prevzemnik PLASTA zahteval še dva nova izvedenca - Četrtek, 24.08.2017

DANA – 7 let po iztisnitvi Plasta Franca Freliha nadaljuje z manevri izmikanja - tokrat bi zaslišali sodno izvedenko, katere imenovanje je po njihovem nedopustno - Četrtek, 01.06.2017

DANA – sramotno nadaljevanje pravnih manevrov Plaste in Franca Freliha - kljub kar trem jasnim ekspertizam, 726 iztisnjenih malih delničarjev že 7 let čaka na pošteno denarno odpravnino - Ponedeljek, 20.02.2017

DANA / PLASTA - po uspešni pritožbi na Višjem sodišču VZMD le dosegel izdelavo izvedenskega mnenja - že tretja ekspertiza, ki potrjuje sramotno prenizko denarno odpravnino ob iztisnitvi leta 2010 - Četrtek, 05.01.2017

DANA - Višje sodišče po pritožbi VZMD razveljavilo šokantni sklep novomeške Okrožne sodnice Alenke Gregorič, ki je krasil mozaik skrajno nenavadnih ravnanj po sporni iztisnitvi/razlastitvi 726 delničarjev s strani družbe PLASTA Franca Freliha - Sreda, 10.02.2016

DANA - na današnjem Poravnalnem odboru VZMD z Izvedeniškim mnenjem sodnega izvedenca, ki predlaga kar 222 % dodatne denarne odpravnine za leta 2010 razlaščene male delničarje - skupaj 469.538,30 € - Ponedeljek, 06.10.2014

DANA - izteka se rok za pridružitev sodnemu postopku VZMD zaradi iztisnitve-razlastitve 726 delničarjev - dodatna denarna odpravnina utegne doseči kar dvakratnik že izplačane oz. dodatnih 17,87 € za vsako odvzeto delnico, skupaj 580.667 € - POZIV RAZLAŠČENIM DELNIČARJEM ter opozorilo na Pogodbo o posredovanju Društva MDS - Torek, 16.09.2014


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items