Poziv k predlaganju kandidatov v NS Lameta

Jutri bo potekala skupščina družbe LAMETA, d.d., ki jo je VZMD zahteval in naposled uspel sklicati po pooblastilu Okrožnega sodišča v Kranju. Na skupščini bodo delničarji tako glasovali o Imenovanju posebnega revizorja, Vložitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanju posebnega zastopnika, Odpoklicu in imenovanju članov Nadzornega sveta družba ter nezaupnici Upravi. Iz VZMD so namreč že 16. 6. 2017, na družbo naslovil zahtevo za sklic skupščine, ki pa je slednja ni nikoli sklicala. V VZMD ob tem preostale delničarje Lamete vabijo, naj se v primeru pripravljenosti oz. interesa za sodelovanje v nadaljnjih postopkih, ki jih bo vodilo Združenje, oz. z morebitnimi predlogi kandidatov za člane Nadzornega sveta, obrnejo na njih preko naslova info@vzmd.si.

Z imenovanjem posebnega revizorja v VZMD želijo preveriti posle Lamete s subjekti, kjer imajo člani vodenja ali nadzora ekonomski interes, ali imajo tak interes njihovi družinski člani, ter hkrati predlagajo glasovanje o vložitvi tožb za povrnitev škode.

V VZMD dogajanje v družbi Lameta spremljajo že od burne skupščine leta 2007, v začetku leta 2017 pa so poslovodstvo družbe pozvali, naj prične postopek likvidacije družbe, saj se je - z izplačilom 2,2 EUR na delnico ob zmanjšanju kapitala družbe - uresničil namen za katerega je bila družba ustanovljena, to je plačilo manj izplačanih plač delničarjem, ki so bili nekdaj zaposleni v ŽELEZARJI JESENICE (v letih 1992 in 1993). S tem ko družba še vedno posluje nastajajo zgolj dodatni in nepotrebni stroški, s čimer se po nepotrebnem zmanjšuje likvidacijska masa družbe, posledično pa so in bodo oškodovani vsi delničarji družbe, saj bo izplačilo, ki ga bodo prejeli ob likvidaciji, manjše.

V začetku letošnjega leta je Sodišče izdalo sklep, s katerim je VZMD pooblastilo za sklic skupščine, ter ob tem zapisalo, da je predlog VZMD utemeljen, saj je Združenje izpolnilo vse zakonske zahteve za sklic skupščine, Lameta pa kljub temu v 2 mesecih od prejema zahteve ni niti sklicala skupščine, niti ni reagirala na to zahtevo. Lameta se je sicer na sklep sodišča pritožila, vendar je Višje sodišče ponovno pritrdilo VZMD. 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items