• Medij: Večer
  • Datum objave: četrtek, 19.01.2017

Edino slovenska vlada je razlastila lastni narod

Edino slovenska vlada je razlastila lastni narod Ministrstvo za finance je negativno odgovorilo na pobudo o reviziji in mediaciji sanacije Nove KBM. S tem je država izpustila še eno priložnost za sporazumno in najcenejšo rešitev problema razlastitve sto tisoč delničarjev. Zanje sta pomembna verodostojnost cene pri nakupu in proces razvrednotenja premoženja. Vsi "slabi krediti" so bili dodeljeni pred prvo prodajo delnic; država je prevarala delničarje, ko je novembra 2007 trdila, da gre za dobro naložbo. Z večinskim deležem je ves čas nadzorovala NKBM prek imenovanih članov uprave; mali delničarji kljub opozorilom niso mogli preprečiti razvrednotenja.

Leta 2007 so kupili delnice od države po 27 evrov, torej po dvojni knjigovodski ceni. Država je leta 2013 spremenila coco obveznice v delnice po 1 evro, torej 19 odstotkov knjigovodske cene. Hkrati je drugim delničarjem prepovedala nakupe in s tem povečala svoj delež od 51 na 94 odstotkov. Banka Slovenije (BS) je sprejela metodologijo in nerealne ocene Evropske komisije (EK) in Evropske centralne banke (ECB). Plačanim svetovalnim družbam je narekovala vrednotenje v nasprotju s pravili stroke. Država NKBM očitno ni dovolila izdati novih delnic, da bi se obrnila na male delničarje s pozivom k dokapitalizaciji, temveč jo je izrecno prepovedala. Po razlastitvi je na zahtevo BS dokapitalizirala banko s 362 milijjoni evrov svojih depozitov v njej (kar bi po zakonu morala storiti pred izbrisom delničarjev); v "sanacijo" je vložila še 250 milijonov evrov prej izdanih obveznic. Dokapitalizacija je bila izpeljana brez vsakega denarnega vložka. Kljub temu je bil vplačani kapital dvakratnik potrebnega. Leta 2015 je država Novo KBM prodala skladu Apollo iz ameriške davčne oaze Delaware in EBRD za neto 233 milijonov evrov, preden so ustavno in druga sodišča odločila, čigava last je banka. Ob prodaji je bilo v banki 624 milijonov evrov kapitala, 725 milijonov oslabitev in za 864 milijonov podcenjenih državnih obveznic. Slovenija naj bi bila tarča klasičnega špekulantskega napada. Mediji in strokovnjaki so veliko pisali o "finančnih morskih psih". Brez domačih kolaborantov seveda ni šlo. Leta 2012 so Slovenijo diskreditirali in jo prisilili v nespametna dejanja. Konec leta so sprejeli zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) in z njim uzakonili ustanovitev DUTB, ki naj bi zbrala lastninske deleže dobrih podjetij (zavarovanj za kredite) in jih poceni razprodala. Seveda bi bilo naivno pričakovati, da bo ministrica Vraničar Ermanova, ki je kot državna sekretarka sodelovala pri razlastitvi delničarjev, sedaj delovala v njihovo korist. Osnutek novele zakona, s katero naj bi popravili ZBan-iL, je poslala v "usklajevanje" na BS - ta je skupaj z MF kršila človekove pravice. MF in BS se z vsemi močmi trudita, da računsko sodišče in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ne bi pogledala v sporne dokumente. Pri tem jima aktivno pomagata ECB in Mednarodni denarni sklad (IMF), ki sta očitno sodelovala pri razlaščanju in razprodaji. Sodišče EU ]e ugotovilo, da Sloveniji ni bilo treba izvesti razlastitve, vendar ima država pravico sprejeti ostrejše ukrepe, kot jih zahteva EK (če je tako nespametna in se hoče samouničiti). Če bi že prišlo do pozitivne rešitve zahtev delničarjev, naj bi jih očitno poplačali z 0,1 evra na delnico, to je s tečajem po vseh posegih v premoženjske pravice. Kako drugače so ravnale vlade v tujini! Kako drugače ravna italijanska vlada sedaj in je ravnala tudi v preteklosti. Edino slovenska vlada je razlastila lastni narod in uničila množična vlaganja v podjetja ter zato zdaj razprodaja državno (prej družbeno) premoženje. Civilna iniciativa je brez uspeha dala številne pobude. Če bo država še naprej zavračala revizijo "sanacije bank" in sporazumno rešitev, bo treba kršitve ustave in konvencij predložiti ustavnemu in kasneje očitno še evropskemu sodišču za človekove pravice.

Dr. Peter Glavič Civilna iniciativa Izbrisani mali delničarji NKBM

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items