Uniorjev turizem že na svojem

Uniorjev turizem ze na svojem Z vpisom v sodni register je začela delovati nova družba Unitur, ki je nastala z izčlenitvijo programa Turizem iz Uniorja. Ta je na novo družbo prenesel premoženje in celotno dejavnost Term Zreče in rekreacijskega centra na Rogli. Unitur ima 6,5 milijona evrov osnovnega kapitala, edini lastnik je Unior.

Poleg vseh nepremičnin in premičnin, ki sodijo v turistično dejavnost, ter vseh zaposlenih v tej dejavnosti je nova družba prevzela tudi vse obveznosti matične družbe, povezane s turistično dejavnostjo. Lastnik je za izvršna direktorja Uniturja imenoval Barbaro Soršak, ki je že prej vodila Uniorjev program turizma, in Aleša Slaparja, ki je prav tako bil med vodilnimi v tem programu. Kot je znano, je Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ima le dve delnici Uniorja, po seji skupščine, na kateri so delničarji odločali o izčlenitvi programa Turizem, vložilo izpodbojno tožbo. Po njegovem mnenju je bila izčlenitev pripravljena pomanjkljivo in lahko negativno vpliva na poslovanje ene ali obeh družb. Uprava Uniorja je tožbo ocenila kot neutemeljeno in škodljivo. Čeprav se sodišče o tožbi še ni izjasnilo, je kljub temu dovolilo registracijo nove družbe Unitur, saj so bili za vpis, pojasnjujejo v Uniorju, izpolnjeni vsi pogoji, ki jih prepisuje zakon. JI
Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo)
Avtorji: J. I.
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev , mali delničarji
Datum: Čet, 16. nov.. 2017
Stran: 4
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items