• Medij: SeoNet
INI-421/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odgovor na odprto pismo VZMD upravi Luke Koper, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Glede na predlog SDH za razširitev dnevnega reda 27. redne skupščine delničarjev Luke Koper, d. d. s predlogom zamenjave treh nadzornikov družbe smo dne 9.6.2016 prejeli s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev - VZMD vprašanja, na katera odgovarjamo v pripetih dokumentih. 

Informacija bo od 20.6.2016 dalje objavljena na spletni strani družbewww.luka-kp.si

Uprava družbe

Datum: 20.06.2016

Pripeti dokumenti:  Odgovor na dopis VZMD,  Priloga: kazalniki in primerjave
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items