VZMD se je aktivno vključil že v priprave na prejšnjo skupščino AUTOEMONE, d.d., ki je bila sklicana za 6. oktobra 2008, a nato zaradi neustreznih gradiv, tudi ob posredovanju VZMD, odpovedana. Pred in po odpovedani skupščini so se na VZMD obrnili številni mali delničarji družbe Autoemona, d.d., in izrazili ogorčenje nad ponujeno denarno odškodnino. Skupščina je ponovno sklicana za ponedeljek, 17. novembra.

Skupščino je Uprava Autoemone, d.d., sklicala na zahtevo večinskega lastnika KMH, d.o.o., ki ima v lasti 90,44 % delnic, 59 malih delničarjev pa je lastnikov 9,56 % delnic. KMH želi na skupščini, skladno z določili 384. do 389. člena ZGD-1, iz družbe iztisniti oziroma denarno izplačati delnice preostalim delničarjem. Odpravnina, ki je bila ponujena ob obeh sklicih, znaša zgolj 1,236 €!

V VZMD so mnenja, da pri izračunu denarne odpravnine niso bile uporabljene relevantne metode za določitev ustrezne oziroma poštene denarne odškodnine ob iztisnitvi malih delničarjev. Zato so se odločili, da bo na tokratni skupščini interese malih delničarjev organizirano zastopal predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki bo skušal pridobiti ustrezne odgovore, oziroma bo pravočasno sprožil vse postopke, potrebne za dosego pravične denarne odpravnine malih delničarjev.

Od 59 malih delničarjev jih je z organiziranim zbiranjem pooblastil mag. Verbiča pooblastilo 37, kar predstavlja 62,70 % vseh malih delničarjev in pomeni, da bo predsednik VZMD na skupščini zastopal 14.645 delnic oziroma 6,02 % vsega kapitala družbe.

Značke: iztisnitev