loskakomunalalogo

Danes je v Škofji Loki potekala skupščina družbe Loška komunala, d.d., ki se je je iz naslova delnic, vključenih v »Delniško OPORO« pri VZMD, udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ter zastopaj 1,18 % prisotnih glasov. Na skupščini družbe, ki ima 55 delničarjev, je bilo po pooblastilu prisotnih še 20 delničarjev tako, da je bilo skupno prisotnega 79,78 % kapitala z glasovalno pravico. Predsednik VZMD je med drugim podal nasprotni predlog, da se 747.870,00 €, od skupno 1.038.621,10 € bilančnega dobička, nameni za izplačilo dividend v višini 10,00 € bruto na delnico. Delničarji so najprej glasovali o nasprotnem predlogu VZMD, ki pa - ob 66,54 % VZDRŽANIH glasovih in 32,28 % glasovih PROTI - žal ni bil sprejet, za tem pa so soglasno potrdili prvotni predlog, po katerem bodo delničarji prejeli dividendo v višini 1,50 € bruto na delnico. Kot je pojasnilo vodstvo družbe je prvotno predlagana višina dividende enaka višini preteklih dividend, pri čemer je bilo pojasnjeno tudi, da družba opravlja gospodarsko javno službo na podlagi koncesij, a se večina od njih izteče že prihodnje leto. Opozorili so tudi na vpliv spremembe Ustave RS v povezavi s pitno vodo, zaradi česar se zastavlja vprašanje, ali bo družba tudi nadalje lahko opravljala dejavnost oskrbe s pitno vodo. Zaradi vsega naštetega je seveda vprašljiv obseg nadaljnjega poslovanja.

Skupščina je soglasno potrdila razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu ter sprejela pooblastilo Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. Družba bo tako lahko naslednjih 12 mesecev pridobivala lastne delnice, pri čemer cena na delnico ne sme biti nižja od 8,00 € in ne višja od 80 % zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice. Pred glasovanjem je mag. Verbič opozoril, da predlagani sklep med drugim Upravo pooblašča, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Glede na to, da ima družba že v lasti 9,16 % vseh delnic, bi lahko namreč prišlo do situacije, ko bi morali nekateri povezani delničarji podati prevzemno ponudbo. Zaradi navedenega je podal nasprotni predlog ki je predvideval dodatno varovalko, v obliki predhodnega soglasja Nadzornega sveta, vendar nasprotni predlog ni prejel zadostne podpore.

Ob tem je poslovodstvo družbe pojasnilo, da družba vse od lastninjenja stremi k lastništvu zaposlenih ter da lastne delnice vselej najprej ponudijo v odkup obstoječim delničarjem, za tem pa še zaposlenim v družbi. Predsednik VZMD je ob načelni podpori takšnemu ravnanju vseeno opozoril, da bi kriterije za odsvajanje lastnih delnic morala določiti skupščina. V sklopu razprave pa je mag. Verbič – ob dejstvu, da je v družbi le še 55 delničarjev – vodstvo povprašal ali razmišlja o morebitnem preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo. Vodstvo družbe mu je odgovorilo, da je podjetje, glede na že omenjeno problematiko, povezano z ustavnimi spremembami in koncesijami, pred zelo pomembno prelomnico ter da bo vprašanje morebitnega preoblikovanja moralo počakati na čas, ko bo obseg nadaljnjega poslovanja bolj jasen.

Sicer tudi tokratno poletje tradicionalno zaznamujejo številne skupščine. V teh dneh se tako sklicujejo skupščine, ki bodo potekale konec avgusta, danes pa so poleg skupščine Loške Komunale potekale še skupščine družb Salonit Anhovo, d.d., in Kopitarna Sevnica, d.d. Jutri bo potekala tudi skupščina družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., medtem ko je bila skupščina družbe Mlinostroj, d.d. preklicana. VZMD posebej pozorno spremlja vse skupščine delniških družb, katerih delnice so vključene v shemo »Delniška OPORA« ter si tudi na samih skupščinah vselej prizadeva zagotoviti ustrezen donos za vse delničarje, ki so  pristopili k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO).


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 75 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items